Avize şi autorizaţii

Documente necesare pentru avize şi autorizaţii

ÎNREGISTRAREA DOSARELOR LA BIROUL AVIZE / AUTORIZĂRI SE FACE EXCLUSIV ÎN BAZA PROGRAMĂRII ONLINE, INDIFERENT DE MODALITATEA DE DEPUNERE!!! EXCEPȚIE FAC DOCUMENTAȚIILE PENTRU PROIECTE FINANȚATE DIN FONDURI EUROPENE CARE SE PROGRAMEAZĂ TELEFONIC LA NR. 0256434455

TARIFELE PENTRU PROCEDURILE DE REGLEMENTARE SANITARĂ conform OMS nr. 1030/2009 actualizat, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 150/22.02.2023

Informare depunere /programare / plata tarif /eliberare documentaţii prin Biroul Avize si autorizare

PROGRAMĂRI ONLINE DEPUNERE DOCUMENTAȚII

Lista activitatilor autorizate sanitar de catre DSP TIMIS conform OMS 1030 din 2009

Informatii activitati conexe

Tehnică dentară: biologie, biochimie şi chimie; fizică medicală; fizioterapie; psihologie; logopedie; sociologie; optică-optometrie; protezare-ortezare; protezare auditivă; audiologie; terapie vocală; nutriţie şi dietetică

  1. Informatii autorizatii libera practica si cabinete conexe
  2. Autorizare sanitara, dotare minima cabinete conexe

I. PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

PROGRAM CU PUBLICUL

II. ATRIBUŢII

Atributii ale compartimentului de avize şi autorizare (PDF)

III. DOCUMENTE ÎNREGISTRATE / ELIBERATE ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI AVIZE AUTORIZĂRI

Documentele înregistrate/eliberate în cadrul compatimentului avize autorizări (DOCX)

IV. CERERI/OPIS documente/Declaraţii tip/Informatii utile

1. Autorizare sanitară(ASF) in baza referatului de evaluare

Lista activitatilor care necesita autorizare sanitara cu evaluare si Coduri CAEN

a. Cerere, opis ASF pentru cabinete medicale
b. Cerere, opis ASF pentru spitale
c. Cerere, opis ASF pentru UTS
d. Cerere, opis ASF pentru autoturisme transport probe biologice
e. Cerere, opis ASF pentru sisteme de alimentare cu apa
f. Cerere, opis ASF pentru prestare servicii funerare
g. Cerere, opis ASF pentru activitati de inmormantare si inhumare (cimitire)
h. Cerere, opis ASF pentru alte activităţi referitoare la sănătatea umană
i. Cerere, opis ASF pentru activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
j. Cerere, opis ASF pentru activităţi de piercing, tatuare artistică, tatuare cosmetică, implantare dermală, dermopigmentare
k. Cerere, opis ASF pentru centrelor de îngrijire medicală
l. Cerere, opis ASF pentru cabinete medicale scolare
m. Cerere Opis ASF cabinet conexe

Memoriu tehnic – model cabinete medicale
Lista specialitati compatibile care pot functiona in acelasi cabinet medical
Dotare minima obligatorie pentru cabinetele medicale de specialitate Anexa 2 din Ordin MS nr. 153/2003 actualizat
Autoriare sanitara, dotare minima cabinete conexe

2. Autorizare sanitară (ASF) in baza declaratiei pe proprie raspundere

Lista activităţilor care se autorizează în baza declaraţiei pe propria răspundere (coduri CAEN) (PDF)

a. Cerere, opis (ASF) in baza declaratiei pe proprie raspundere
b. Declaraţie referitoare la condiţiile igienico-sanitare

Memoriu tehnic – model

3. Viza autorizatiei sanitare

Lista activitatilor care se vizeaza anual

a. Cerere, opis pentru Viza autorizatie
b. Cerere, opis viza anuală sisteme de alimentare cu apă

4. Asistenta de specialitate

a. Cerere, opis Asistenta de specialitate
b. Opis, Aviz Festival

Memoriu tehnic – model

5. Certificarea conformitatii

Lista activitatilor care necesita certificarea conformitatii

a. Cerere, opis certificarea conformitatii
b. Cerere, opis certificarea conformitatii pentru dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare
c. Cerere, opis certificarea conformitatii pentru activităţile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
d. Lista acte si specificatii memoriu DDD
e. Extras din Ordinul nr. 562/2023 pentru modificarea şi completarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014

