Avize şi autorizaţii

 

 

COMPARTIMENT AVIZE AUTORIZĂRI

I. PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL

ANUNŢ IMPORTANT
Program Avize şi autorizare, Str. Victor Babeş, nr. 18
Program Avize şi autorizare, Str. Lenau, nr. 10, Camera 14

 

II. ATRIBUŢII

Atributii ale compartimentului de avize şi autorizare (PDF)


III. DOCUMENTE ÎNREGISTRATE / ELIBERATE ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI AVIZE AUTORIZĂRI

Documentele înregistrate/eliberate în cadrul compatimentului avize autorizări (DOCX)


IV. CERERI / DECLARAŢII TIP / DOCUMENTE UTILE

1. Autorizare sanitară, viză, asistenţă, certificare, FEADR

Cerere tip conform Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 1030 din 2009 (DOCX)

Cerere AFIR (DOCX)

Cerere anulare ASF (DOCX)

Lista activităţilor care se autorizează în baza declaraţiei pe propria răspundere (coduri CAEN) (PDF)

Declaraţie referitoare la condiţiile igienico-sanitare (DOCX)

Declaraţie tip privind spaţiul pentru care se solicită autorizare (DOCX)

Declaraţie tip privind mijloacele de transport

Lista cuprinzând tarifele pentru procedurile de reglementare sanitară (DOCX)

Memoriu tehnic – model cabinete medicale (DOCX)

OPIS documentaţii (DOCX)

OPIS documentaţii AFIR (DOCX)

Cerere ASF pentru prestare servicii funerare

Cerere ASF pentru activitati de inmormantare si inhumare (cimitire)

Cerere pentru obţinerea avizului în vederea îmbălsămării

Declaratie pe proprie raspundere a tanatopractorului

 

2. Înregistrare cabinete medicale

Cerere înregistrare CMI /CMG / CMA / SCM în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale partea I

Cerere modificare CMI /CMG / CMA / SCM în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale partea I

Cerere înregistrare a unei Societăţi Comerciale (SRL) în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale Partea a II-a

Cerere modificare SRL în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale Partea a II-a

Cerere suspendare activitate cabinete medicale

Cerere radiere cabinet medical

Cerere eliberare duplicat al certificatului de înregistrare a cabinetului

Cerere înregistrare / modificare cabinete CONEXE actului medical

 

3. Autorizaţii de liberă practică activităţi conexe

Cerere autorizaţie de liberă practică

 

4. Autorizare unităţi sanitare examinare ambulatorie a candidaţilor la obţinere permis de conducere auto

Lista unitatilor de asistenta medicala autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere

Cerere autorizare unitate de asistenţă medicală pentru examinare ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere conform ordinului MS nr. 1159 din 2010

Cerere viza anuala unitate de asistenta medicala autorizata pentru examinare ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere conform ordinului MS nr. 1159/2010

ORDIN nr. 1.159 din 31 august 2010

ORDIN nr. 1.162 din 31 august 2010 actualizat 2019

Model fisa medicala 2019

5. Apostilă

Cerere apostilă


V. LEGISLAŢIE

Legislaţie

 

VI. PRESTATORI DE SERVICII FUNERARE AUTORIZAŢI

Lista prestatorilor de servicii funerare