Conducere

Ec. Cornelia Cismaș-Malac - delegare atribuții specifice de Director Executiv

Dr. Dumitru Viorica - Director Executiv Adjunct Sănătate Publică

Ec. Cismaş-Malac Cornelia - Director Executiv Adjunct Economic