INFORMAȚII DESPRE TESTARE ȘI VACCINARE ÎMPOTRIVA COVID 19

DSP TIMIS
CALL CENTER: 0214 144 456

Informațiile de interes public solicitate verbal, în conformitate cu Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, se comunica în fiecare zi de miercuri de la ora 16.30 la 17.30 la sediul DSP Timis, Str. N. Lenau, nr. 10, Timişoara.

Ce trebuie să știți despre vaccinurile împotriva COVID-19 utilizate la copiii cu vârste cuprinse între 5 și 11 ani

Campanie de informare cu privire la administrarea comprimatelor de iodură de potasiu.

Campanie europeană de informare și liber acces la informații în domeniul protecției consumatorilor „InfoCons – protectia consumatorilor”
Pentru informatii suplimentare accesați link-ul: infocons.ro

Pentru suport în emiterea certificatelor digitale COVID-19 sau obținerea altor informații privind utilizarea lor, a fost operaționalizat un Call Center la numărul de telefon 021.414.44.25.

Tel verde al DSPJ Timiş 
La linia telefonică TelVerde 0800.800.165 cetățenii pot sesiza cazurile de
încălcare a normelor de protecție sanitară.

Tel verde al INSP pentru informații legate de prevenirea infectării cu virusul COVID – 19:
0800 800 358

Informaţii COVID-19 pentru copii

Informații privind utilizarea medicamentelor antivirale

Informaţii COVID-19 pentru copii

Avize şi autorizaţii

Documente

TARIFELE PENTRU PROCEDURILE DE REGLEMENTARE SANITARĂ actualizate conform Monitorului Oficial al României, Partea I, Nr. 150/22.02.2023

DOTARE CABINET CONEX OUG 83 din 2000 - Sala FIZIOTERAPIE

Informare depunere /programare / plata tarif /eliberare documentaţii prin Compartimentul Avize si autorizare

PROGAMĂRI ONLINE DEPUNERE DOCUMENTAȚII

STADIU SOLUȚIONARE DOCUMENTAȚII 2022

Dotarea minimă obligatorie pentru cabinetele medicale de specialitate Anexa 2 Ordin MS nr. 153 din 2003 actualizat

Lista specialităţilor compatibile care pot funcţiona în acelaşi cabinet

Ordin MS nr. 153 din 2003 actualizat pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale actualizat

I. PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

PROGRAM CU PUBLICUL

II. ATRIBUŢII

Atributii ale compartimentului de avize şi autorizare (PDF)


III. DOCUMENTE ÎNREGISTRATE / ELIBERATE ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI AVIZE AUTORIZĂRI

Documentele înregistrate/eliberate în cadrul compatimentului avize autorizări (DOCX)


IV. CERERI/OPIS documente/Declaraţii tip/Informatii utile

1. Autorizare sanitară(ASF) in baza referatului de evaluare

Lista activitatilor care necesita autorizare sanitara cu evaluare si Coduri CAEN

a. Cerere, opis ASF pentru cabinete medicale
b. Cerere, opis ASF pentru spitale
c. Cerere, opis ASF pentru UTS
d. Cerere, opis ASF pentru autoturisme transport probe biologice
e. Cerere, opis ASF pentru sisteme de alimentare cu apa
f. Cerere, opis ASF pentru prestare servicii funerare
g. Cerere, opis ASF pentru activitati de inmormantare si inhumare (cimitire)
h. Cerere, opis ASF pentru alte activităţi referitoare la sănătatea umană
i. Cerere, opis ASF pentru activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
j. Cerere, opis ASF pentru activităţi de piercing, tatuare artistică, tatuare cosmetică, implantare dermală
k. Cerere, opis ASF pentru centrelor de îngrijire medicală
l. Cerere, opis ASF pentru cabinete medicale scolare
m. Cerere Anulare ASF

Memoriu tehnic – model cabinete medicale
Lista specialitati compatibile care pot functiona in acelasi cabinet medical
Dotare minima obligatorie pentru cabinetele medicale de specialitate Anexa 2 din Ordin MS nr. 153/2003 actualizat

