DSP TIMIS
CALL CENTER: 0214 144 456

Program L-V 9.00-17.00
Informatii despre : vaccinare impotriva COVID-19, decizii izolare/carantinare, anchete epidemiologice, raport medical

Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19

Pentru suport în emiterea certificatelor digitale COVID-19 sau obținerea altor informații privind utilizarea lor, a fost operaționalizat un Call Center la numărul de telefon 021.414.44.25.

Tel verde al DSPJ Timiş 
0770 850 736 si 0770 853 397 

CJCCI (program: 8:00-20:00) 0728885737, 0770327879, 0770849869
Informatii despre : derogari, informari puncte trecere frontiera, legislatie actuala

Tel verde al INSP pentru informații legate de prevenirea infectării cu virusul COVID – 19:
0800 800 358

Informaţii COVID-19 pentru copii

Măsuri recomandate de către Comisiile de Specialitate ale Ministerului Sănătății în vederea reducerii impactului pandemiei COVID-19

Informaţii COVID-19 pentru copii

Studii de impact

AMENAJARE INELUL II DE CIRCULAȚIE, SECTOR CUPRINS ÎNTRE STR. A. DEMETRIADE ȘI B-DUL J.H. PESTALOZZI, CONSTRUIRE POD RUTIER ȘI POD PIETONAL PESTE CANALUL BEGA”, jud. Timiș, loc. Timișoara

Propunerile/recomandările motivate, în urma comentariilor publicului interesat, primite pe adresa de e-mail mediu@dsptimis.ro, într-un interval de 5 zile de la afișare, vor fi luate în considerare în etapa de analiză a calității studiilor EIS.

citeşte tot articolul

”Amenajări în cadrul Aerodrom și Heliport CIOCA Timișoara, pe teren aferent căilor de comunicație constând în instalații de balizaj, platformă heliport, marcaje de piste, sistem de monitorizare și iluminare, cu respectarea RLU aferent PUG”, jud. Timiș

Propunerile/recomandările motivate, în urma comentariilor publicului interesat, primite pe adresa de e-mail mediu@dsptimis.ro, într-un interval de 5 zile de la afișare, vor fi luate în considerare în etapa de analiză a calității studiilor EIS.

citeşte tot articolul

CONSTRUIREA UNEI SĂLI DE ACTIVITĂȚI RECREATIVE”, jud. Timiș, loc. RECAȘ, str. Primăverii, nr. 67

Propunerile/recomandările motivate, în urma comentariilor publicului interesat, primite pe adresa de e-mail mediu@dsptimis.ro, într-un interval de 5 zile de la afișare, vor fi luate în considerare în etapa de analiză a calității studiilor EIS.

citeşte tot articolul

Studiu de evaluare a impactului asupra sănătății și confortului populației pentru obiectivul de investiție ”CENTRUL DE COLECTARE LEGUME FRUCTE”, jud. Timiș, com. TOMNATIC

Propunerile/recomandările motivate, în urma comentariilor publicului interesat, primite pe adresa de e-mail mediu@dsptimis.ro, într-un interval de 5 zile de la afișare, vor fi luate în considerare în etapa de analiză a calității studiilor EIS.

citeşte tot articolul

”OBȚINERE AVIZE ȘI ACORDURI – ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE A.C. – LUCRĂRI DE TIP A) ȘI H) – AMENAJARE SPAȚIU COMERCIAL, RECOMPARTIMENRAE, MODIFICĂRI INTERIOARE ȘI EXTERIOARE, MONTARE RECLAMĂ LUMINOASĂ ȘI REALIZARE RAMPĂ ACCES PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI”

Propunerile/recomandările motivate, în urma comentariilor publicului interesat, primite pe adresa de e-mail mediu@dsptimis.ro, într-un interval de 5 zile de la afișare, vor fi luate în considerare în etapa de analiză a calității studiilor EIS.

citeşte tot articolul

”PROIECT PILOT-CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ȘCOLARĂ, ÎN SAT PIȘCHIA NR.17, COMUNA PIȘCHIA, JUDEȚUL TIMIȘ, AVIZE ȘI ACORDURI cu amplasament în localitatea Pișchia, nr.17, județ Timiș.”

