Cladirea DSP Cladirea DSP

Bine aţi venit!

Anunt recrutare si selectie POCU

Cerere inscriere POCU

Lista localitatilor pentru care se face selectia POCU

PLAN MASURI CANICULA

RECOMANDARI CADRU PENTRU PREVENIREA INCIDENTELOR IN TIMPUL PERIOADELOR DE TEMPERATURI EXTREME

PROTOCOL DE PROFILAXIE POST MUSCATURA DE CAPUSA

RECOMANDARI TEMPERATURI CANICULARE

COMUNICAT DE PRESA INUNDATII

COMUNICAT DE PRESA BOALA DIAREICA ACUTA

ORDIN 427/11.04.2017 privind constituirea consiliilor de experţi pentru evaluarea secţiilor, compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi, din sistem public şi privat

MESAJ DE INTERES PUBLIC - VACCIN IMPOTRIVA RUJEOLEI!  

ANUNT IMPORTANT PRIVIND AUTORIZATIILE DE LIBERA PRACTICA PROFESIA FIZIOTERAPEUT

Ghidul privind expunerea la radiații ionizante a femeilor gravide sau aflate la varsta fertila

Pentru situatii legate de diagnosticul si/sau tratamentul problemelor sexuale si reproductive, la solicitarea expresa a minorului in varsta de peste 16 ani, minorii isi pot exprima consimtamantul informat in absenta parintilor sau reprezentantului legal, in conformitate cu Legea nr.95/2006, republicata, privind reforma in domeniul sanatatii.

Directia de Sanatate Publica este o institutie publica cu personalitate juridica care isi desfasoara activitatea in scopul realizarii politicilor si programelor nationale de sanatate publica, a activitatii de medicina preventiva si a inspectiei sanitare de stat, a monitorizarii starii de sanatate si a organizarii statisticii de sanatate, precum si a planificarii si derularii investitiilor finantate de la bugetul de stat pentru sectorul de sanatate.

DSP reprezinta autoritatea de sanatate publica la nivel local care are in principal urmatoarele atributii:

 • organizeaza si controleaza punerea in aplicare a programelor nationale de sanatate publica la nivel local;
 • organizeaza si supravegheaza activitatea de medicina preventiva din teritoriul judetului;
 • In colaborare cu autoritatile locale, cu institutii de invatamant si organizatii guvernamentale si neguvernamentale, organizeaza actiuni de educatie pentru sanatatea populatiei;
 • exercita atributii specifice de inspectie sanitara de stat prin personalul imputernicit in conditiile legii;
 • coordoneaza serviciile de salvare din teritoriu, organizeaza si coordoneaza asistenta medicala in caz de calamitati, catastrofe si situatii deosebite;
 • organizeaza culegerea si prelucrarea informatiilor statistice medicale, intocmesc rapoarte care sunt puse la dispozitia Ministerului Sanatatii Publice si autoritatilor locale, potrivit legii, respectandu-se confidentialitatea datelor referitoare la persoane;
 • la cererea unor persoane fizice sau juridice, efectueaza servicii privind sanatatea publica , sevicii pentru care percepe tarife potrivit actelor normative in vigoare.

ACTELE NORMATIVE care reglementeaza organizarea si functionarea institutiei:

 • Legea 95/14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii
 • ORDIN nr. 1078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publice judetene si a municipiului Bucuresti
 • Hotararea Guvernului Romaniei 144/02.03 martie 2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii.

Planul naţional multianual integrat de promovare a sanătăţii şi educaţie pentru sănătate

Persoanele (fizice şi juridice) care doresc să se înscrie la consultări, ce vor avea loc în perioada, 7 Martie - 22 Aprilie 2016, cu privire la "Planul naţional multianual integrat de promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate" (afişat pe site-ul Ministerului Sănătăţii) o pot face la:

 • E-mail: educatietm@dsptimis.ro sau promovaretm@yahoo.com;
 • Telefon: 0256-272.750

ATENTIONARE!

Toate petitiile adresate in scris sau prin posta electronica, Directiei de Sanatate Publica a judetului Timis, trebuie sa contina, in mod obligatoriu, datele de identificare ale petitionarului, asa dupa cum prevede legislatia in vigoare.

Conform OG 27/2002 (extras)
"ART. 2
In sensul prezentei ordonante, prin petitie se intelege cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata in scris ori prin posta electronica pe care un cetatean sau o organizatie legal constituita o poate adresa autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, companiilor si societatilor nationale, societatilor comerciale de interes judetean sau local, precum si regiilor autonome, denumite in continuare autoritati si institutii publice.

ART.7
Petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare a petitionarului nu se iau in considerare si se claseaza, potrivit prezentei ordonante."