Direcţia de Sănătate Publică Timiş

Foto slide
Foto slide
Foto slide

Informatii contact

Programul de funcționare al instituției

  • Luni - Joi: 8:00 - 16:30
  • Vineri: 8:00 - 14:00

S-A ÎNFIINȚAT SERVICIUL DE PERMANENȚĂ PENTRU EMITERE DOCUMENTE FUNERARE ÎN ZILELE NELUCRĂTOARE, SERVICIU CE VA FUNCȚIONA ÎNCEPÂND CU DATA DE 15.07.2024 EXCLUSIV ONLINE LA ADRESA avize.funerare@dsptimis.ro, CU PROGRAM 09:00 - 13:00

LINK DOCUMENTE NECESARE

ANUNȚ!
Pe site-ul dsptimis.ro este accesibilă programarea on-line pentru depunere documentații - link: http://www.dsptimis.ro/programari-avize-autorizatii

COD DE PARAFĂ

CENTRE DE PERMANENŢĂ

 

ATENTIONARE!

Toate petitiile adresate in scris sau prin posta electronica, Directiei de Sanatate Publica a judetului Timis, trebuie sa contina, in mod obligatoriu, datele de identificare ale petitionarului, asa dupa cum prevede legislatia in vigoare.

Conform OG 27/2002 (extras)
"ART. 2
In sensul prezentei ordonante, prin petitie se intelege cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata in scris ori prin posta electronica pe care un cetatean sau o organizatie legal constituita o poate adresa autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, companiilor si societatilor nationale, societatilor comerciale de interes judetean sau local, precum si regiilor autonome, denumite in continuare autoritati si institutii publice.

ART.7
Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare a petitionarului nu se iau in considerare si se claseaza, potrivit prezentei ordonante."


Birou presă


RUNOS


Legislatie