Propunerile/recomandările motivate, în urma comentariilor publicului interesat, primite pe adresa de e-mail mediu@dsptimis.ro, într-un interval de 5 zile de la afișare, vor fi luate în considerare în etapa de analiză a calității studiilor EIS.

citeşte tot articolul

”OBȚINERE AC – LUCRĂRI DE TIP A) – CONSTRUCȚII PENTRU AGREMENT SPORT – CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ TIP 1,” str. Stadionului nr. 12A oraș Sânnicolau Mare, județul Timiș

Propunerile/recomandările motivate, în urma comentariilor publicului interesat, primite pe adresa de e-mail mediu@dsptimis.ro, într-un interval de 5 zile de la afișare, vor fi luate în considerare în etapa de analiză a calității studiilor EIS.

citeşte tot articolul

”OBȚINERE AC – LUCRĂRI DE TIP A) – CONSTRUCȚII PENTRU SERVICII – EXTINDERE ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME PARTER CU FUNCȚIUNE DE LABORATOR DE COFETĂRIE-PATISERIE LA CASĂ EXISTENTĂ” situat în Municipiul Timișoara, str. Euripide, nr. 2A, județul Timiș, CF 433684

Propunerile/recomandările motivate, în urma comentariilor publicului interesat, primite pe adresa de e-mail mediu@dsptimis.ro, într-un interval de 5 zile de la afișare, vor fi luate în considerare în etapa de analiză a calității studiilor EIS.

citeşte tot articolul

”AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE - EXTINDERE HOTEL CU RESTAURANT P+2E+Er REZULTÂND HOTEL CU RESTAURANT P+3E+2Er” situat în județul Timiș, comuna Dumbrăvița

citeşte tot articolul

Studiu de evaluare a impactului asupra sănătății și confortului populației pentru obiectivul de investiție ”PLAN URBANISTIC ZONAL - REGENERARE URBANĂ - ZONA STRADA GĂRII - SPLAIUL NICOLAE TITULESCU” situat în Mun Timișoara, splaiul Nicolae Titulescu

Propunerile/recomandările motivate, în urma comentariilor publicului interesat, primite pe adresa de e-mail mediu@dsptimis.ro, într-un interval de 5 zile de la afișare, vor fi luate în considerare în etapa de analiză a calității studiilor EIS.

citeşte tot articolul

Studiu de evaluare a impactului asupra sănătății și confortului populației pentru obiectivul de investiție ”SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN GARAJ ÎN SAD, CONSTRUIRE BAR DE ZI, TERASĂ ACOPERITĂ ȘI GARD” cu amplasament în COMUNA GIROC, STR. GOSPODARILOR, nr. 44

Propunerile/recomandările motivate, în urma comentariilor publicului interesat, primite pe adresa de e-mail mediu@dsptimis.ro, într-un interval de 5 zile de la afișare, vor fi luate în considerare în etapa de analiză a calității studiilor EIS.

citeşte tot articolul

Studiu de evaluare a impactului asupra sănătății și confortului populației pentru obiectivul de investiție ”OBȚINEREA AC – LUCRĂRI DE TIP A) – CONSTRUCȚII COMERȚ – REAMENAJARE ȘI RECOMPARTIMENATRE SPAȚIU COMERCIAL EXISTENT”

Propunerile/recomandările motivate, în urma comentariilor publicului interesat, primite pe adresa de e-mail mediu@dsptimis.ro, într-un interval de 5 zile de la afișare, vor fi luate în considerare în etapa de analiză a calității studiilor EIS.

citeşte tot articolul

Studiu de evaluare a impactului asupra sănătății și confortului populației pentru obiectivul de investiție ”CONSTRUIRE LĂCAȘ DE CULT, ÎMPREJMUIRE TEREN ȘI RACORD UTILITĂȚI” situat în jud. Timiș, localitatea Voiteg, comuna Voiteg, nr. 553/A, CF 403248

Propunerile/recomandările motivate, în urma comentariilor publicului interesat, primite pe adresa de e-mail mediu@dsptimis.ro, într-un interval de 5 zile de la afișare, vor fi luate în considerare în etapa de analiză a calității studiilor EIS.

citeşte tot articolul

Studiu de evaluare a impactului asupra sănătății și confortului populației pentru obiectivul de investiție ”CLĂDIRE LOCUINȚE ȘI SERVICII ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+9E – FAZA 2 DIN 2” situate în municipiul Timișoara, Calea Aradului nr. 1, jud. Timiș

Propunerile/recomandările motivate, în urma comentariilor publicului interesat, primite pe adresa de e-mail mediu@dsptimis.ro, într-un interval de 5 zile de la afișare, vor fi luate în considerare în etapa de analiză a calității studiilor EIS.

citeşte tot articolul

Studiu de evaluare a impactului asupra sănătății și confortului populației pentru obiectivul de investiție – Schimbare destinație din restaurant,recepție și grupuri sanitare în spațiu comercial

