Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timiş

Adresa: bd. Republicii, nr. 21, Timişoara
Telefon: 0256 294 627
Fax: 0256 294 234
E-mail: timis@ajofm.anofm.ro

Principalele atribuţii ale A.J.O.F.M. Timiş, în conformitate cu actele normative care reglementează activitatea sunt:

 • stimularea ocupării forţei de munca şi creşterea gradului de ocupare a forţei de munca;
  • prevenirea somajului;
  • participarea persoanelor aflate în căutarea unui loc de munca la serviciile de formare profesională;
  • asigurarea egalităţii de sanse pe piata interna a forţei de munca şi combaterea oricăror forme de discriminare pe piata muncii;
  • creşterea incluziunii sociale;
 • protecţia persoanelor în cadrul sistemului asigurărilor pentru şomaj

Pentru realizarea obiectivelor sale, A.J.O.F.M. Timiş are, în principal, următoarele atribuţii:

 • asigura implementarea politicilor de ocupare a forţei de munca elaborate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pentru alinierea la Strategia europeană de ocupare a forţei de munca;
 • asigura implementarea programelor destinate dezvoltării resurselor umane, finanţate din fonduri ale Uniunii Europene;
 • asigura implementarea programelor având ca obiectiv stimularea ocupării forţei de munca, finanţate din alte fonduri;
 • urmăreşte şi asigura aplicarea unitară a legislaţiei din domeniul său de competenţă;
 • organizează, furnizează şi finanţează servicii de prevenire a somajului şi de stimulare a ocupării forţei de muncă, în concordanţă cu strategiile şi politicile de ocupare a forţei de muncă şi cu tendinţele care se manifestă pe piaţa internă a forţei de muncă;
 • organizează şi prestează, gratuit sau contra cost, servicii de formare profesională pentru persoanele neîncadrate în muncă şi pentru alte categorii de beneficiari prevăzute de lege;
 • consiliază şi orientează persoanele în căutarea unui loc de munca şi mediază între acestea şi angajatori;
 • elaborează, implementeaza şi cofinanteaza programe de activitate proprii privind ocuparea şi formarea profesională a forţei de munca, precum şi acţiuni specifice domeniului sau de activitate, pe baza politicilor şi strategiilor elaborate de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei;
 • fundamentează şi propune Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei proiectul bugetului asigurărilor pentru şomaj;
 • administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj şi prezintă Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale raportul sau de execuţie bugetară;
 • propune Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei proiecte de acte normative în domeniul ocupării, formării profesionale şi al protecţiei sociale a persoanelor neincadrate în munca;
 • organizează şi asigura servicii de stabilire, plata şi evidenta a drepturilor băneşti ce se suporta din bugetul asigurărilor pentru şomaj;
 • acreditează furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de munca;
 • elaborează, finanţează şi/sau coordonează studii, rapoarte şi analize, bilanţul de ocupare pentru evaluarea efectelor măsurilor privind forta de munca şi fundamentarea politicilor şi programelor în domeniul sau de activitate;
 • calculează şi face publici indicatorii statistici privind piata forţei de munca, conform prevederilor legale;
 • administrează încasarea veniturilor şi realizează executarea silită a creanţelor aflate în administrarea sa, potrivit legii;
 • editează materiale informative în domeniul sau de activitate.
 • gestionează, prin agenţiile teritoriale, Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale;
 • asigură implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemelor de management al calităţii.Actele eliberate de A.J.O.F.M. Timiş la cererea persoanelor fizice sau juridice sunt:

 • documente privind statutul de şomer sau de asigurat obligatoriu solicitate de instituţii precum: primării, Poliţie, Parchet, instanţe judecătoreşti, Casa Judeţeană de Pensii, Casa de Asigurări de Sănătate, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Consiliul Judeţean, Direcţia de Statistică, Oficiul Român pentru Imigrări, Agenţia de Prestaţii Sociale, Direcţia de Finanţe, bănci etc.
 • documente solicitate de persoane fizice privind statutul de şomer sau de asigurat obligatoriu, cum ar fi: adeverinţe pentru medicul de familie, spital, Casa de Sănătate, Casa de Pensii, primării, Renel, Calor, Agenţia de Prestaţii Sociale, în vederea calcului concediului medical, cantina socială, bănci; repartiţii pe locurile de muncă vacante; răspunsuri la petiţii.
 • documente solicitate de angajatori: convenţii în legătură cu subvenţionarea locurilor de muncă, date statistice, documente din categoria informaţiilor publice necesare încheierii de parteneriate pentru depunerea de proiecte cu finanţare europeană, acreditări privind furnizarea de servicii de ocupare, informări cu privire la măsurile de preconcediere, aplicarea legislaţiei în domeniul şomajului, răspunsuri la petiţii.
Înapoi