Medici, specializări

Arhiva pentru anul:

Pregătire a 2-a specialitate în regim cu taxă, sesiunea Noiembrie 2017

Conform prevederilor Calendarului de examene si concursuri pentru anul 2017, Ministerul Sănătătii organizează în perioada 01.11.2017-10.11.2017, inclusiv, sesiune de înscriere pentru intrarea în programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă. Alăturat punem la dispoziția celor interesați: metodologia aprobată pentru această sesiune, numărul locurilor pentru această sesiune pe specialități și centre universitare; modelul tip al angajamentului de plată; modelul tip al cererii; Ordinul MS 973/2010 privind cuantumul taxei de pregătire.

citeşte tot anunţul

EXAMEN ATESTATE-SESIUNEA 1 NOIEMBRIE 2017

Ministerul Sănătăţii organizează începând cu data de 1 noiembrie 2017 sesiune de examen pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti.

citeşte tot anunţul

Examen medic specialist – sesiunea octombrie 2017

Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 18 octombrie-24 noiembrie 2017 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 31 decembrie 2017, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 103/2012, cu completarile ulterioare, Excepţie de la data de începere a sesiunii de examen face specialitatea Anestezie şi terapie intensivă, pentru care examenul se organizează la data de 16 septembrie 2017 (sâmbătă), simultan cu examenul EDA.

citeşte tot anunţul

Pregătire a 2-a specialitate, sesiunea Mai 2017 – dosare completate 28.07.2017

Au fost aprobate listele medicilor înscriși la programul de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă, din sesiunea 24 mai 2017, care au completat dosarele până la data de 28.07.2017, conform prevederilor ordinului 795/13.07.2017, anexa nr. 2. Persoanele prevăzute în Anexa nr. 2 care în decurs de 14 zile calendaristice, până la data de 28 iulie 2017 inclusiv, nu și-au completat dosarele, au fost declarate respinse. Persoanele prevăzute în Anexa nr. 2, care și-au completat dosarele, se vor prezenta în perioada 01.august-04.august.2017, între orele 11,00-14,00 la sediul direcțiilor de sănătate publică județene din centrele universitare pentru care au optat, cu excepția persoanelor care au optat Centrului Universitar București care se vor prezenta la sediul Centrului de Resurse Umane în Sănătate Publică din Strada George Vraca nr. 9, sectorul 1, municipiul Bucureşti în vederea repartizării la stagiul de pregătire Stagiul de pregătire începe la data de 01 august 2017. completari-dosare

citeşte tot anunţul

PREGATIRE A 2-A SPECIALITATE IN REGIM CU TAXA, SESIUNEA MAI 2017

Conform prevederilor Calendarului de examene si concursuri pentru anul 2017, Ministerul Sănătătii organizează în perioada 24 mai-20 iunie inclusiv, sesiune de înscriere pentru intrarea în programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă. Alăturat punem la dispoziția celor interesați: metodologia aprobată pentru această sesiune, numărul locurilor pentru această sesiune pe specialități și centre universitare; modelul tip al angajamentului de plată; modelul tip al cererii; Ordinul MS 973/2010 privind cuantumul taxei de pregătire.

citeşte tot anunţul

EXAMEN PRIMARIAT - SESIUNEA 21 IUNIE 2017

Ministerul Sănătății organizează la data de 21 iunie 2017, examen pentru obținerea gradului de primar pentru medicii, medicii dentiști și farmaciștii cu o vechime de minimum 5 ani ca specialiști până la data de 31 decembrie 2017, efectuată în specialitatea pentru care doresc să obțină gradul profesional.

citeşte tot anunţul

EXAMEN BIOLOG, BIOCHIMIST,CHIMIST

Ministerul Sănătăţii organizează la data de 31 mai 2017, examen pentru obţinerea titlului de specialist pentru biologii, chimiştii şi biochimiştii încadraţi în unităţile sanitare şi/ sau de cercetare ştiinţifică medicală, în condițiile prevăzute de Legea nr. 460/2003.

citeşte tot anunţul

ATESTATE - sesiunea 17.05.2017

Ministerul Sănătăţii organizează începând cu data de 17 mai 2017 sesiune de examen pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti.

citeşte tot anunţul

Pregatire a 2-a specialitate in regim cu taxa, sesiunea nov. 2016 – completari dosare

.Pregatire a 2-a specialitate în regim cu taxă, sesiunea nov. 2016 – completări dosare Punem la dispoziția celor interesați lista cu medicii, medicii dentiști și farmaciștii înscriși la programul de pregătire în a 2-a specialitate, sesiunea nov. 2016, care au completat dosarele în perioada 18.01 – 31.01.2017.

citeşte tot anunţul

PUBLICATIE EXAMEN SPECIALIST - 22.03.2017

Ministerul Sanatatii organizeaza în perioada 22 martie-28 aprilie 2017 sesiune de examen pentru ob.inerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii dentisti si farmacistii care finalizeaza pregatirea în specialitate pâna la data de 30 aprilie 2017, cu respectarea prevederilor Ordonan.ei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 103/2012, cu modificarile si completarile ulterioare

citeşte tot anunţul