Administraţia Bazinală de Apă Banat

Adresa: b-dul M. Viteazul nr. 32, Timişoara
Telefon: 0256 491 848
Fax: 0256 491 798, 0256 220 078
E-mail: dispecer@dab.rowater.ro

I. Administratia Bazinala de Apa Banat are urmatoarele atributii principale

 1. Gospodarirea unitara, durabila a resurselor de apa de suprafata si subteran si protectia acestora impotriva epuizarii si degradarii, precum si repartitia rationala si echilibrata a acestor resurse.
 2. Administrarea, exploatarea si intretinerea infrastructurii Sistemului de gospodarire a apelor, aflata in administrarea sa.
 3. Administrarea, exploatarea si intretinerea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor lacurilor si baltilor, in starea lor naturala sau amenajata,a zonelor umede si a celor protejate, aflate in patrimoniu.
 4. administrarea,exploatarea si intretinerea infrastructurii Sistemului bazinal de veghe hidrologica si hidrogeologica,Sistemului de supraveghere a calitatii resurselor de apa.
 5. Asigurarea functiilor de operator bazinal pentru resursele de apa de suprafata naturale sau
 6. amenajate,indiferent de detinatorul cu orice titlu al amenajarii, si pentru resursele de apa subterane, indiferent de natura lor si a instalatiilor aferente, cu potentialele lor naturale, cu exceptia resurselor acvatice vii, in conditiile legii, cu exceptia celor prevazute expres in reglementarile specifice in vigoare.
 7. Alocarea dreptului de utilizare a resurselor de apa de suprafata si subterane in toate formele sale de utilizare, cu potentialele lor naturale,cu exceptia resurselor acvatice vii, pe baza de abonamente, conform prevederilor Legii apelor nr.107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare.
 8. Aparare impotriva inundatiilor, la nivel bazinal, prin lucrarile de gospodarire a apelor aflate in administrarea sa, gestionarea stocului de materiale si mijloace specifice de aparare ,administreaza, intretine,si asigura exploatarea lucrarilor de gospodarire a apelor din domeniu public al statului si cele din domeniu propriu.
 9. Avizarea si autorizarea din punct de vedere al gospodaririi apelor a lucrarilor si activitatilor ce se executa pe ape.
 10. Realizarea de anuare sinteze, studii, proiecte.instructiuni, in domeniu gospodaririi apelor.
 11. Implementarea, in cadrul districtului de bazin hidrografic a directivelor Uniunii Europene din domeniul apelor

II. Documentele eliberate de catre institutia noastra la cererea persoanelor fizice sau juridice sunt:

 • avize de gospodarire a apelor
 • avize de amplasament
 • permise de traversare
 • notificari incepere executie
 • autorizatii de gospodarire a apelor
 • notificari punere in functiune
 • consultante tehnice
 • transferuri de acte de reglementare
 • date de calitate
 • conditii de calitate
 • statistica
 • raspuns la sdrese oficiale
 • rapoarte catre Prefectura, Ministeru Mediului, I.S.U.Banat.
Înapoi