DSP TIMIS
CALL CENTER: 0214 144 456

Program L-V 9.00-17.00
Informatii despre : vaccinare impotriva COVID-19, decizii izolare/carantinare, anchete epidemiologice, raport medical

Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19

Pentru suport în emiterea certificatelor digitale COVID-19 sau obținerea altor informații privind utilizarea lor, a fost operaționalizat un Call Center la numărul de telefon 021.414.44.25.

Tel verde al DSPJ Timiş 
0770 850 736 si 0770 853 397 

CJCCI (program: 8:00-20:00) 0728885737, 0770327879, 0770849869
Informatii despre : derogari, informari puncte trecere frontiera, legislatie actuala

Tel verde al INSP pentru informații legate de prevenirea infectării cu virusul COVID – 19:
0800 800 358

Informaţii COVID-19 pentru copii

Măsuri recomandate de către Comisiile de Specialitate ale Ministerului Sănătății în vederea reducerii impactului pandemiei COVID-19

Informaţii COVID-19 pentru copii

Avize şi autorizaţii

Documente

Informare depunere /programare / plata tarif /eliberare documentaţii prin Compartimentul Avize si autorizare

STADIU SOLUȚIONARE DOCUMENTAȚII

Dotarea minimă obligatorie pentru cabinetele medicale de specialitate Anexa 2 Ordin MS nr. 153 din 2003 actualizat

Lista specialităţilor compatibile care pot funcţiona în acelaşi cabinet

Ordin MS nr. 153 din 2003 actualizat pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale actualizat

I. PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

PROGRAM CU PUBLICUL

II. ATRIBUŢII

Atributii ale compartimentului de avize şi autorizare (PDF)


III. DOCUMENTE ÎNREGISTRATE / ELIBERATE ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI AVIZE AUTORIZĂRI

Documentele înregistrate/eliberate în cadrul compatimentului avize autorizări (DOCX)


IV. CERERI/OPIS documente/Declaraţii tip/Informatii utile

1. Autorizare sanitară(ASF) in baza referatului de evaluare

Lista activitatilor care necesita autorizare sanitara cu evaluare si Coduri CAEN

a. Cerere, opis ASF pentru cabinete medicale
b. Cerere, opis ASF pentru spitale
c. Cerere, opis ASF pentru UTS
d. Cerere, opis ASF pentru autoturisme transport probe biologice
e. Cerere, opis ASF pentru sisteme de alimentare cu apa
f. Cerere, opis ASF pentru prestare servicii funerare
g. Cerere, opis ASF pentru activitati de inmormantare si inhumare (cimitire)
h. Cerere, opis ASF pentru alte activităţi referitoare la sănătatea umană
i. Cerere, opis ASF pentru activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
j. Cerere, opis ASF pentru activităţi de piercing, tatuare artistică, tatuare cosmetică, implantare dermală
k. Cerere, opis ASF pentru centrelor de îngrijire medicală
l. Cerere anulare ASF (DOCX)
m. Cerere, opis ASF pentru cabinete medicale scolare

Memoriu tehnic – model cabinete medicale (DOCX)
Lista specialitati compatibile care pot functiona in acelasi cabinet medical
Dotare minima obligatorie pentru cabinetele medicale de specialitate Anexa 2 din Ordin MS nr. 153/2003 actualizat

2. Autorizare sanitară (ASF) in baza declaratiei pe proprie raspundere

Lista activităţilor care se autorizează în baza declaraţiei pe propria răspundere (coduri CAEN) (PDF)

a. Cerere, opis (ASF) in baza declaratiei pe proprie raspundere
b. Declaraţie referitoare la condiţiile igienico-sanitare (DOCX)

Memoriu tehnic – model

Centre de vaccinare impotriva COVID -19 – autorizare sanitara temporara in baza declaratiei pe proprie raspundere

a. Cerere, opis , declaratie autorizare sanitara centre vaccinare
b. Ordin MS nr. 2.171 din 2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea şi funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 actualizat

