DSP TIMIS
CALL CENTER: 0214 144 456

Program L-V 9.00-17.00
Informatii despre : vaccinare impotriva COVID-19, decizii izolare/carantinare, anchete epidemiologice, raport medical

Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19

Tel verde al DSPJ Timiş 
0770 850 736 si 0770 853 397 

CJCCI(non-stop) 0728885737, 0770327879, 0770849869
Informatii despre : derogari, informari puncte trecere frontiera, legislatie actuala

Tel verde al INSP pentru informații legate de prevenirea infectării cu virusul COVID – 19:
0800 800 358

Informaţii COVID-19 pentru copii

Măsuri recomandate de către Comisiile de Specialitate ale Ministerului Sănătății în vederea reducerii impactului pandemiei COVID-19

Informaţii COVID-19 pentru copii

Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş

Înapoi

Telefon / fax Direcţia Sanitar Veterinară: 0256.204.911 / 0256.462.377

D.S.V.S.A. are următoarele atribuţii şi responsabilităţi generale:

 • organizează întreaga activitate sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor şi răspunde de aplicarea legislaţiei din domeniul apărării sănătăţii animalelor, sănătăţii publice, siguranţei alimentelor de origine animală şi nonanimală, protecţiei şi bunăstării animalelor şi protecţiei mediului;
 • întocmeşte şi răspunde de aplicarea planului cifric anual în baza Programului acţiunilor de
 • supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului şi răspunde de aplicarea şi realizarea acestuia;
 • controlează aplicarea şi răspunde de modul cum sunt respectate prevederile legislaţiei sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în toate exploataţiile de animale şi în unităţile în care se produc, procesează, depozitează, transportă şi comercializează produse alimentare de origine animală şi nonanimală, furaje şi alte materii şi produse supuse controlului sanitar – veterinar şi pentru siguranţa alimentelor;
 • emite documentul de înregistrare/autorizare sanitar – veterinară/sanitar – veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, după caz, unităţilor a căror activitate este supusă controlului sanitar-veterinar/sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, potrivit legislaţiei în vigoare;
 • avizează, în condiţiile legii, amplasarea, proiectarea şi construirea obiectivelor sau unităţilor de creştere a animalelor, a obiectivelor veterinare, precum şi a unităţilor care produc, prelucrează, procesează, depozitează, valorifică şi comercializează produsele de origine animală, precum şi a altor obiective supuse controlului sanitar-veterinar;
 • înregistrează/ autorizează şi controlează activitatea depozitelor farmaceutice veterinare, farmaciilor veterinare şi punctelor farmaceutice veterinare;
 • autorizează, coordonează tehnic şi controlează producţia, distribuţia şi utilizarea furajelor combinate şi a celor medicamentate;
 • monitorizează, verifică şi răspunde de activităţi referitoare la identificarea animalelor şi înregistrarea exploataţiilor, potrivit reglementărilor legale în vigoare;

Efectuează analize pentru:

 • evaluarea stării de sănatate şi bunăstării animalelor, cât şi pentru diagnosticul bolilor prin examene: morfopatologice, bateriologice, micologice, virusologice, parazitologice, toxicologice, micotoxicologice, serologice, biochimice, hematologice, seminalogice, de biologie moleculară şi de analiză genetică;
 • controlul alimentelor de origine animală şi nonanimală şi pentru controlul hranei pentru animale prin examene: microbiologice, micotoxicologice, fizico-chimice, imunoenzimatice, radioactivitate, contaminanţi
 • determinarea reziduurilor din probe biologice, alimente şi din hrana pentru animale

Eliberează următoarele documente:

 • Documentul de înregistrare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor
 • Autorizaţia sanitară veterinară de funcţionare
 • Certificat de autorizare sanitar-veterinară
 • Buletine de analiză oficiale (domeniul sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor)
 • Paşaportul bovinei
 • Informaţii de interes public (sub formă scrisă, la cerere) care privesc activităţile sau rezultă din activităţile DSVSA Timiş, în condiiile Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public