Memoriu tehnic – model certificarea conformitatii coafura, frizerie

6. Documente eliberate pentru proiecte Fonduri europene

Tipuri de documente eliberate pentru proiecte care acceseaza Fonduri europene

Cerere, Opis pentru proiecte Fonduri europene

7. Aviz sanitar pentru îmbălsămarea, deshumarea, transportul şi reînhumarea cadavrelor umane. Paşaport pentru transport cadavru uman

8. Legislatie autorizare sanitara, asistenta de specialitate, viza, certificarea conformitatii

Ordin MS nr. 1.030 din 20 august 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor

Ordin MS nr. 119 din 2004 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei actualizat actualizat

Ordin MS nr. 1338 din 2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară actualizat

ORDIN MS nr. 153 din 26 februarie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale actualizat

ORDIN MS nr. 1.456 din 25 august 2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor

Ordin MS nr. 976 din 1998 pentru aprobarea Normelor de igiena privind producţia, prelucrarea, depozitarea,păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor actualizat

Ordonanta nr. 7 din 18 ianuarie 2023 privind calitatea apei destinate consumului uman

Hotararea nr. 971 din 12 octombrie 2023 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

HG nr. 741 din 2016 privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare

OMS nr. 1532 din 29 decembrie 2017 privind aprobarea formularelor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 741/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice şi sanitare privind serviciile funerare, înhumarea, incinerarea, transportul, deshumarea şi reînhumarea cadavrelor umane, cimitirele, crematoriile umane, precum şi criteriile profesionale pe care trebuie să le îndeplinească prestatorii de servicii funerare şi nivelul fondului de garantare

OMS nr. 1533 din 29 decembrie 2017 privind aprobarea metodologiei de încadrare a riscului infecţios pentru persoanele decedate cu boli infecţioase

9. Înregistrare cabinete medicale in Registrul Unic al cabinetelor medicale

a. Cerere inregistrare in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale
b. Cerere inregistrare/modificare cabinet de practica conex in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale
c. Cerere SUSPENDARE activitate cabinete medicale
d. Cerere radiere cabinete medicale
e. Cerere eliberare DUPLICAT CERTIFICAT DE INREGISTRARE IN REGISTRUL UNIC

10. Autorizaţii de liberă practică activităţi conexe - biolog, biochimist, chimist, optician-optometrist, tehnician protezare şi ortezare, tehnician protezare auditivă, audiolog, terapeut vocal, fizician medical, sociolog medical

Cerere autorizaţie de liberă practică
Legislatie activitati conexe

11. Autorizare unităţi sanitare examinare ambulatorie a candidaţilor la obţinere permis de conducere auto

Lista unitatilor sanitare fise auto actualizata martie 2021
Cerere autorizare unitate de asistenţă medicală pentru examinare ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere conform ordinului MS nr. 1159 din 2010
Cerere viza anuala unitate de asistenta medicala autorizata pentru examinare ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere conform ordinului MS nr. 1159/2010
ORDIN nr. 1.159 din 31 august 2010
ORDIN nr. 1.162 din 31 august 2010 actualizat 2019
Model fisa medicala 2019

12. Apostilă

Cerere apostilă

13. Autorizare unitati sanitare examinare ambulatorie pentru permis de port arma

Ordin Ms 1945 din 2023

Cerere unitate sanitara

Anexa 2 lista afectiunilor incompatibile detinere permis port arama

Certificat medical

Lista unitatilor sanitare fise port arma

V. LEGISLAŢIE

Legislaţie

VI. PRESTATORI DE SERVICII FUNERARE AUTORIZAŢI

Lista Prestatorilor autorizati de servicii funerare

VII. PRESTATORI Dezinsectie, Deratizare, Dezinfectie

Lista prestatorilor de servicii de Dezinsectie, Deratizare, Dezinfectie

VIII. Lista unitati abilitate eliberare certificate A5 conform Ordinului comun 1985/1305/5805 din 2016: 

Lista Cabinete de specialitate
Lista Medici de familie
Lista Spitale Timis