2. Autorizare sanitară (ASF) in baza declaratiei pe proprie raspundere

Lista activităţilor care se autorizează în baza declaraţiei pe propria răspundere (coduri CAEN) (PDF)

a. Cerere, opis (ASF) in baza declaratiei pe proprie raspundere
b. Declaraţie referitoare la condiţiile igienico-sanitare

Memoriu tehnic – model

3. Viza autorizatiei sanitare

Lista activitatilor care se vizeaza anual

a. Cerere, opis pentru Viza autorizatie

4. Asistenta de specialitate

a. Cerere, opis Asistenta de specialitate
b. Opis, Aviz Festival

Memoriu tehnic – model

5. Certificarea conformitatii

Lista activitatilor care necesita certificarea conformitatii

a. Cerere, opis certificarea conformitatii
b. Cerere, opis certificarea conformitatii pentru dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare
c. Cerere, opis certificarea conformitatii pentru activităţile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
d. Lista acte si specificatii memoriu DDD
e. Extras din Ordinul nr. 562/2023 pentru modificarea şi completarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014

Memoriu tehnic – model certificarea conformitatii coafura, frizerie

6. Documente eliberate pentru proiecte Fonduri europene

Tipuri de documente eliberate pentru proiecte care acceseaza Fonduri europene

Cerere, Opis pentru proiecte Fonduri europene

7. Aviz sanitar pentru deshumarea, transportul şi reînhumarea cadavrelor umane Paşaport pentru transport cadavru uman

a. Opis deshumare, transport și reînhumare
b. Declarație consimțământ

8. Legislatie autorizare sanitara, asistenta de specialitate, viza, certificarea conformitatii

Ordin MS nr. 1.030 din 20 august 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor

Ordin MS nr. 119 din 2004 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei actualizat actualizat

Ordin MS nr. 1338 din 2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară actualizat

ORDIN MS nr. 153 din 26 februarie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale actualizat

ORDIN MS nr. 646 din 25 aprilie 2019 privind aprobarea documentaţiei pentru înfiinţarea şi înregistrarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical actualizat

ORDIN MS nr. 1.456 din 25 august 2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor

ORDIN nr. 438/4.629/2021 privind asigurarea asistenţei medicale a preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos

Ordin MS nr. 976 din 1998 pentru aprobarea Normelor de igiena privind producţia, prelucrarea, depozitarea,păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor actualizat

9. Înregistrare cabinete medicale in Registrul Unic al cabinetelor medicale

a.Cerere inregistrare in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale
b. Cerere inregistrare/modificare cabinet de practica conex in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale
c. Cerere SUSPENDARE activitate cabinete medicale
d. Cerere radiere cabinete medicale
e. Cerere eliberare DUPLICAT CERTIFICAT DE INREGISTRARE IN REGISTRUL UNIC
Legislatie cabinete medicale Ordin MS 124, OMS 153, OMS 646

10. Autorizaţii de liberă practică activităţi conexe- biolog, biochemist, chemist, optician, optometrist,

Cerere autorizaţie de liberă practică
Legislatie activitati conexe

11. Autorizare unităţi sanitare examinare ambulatorie a candidaţilor la obţinere permis de conducere auto

Lista unitatilor sanitare fise auto actualizata martie 2021
Cerere autorizare unitate de asistenţă medicală pentru examinare ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere conform ordinului MS nr. 1159 din 2010
Cerere viza anuala unitate de asistenta medicala autorizata pentru examinare ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere conform ordinului MS nr. 1159/2010
ORDIN nr. 1.159 din 31 august 2010
ORDIN nr. 1.162 din 31 august 2010 actualizat 2019
Model fisa medicala 2019

12. Apostilă

Cerere apostilă

 

V. LEGISLAŢIE

Legislaţie

 

VI. PRESTATORI DE SERVICII FUNERARE AUTORIZAŢI

Lista Prestatorilor autorizati de servicii funerare

VII. PRESTATORI Dezinsectie, Deratizare, dezinfectie

Lista prestatorilor de servicii de Dezinsectie, Deratizare, Dezinfectie