Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Timiş

Adresa: str. Florimund de Mercy, nr. 2, Timișoara, CP 300085
Telefon: 0256 432 779 sau 0256 430 820
Fax: 0256 433 369
E-mail: ajps_tm@yahoo.com

Atribuţii si competente

 • administrează şi gestionează bunurile pe care le are în proprietate, precum şi bunurile din domeniul public sau privat al statului pe care le are în folosinţă;
 • realizează selecţia şi formarea profesională a personalului, în conformitate cu planul stabilit de ANPS;
 • asigură menţinerea dialogului social în plan teritorial;
 • asigură aplicarea prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • asigură aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 938/2004 privind condiţiile de înfiinţare şi funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară;
 • autorizeaza furnizorii de formare profesională în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor;
 • înregistrează contractele de formare profesională ale furnizorilor de formare profesională;
 • soluţioneaza cererile privind stabilirea calităţii de persoană persecutată în înţelesul prevederilor Decretului lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945;
 • asigură preşedinţia comisiei judeţenei în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;
 • asigură activităţile de evaluare, monitorizare şi control asupra implementării programelor din domeniul asistenţei sociale şi incluziunii sociale;
 • realizează activitatea de acreditare a furnizorilor de servicii sociale şi asigură activitatea secretariatului tehnic al comisiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale în condiţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.024/2004;
 • asigură activitatea secretariatului tehnic al comisiei de mediere socială organizată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.615/2003;
 • asigură monitorizarea implementării priorităţilor stabilite prin planul strategic de acţiune din domeniul incluziunii sociale, precum şi activitatea secretariatului tehnic al comisiei de incluziune socială organizată în conformitate cu ordinul prefectului;
 • aplică legislaţia privind acordarea şi plata prestaţiilor sociale, precum şi a programelor de finanţare în domeniul asistenţei sociale pe care le derulează;
 • fundamentează şi propune proiectul bugetului incluzând fonduri pentru funcţionare, pentru plata prestaţiilor sociale şi pentru implementarea programelor de finanţare în domeniul asistenţei sociale;
 • administrează bugetul incluzând fonduri pentru funcţionare, pentru plata prestaţiilor sociale, precum şi pentru implementarea programelor de finanţare în domeniul asistenţei sociale;
 • realizează activitatea de evidenţă contabilă a execuţiei bugetare pentru bugetul alocat;
 • asigură utilizarea eficientă a tuturor fondurilor pe care le administrează;
 • elaborează, implementează şi cofinanţează programe de activitate proprii şi acţiuni specifice privind domeniul său de activitate;
 • verifică îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate privind stabilirea drepturilor la prestaţii sociale;
 • stabileste dreptul la prestaţii sociale şi efectuează plata acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • identifică situaţiile în care s-au efectuat plăţi necuvenite solicitanţilor;
 • recuperează drepturile încasate necuvenit de beneficiari, în condiţiile legii;
 • elaborează programe de investiţii anuale;
 • asigură plata ajutoarelor financiare şi de urgenţă prevăzute de lege;
 • reprezintă ministerul în calitate de autoritate contractantă şi încheie contractele de finanţare şi convenţiile din cadrul programelor din domeniul asistenţei sociale şi incluziunii sociale;
 • informează şi îndrumă persoanele juridice şi fizice cărora le revin drepturi şi obligaţii ce decurg din reglementările privind prestaţiile sociale.

 

Documente eliberate catre persoane fizice si juridice

 • Decizii de punere in drepturi – pentru toate prestatiile sociale si indemnizatiile acordate persoanelor persecutate din motive politice;
 • Decizii de acreditare furnizori de servicii sociale;
 • Decizii de autorizare furnizori de formare profesionala;
 • Certificate de calificare/absolvire pentru absolventii cursurilor de formare profesionala;
 • Suplimente descriptive ale calificarilor;
 • Avize acordate in vederea apostilarii documentelor privind calificarea;
Înapoi