Propunerile/recomandările motivate, în urma comentariilor publicului interesat, primite pe adresa de e-mail mediu@dsptimis.ro, într-un interval de 5 zile de la afișare, vor fi luate în considerare în etapa de analiză a calității studiilor EIS.

citeşte tot articolul

REABILITATE LABORATOR DE CERCETARE ȘI INOVARE ÎN BIOINGINERII ALIMENTARE – PAVILION BIOTEHNOLOGII” situate în jud. Timiș, mun. Timișoara, Calea Torontalului nr. 120

Propunerile/recomandările motivate, în urma comentariilor publicului interesat, primite pe adresa de e-mail mediu@dsptimis.ro, într-un interval de 5 zile de la afișare, vor fi luate în considerare în etapa de analiză a calității studiilor EIS.

citeşte tot articolul

OBȚINERE AC – LUCRĂRI DE TIP A) – CONSTRUCȚII PENTRU LOCUINȚE. CONSTRUIRE CASĂ UNIFAMILIALĂ ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME Sp+P+1E CONFORM PUZ APROBAT PRIN HCL NR. 334/2014 ȘI LUCRĂRI DE TIP D)

Propunerile/recomandările motivate, în urma comentariilor publicului interesat, primite pe adresa de e-mail mediu@dsptimis.ro, într-un interval de 5 zile de la afișare, vor fi luate în considerare în etapa de analiză a calității studiilor EIS.

citeşte tot articolul

CONSTRUIRE CLĂDIRE LOCUINȚE COLECTIVE, SERVICII, COMERȚ ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME DE LA 2S/S+P+11E CONFORM PUZ APROBAT PRIN HCL 187/2015. AMENAJARE INCINTĂ, UTILITĂȚI, ACCESE AUTO ȘI PIETONALE. PARCAJ SUBTERAN. ÎMREJMUIRE TEREN. ORGANIZARE EXECUȚIE LUCRĂRI

citeşte tot articolul

CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINȚE ÎNȘIRUITE: ETAPA I- C1 – CU 9 (NOUĂ) APARTAMENTE, ETAPA II- C2 – CU 9 (NOUĂ) APARTAMENTE, ETAPA III- C3 – CU 9 (NOUĂ) APARTAMENTE ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E ȘI ÎMPREJMUIRE

Propunerile/recomandările motivate, în urma comentariilor publicului interesat, primite pe adresa de e-mail mediu@dsptimis.ro, într-un interval de 5 zile de la afișare, vor fi luate în considerare în etapa de analiză a calității studiilor EIS.

citeşte tot articolul

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME D+P+1E/S+P+1E+M, ÎMREJMUIRE TEREN, REALIZARE ACCESE, GRAFICĂ DE FAȚADĂ, REALIZARE BRANȘAMENTE UTILITĂȚI

Propunerile/recomandările motivate, în urma comentariilor publicului interesat, primite pe adresa de e-mail mediu@dsptimis.ro, într-un interval de 5 zile de la afișare, vor fi luate în considerare în etapa de analiză a calității studiilor EIS.

citeşte tot articolul

OBȚINERE AC: LUCRĂRI DE TIP A) REAMENAJARE ȘI RECOMPARTIMENTARE SPAȚIU COMERCIAL, AMPLASARE RAMPA, MODIFICARE FAȚADĂ, AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂFOENI, LOCALITATEA FOENI, JUDEȚUL TIMIȘ, OBȚINERE AVIZE ȘI ACORDURI NECESARE

Propunerile/recomandările motivate, în urma comentariilor publicului interesat, primite pe adresa de e-mail mediu@dsptimis.ro, într-un interval de 5 zile de la afișare, vor fi luate în considerare în etapa de analiză a calității studiilor EIS.

citeşte tot articolul

CONSTRUIRE DUPLEX P+1E CU DOUA UNITATI LOCATIVE SI IMPREJMUIRE

Propunerile/recomandările motivate, în urma comentariilor publicului interesat, primite pe adresa de e-mail mediu@dsptimis.ro, într-un interval de 5 zile de la afișare, vor fi luate în considerare în etapa de analiză a calității studiilor EIS.

citeşte tot articolul

DEMOLARE CLĂDIRE EXISTENTĂ ȘI CONSTRUIRE CLĂDIRE SERVICII, COMERȚ, CAZARE S+P+2E+M ȘI SEMNALISTICĂ PE FAȚADĂ PE DURATA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE cu amplasament în localitatea Lugoj, str. Comuna din Paris, nr. 2, jud. Timiș

