Avize şi autorizaţii

 

 

COMPARTIMENT AVIZE AUTORIZĂRI

I. PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

Programe Avize Autorizări

 

II. ATRIBUŢII

Atributii ale compartimentului de avize şi autorizare (PDF)


III. DOCUMENTE ÎNREGISTRATE / ELIBERATE ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI AVIZE AUTORIZĂRI

Documentele înregistrate/eliberate în cadrul compatimentului avize autorizări (DOCX)


IV. CERERI / DECLARAŢII TIP / DOCUMENTE UTILE

1. Autorizare sanitară, viză, asistenţă, certificare, FEADR

Cerere tip conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 1030 din 2009 (DOCX)

Cerere FEADR (DOCX)

Cerere anulare ASF (DOCX)

Lista activităţilor care se autorizează în baza declaraţiei pe propria răspundere (coduri CAEN) (PDF)

Declaraţie referitoare la condiţiile igienico-sanitare (DOCX)

Declaraţie tip privind spaţiul pentru care se solicită autorizare (DOCX)

Lista cuprinzând tarifele pentru procedurile de reglementare sanitară (DOCX)

Memoriu tehnic – model cabinete medicale (DOCX)

OPIS documentaţii (DOCX)

OPIS documentaţii FEADR (DOCX)

Cerere ASF pentru prestare servicii funerare

Cerere ASF pentru activitati de inmormantare si inhumare (cimitire)

Cerere aviz in vederea imbalsamarii

Declaratie pe proprie raspundere a tanatopractorului

 

2. Înregistrare cabinete medicale

Cerere înregistrare CMI /CMG / CMA / SCM în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale partea I

Cerere modificare CMI /CMG / CMA / SCM în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale partea I

Cerere înregistrare a unei Societăţi Comerciale (SRL) în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale Partea a II-a

Cerere modificare SRL în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale Partea a II-a

Cerere suspendare activitate cabinete medicale

Cerere radiere cabinet medical

Cerere eliberare duplicat al certificatului de înregistrare a cabinetului

Cerere înregistrare / modificare cabinete CONEXE actului medical

 

3. Autorizaţii de liberă practică activităţi conexe

Cerere autorizaţie de liberă practică

 

4. Autorizare unităţi sanitare examinare ambulatorie a candidaţilor la obţinere permis de conducere auto

Cerere autorizare unităţi examinare medicală pentru permise auto

 

5. Aviz eliberare retroactivă concediu medical

Cerere aviz concediu medical

 

6. Apostilă

Cerere apostilă

 

7. Centre de permanenţă

Cerere înfiinţare centru de permanenţă

Cerere modificare componenţă echipe de gardă centru de permanenţă înfiinţat

Centre de permanenţă Timiş

Model anexa la convenţia de asociere


IV. LEGISLAŢIE

HOTĂRÂRE nr. 741 din 12 octombrie 2016

 

V. PRESTATORI DE SERVICII FUNERARE AUTORIZAŢI

Lista prestatorilor de servicii funerare


V. INTREBĂRI FRECVENTE


VI. CONTACT