Direcţia Regională de Statistică Timiş

Adresa: bd. V. Babeş nr. 14, Timişoara, CP 300226
Telefon/Fax: 0256 493 669; 0256 221 206
E-mail: tele@timis.insse.ro
web: www.insse.ro

Direcţia Regională de Statistică este organizată şi funcţionează ca unitate teritorială a Institutului Naţional de Statistică, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, în baza prevederilor Legii nr.226/2009 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică.

Direcţia Regională de Statistică Timiş are următoarele atribuţii:

 • asigură culegerea, verificarea, prelucrarea şi analiza datelor statistice de la agenţii economici şi sociali pentru cercetările prevăzute în Programul Cercetărilor Statistice aprobat;
 • organizează şi efectuează cercetări statistice cu caracter special cum ar fi: recensăminte, anchete selective şi alte cercetări statistice pe baza dispoziţiilor primite de la I.N S.;
 • organizează perfecţionarea pregătirii profesionale pentru personalul propriu;
 • îndrumă şi acordă asistenţă metodologică unităţilor economice şi sociale pentru completarea formularelor statistice.

Direcţia Regională de Statistică Timiş elaborează şi pune la dispoziţia autorităţilor locale următoarele lucrări periodice:

 • Buletinul Statistic Lunar al judeţului Timiş
 • Buletinul Statistic Lunar al Regiunii Vest
 • Breviarul Statistic al judeţului Timiş
 • Breviarul Statistic al Municipiului Timişoara
 • Breviarul Statistic al Municipiului Lugoj


Procesul de diseminare a informaţiilor se desfăşoară în baza respectării principiilor transparenţei şi confidenţialităţii datelor statistice, în condiţii de eficacitate şi operativitate şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu cele ale Codului de practici al statisticilor europene. Datele statistice sunt puse la dispoziţia utilizatorilor din diferite domenii, atât persoanelor fizice cât şi celor juridice, în regim bibliotecă sau prin lucrări dedicate, elaborate de către DRS.

Principalele tipuri de date solicitatate Serviciului de Sinteză Diseminare date Statistice sunt:

 • rata inflaţiei, câştigul mediu salarial
 • date privind evoluţia economică a judeţului Timiş şi despre populaţie şi demografie
Înapoi