REZIDENTIAT 21 MAI 2017

Înapoi

Publicație de concurs și metodologie

Ministerul Sănătăţii organizează la data de 21 mai 2017, concurs de intrare în rezidenţiat pentru domeniul medicină pentru posturile şi locurile rămase neocupate în sesiunea 20 nov. 2016. Concursul se desfăşoară în centrul universitar Târgu Mureş.

Concursul se desfăşoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări, pe o durată de 4 ore. Punctajul minim de promovare reprezintă 60% din punctajul maxim realizat la cele 200 de întrebări.

publicația de concurs (format .pdf)

metodologia (format .pdf)

Lista posturilor și locurilor scoase la concurs

Punctajele obținute la concurs vor alcătui o clasificare unică naţională. Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului obţinut, în limita locurilor/posturilor publicate la concurs.

lista locurilor scoase la concurs (format .pdf)

lista posturilor scoase la concurs (format .pdf)

Tematica și bibliografia

tematica și bibliografia, domeniul MEDICINĂ

 

PERIOADA SI ORARUL DE INSCRIERE

orarul si perioada

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIERE

lista acte

Cererea de inscriere

CERERE.PDF