Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Timiş

Adresa: str. Episcop Augustin Pacha nr. 8, Timişoara, CP 300055
Telefon: 0256 493 659, 493.661
Fax: 0256 493 659
Site web: www.dccpcnjtimis.ro
E-mail: dccpctimis@mail.dnttm.ro

Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Cultural Naţional Timiş este un serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.

Obiectul de activitate al DCPCNTimiş îl constituie protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural naţional, precum şi verificarea respectării legislaţiei specifice domeniului sau de activitate în scopul realizării atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii.

În principal activităţile Direcţiei sunt următoarele:

 • îndeplineşte atribuţiile prevăzute de legislaţia în domeniul protejării patrimoniului cultural naţional( Legea 422/2001, Legea 182/2000, Legea 120/2006)
 • colaborează cu autorităţile administraţiei publice şi cu instituţiile specializate pentru protejarea şi punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural naţional şi aplică în acest sens prevederile legale în domeniu;
 • participă la cererea autorităţilor abilitate şi împreună cu acestea, la acţiuni de control al respectării legislaţiei privind patrimoniul cultural naţional, mobil şi imobil în judeţul Timiş.


Documente eliberate de instituţia noastră pe domeniul

Patrimoniu Cultural Imobil

 • Avize şi comunicări privind intervenţiile în zonele de protecţie a monumentelor istorice(Legea 422/2001)
 • Procedură de clasare pentru monumente istorice(Legea 422/2001)
 • Drepturi de preemţiune(Legea 422/2001)
 • Neexercitarea dreptului de preemţiune(Legea 422/2001)
 • Certificate de descărcare de sarcină arheologică(( OG 43/2000)

Patrimoniu Cultural Mobil

 • Certificate de export definitiv şi temporar pentru bunuri culturale mobile(Legea 182/2000)
 • Raport de expertiză pentru bunuri culturale (Legea 182/2000)
 • Procedură de clasare pentru bunuri culturale mobile(Legea 182/2000)
 • Adeverinţă de export pentru bunuri culturale mobile, producţii ale artiştilor în viaţă (Legea 182/2000)
 • Avize pentru realizarea şi amplasarea monumentelor de for public din mediul rural (Legea 120/2006)
 • Referate şi Recomandări privind oportunitatea realizării şi amplasării unor monumente de for public în mediul urban (Legea 120/2006))
Înapoi