3. Viza autorizatiei sanitare

Lista activitatilor care se vizeaza anual

a. Cerere, opis pentru Viza autorizatie

4. Asistenta de specialitate

Cerere, opis Asistenta de specialitate
Memoriu tehnic – model

5. Certificarea conformitatii

Lista activitatilor care necesita certificarea conformitatii

a. Cerere, opis certificarea conformitatii
b. Cerere, opis certificarea conformitatii pentru dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare
c. Cerere, opis certificarea conformitatii pentru activităţile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare

Memoriu tehnic – model certificarea conformitatii coafura, frizerie

6. Documente eliberate pentru proiecte Fonduri europene -AFIR

Tipuri de documente eliberate pentru proiecte care acceseaza Fonduri europene

Cerere,Opis pentru proiecte Fonduri europene

7. Aviz sanitar pentru deshumarea, transportul şi reînhumarea cadavrelor umane Paşaport pentru transport cadavru uman

Cerere, opis aviz sanitar pentru deshumarea, transportul şi reînhumarea cadavrelor umane/
Cerere, opis Paşaport pentru transport cadavru uman

8. Formulare, cereri tip, declaratii

Cerere tip conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 1030 din 2009 (DOCX)
Declaraţie tip privind spaţiul pentru care se solicită autorizare (DOCX)
Declaratie-conditii-igienico-sanitare- Anexa 4 a) din OMS 1030/2009 actualizat

9. Legislatie autorizare sanitara, asistenta de specialitate, viza, certificarea conformitatii

Ordin MS nr. 1.030 din 20 august 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor

Ordin MS nr. 119 din 2004 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei actualizat actualizat

Ordin MS nr. 1338 din 2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară actualizat

ORDIN MS nr. 153 din 26 februarie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale actualizat

ORDIN MS nr. 646 din 25 aprilie 2019 privind aprobarea documentaţiei pentru înfiinţarea şi înregistrarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical actualizat

ORDIN MS nr. 1.456 din 25 august 2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor

ORDIN nr. 438/4.629/2021 privind asigurarea asistenţei medicale a preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos

Ordin MS nr. 976 din 1998 pentru aprobarea Normelor de igiena privind producţia, prelucrarea, depozitarea,păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor actualizat

10. Înregistrare cabinete medicale in Registrul Unic al cabinetelor medicale

a.Cerere inregistrare in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale
b. Cerere inregistrare/modificare cabinet de practica conex in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale
c. Cerere SUSPENDARE activitate cabinete medicale
d. Cerere radiere cabinete medicale
e. Cerere eliberare DUPLICAT CERTIFICAT DE INREGISTRARE IN REGISTRUL UNIC
Legislatie cabinete medicale Ordin MS 124, OMS 153, OMS 646

11 . Autorizaţii de liberă practică activităţi conexe- biolog, biochemist, chemist, optician, optometrist,

Cerere autorizaţie de liberă practică
Legislatie activitati conexe

12 . Autorizare unităţi sanitare examinare ambulatorie a candidaţilor la obţinere permis de conducere auto

Lista unitatilor sanitare fise auto actualizata martie 2021
Cerere autorizare unitate de asistenţă medicală pentru examinare ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere conform ordinului MS nr. 1159 din 2010
Cerere viza anuala unitate de asistenta medicala autorizata pentru examinare ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere conform ordinului MS nr. 1159/2010
ORDIN nr. 1.159 din 31 august 2010
ORDIN nr. 1.162 din 31 august 2010 actualizat 2019
Model fisa medicala 2019

13 . Apostilă

Cerere apostilă

 

V. LEGISLAŢIE

Legislaţie

 

VI. PRESTATORI DE SERVICII FUNERARE AUTORIZAŢI

Lista Prestatorilor autorizati de servicii funerare 09.08.2021

VII. PRESTATORI Dezinsectie, Deratizare, dezinfectie

Lista prestatorilor de servicii de Dezinsectie, Deratizare, dezinfectie