Propunerile/recomandările motivate, în urma comentariilor publicului interesat, primite pe adresa de e-mail mediu@dsptimis.ro, într-un interval de 5 zile de la afișare, vor fi luate în considerare în etapa de analiză a calității studiilor EIS.

citeşte tot articolul

OBȚINERE AC - LUCRĂRI DE TIP A) ȘI C) - CONSTRUCȚII PENTRU SERVICII, TURISM - DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE. CONSTRUIRE PENSIUNE ȘI SALĂ MULTIFUNCȚIONALĂ ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME MAXIM P+2E. REALIZARE BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI - BRANȘAMENT APĂ ȘI RACORD CANAL

citeşte tot articolul

OBȚINERE AC - CONSTRUCȚIE PENTRU LOCUINȚE/SERVICII DE TIP A), H) - DEMOLARE CONSTRUCȚII EXISTENTE, CONSTRUIRE ȘI DOTARE PENSIUNE ÎN REGIM S+P+2E ÎN CADRUL SC BIOS&CO SRL, REALIZARE ÎMREJMUIRE ȘI ACCESE (AUTO ȘI PIETONAL), AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ PE FAȚA

citeşte tot articolul

P.U.Z. Parcelare zonă rezidențială și funcțiuni comerciale, dotări, comerț, servicii”, situat în extravilan, zona Calea Torontalului, C.F. NR. 442268, Mun. Timișoara, jud. Timiș

citeşte tot articolul

"REAMENAJARE ȘI RECOMPARTIMENTARE SPAȚIU COMERCIAL EXISTENT " situat în Municipiul Timișoara, Str. Moise Doboșan nr. 127, Județul Timiș

citeşte tot articolul

OBȚINERE AVIZ DE OPORTUNITATE ȘI ELABORARE PUZ ÎN BAZA AVIZULUI DE OPORTUNITATE OBȚINUT ÎN PREALABIL - construire supermarket LIDL", situat în Timișoara str. Iancu Văcărescu nr. 1- 5, județul Timiș

citeşte tot articolul

” PUD – AMPLASARE CLĂDIRE ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2E (SPAȚII COMERCIALE ȘI SERVICII DE TIP APART HOTEL)”, situat în MUNICIPIUL TIMIȘOARA, STR. GHIRODEI, NR.32, JUDEŢUL TIMIŞ

citeşte tot articolul

Studiu de evaluare a impactului asupra sănătății și confortului populației pentru obiectivul de investiție "DEZVOLTAREA UNEI ZONE CU FUNCȚIUNEA DE SERVICII DE INTERES PUBLIC/CONSTRUIREA UNEI PENSIUNI CANINE" în jud. Timiș, com. Moșnița Nouă, sat Ursei, CF

citeşte tot articolul

Studiu de impact - CONSTRUIRE IMOBIL NOU – STAȚIE DE POMPIERI FĂGET (PUNCT DE LUCRU”, situat în str. Victor Fenesiu, nr. 2 Oraș Făget, jud. Timiș

citeşte tot articolul

Studiu de evaluare a impactului asupra sănătății și confortului populației și pentru obiectivul de investiție "Realizare P.U.Z. Zonă de locuințe și servicii, str. Vinului", Str. Vinului, orașul Recaș, jud. Timiș

citeşte tot articolul

Studiu de impact - SCHIMBARE DESTINAŢIE PARTER ÎN SPAŢIU COMERCIAL, CU MODIFICĂRI INTERIOARE, MODIFICĂRI EXTERIOARE ȘI AMPLASARE FIRMĂ LUMINOASĂ PE FAŢADĂ

citeşte tot articolul

Studiu de impact asupra starii de sanatate a populatiei in relatie cu construirea unui supermarket LIDL in Municipiul Timisoara, str.Bujorilor 160

citeşte tot articolul

Informaţii utile

Recomandările Direcţiei de Sănătate Publică Timiş pentru perioadele cu temperaturi ridicate şi disconfort termic

Recomandarile sint adresate intregii populatii insa sint vizate mai ales persoanele virstnice, bolnave cronic si copiii. Corpul medical atrage atentia asupra faptului ca in timpul verii, respectiv perioadelor cu temperaturi inalte ( peste 33 de grade C) se produce o crestere corespunzatoare a transpiratiei, care, de regula, are rol de regulator termic si care impiedica supraincalzirea corpului. Odata cu apa, organismul mai pierde si saruri minerale si vitamine si este, astfel, expus mai usor la consecinte negative. Principalele simptome in astfel de situatii ar fi: oboseala fizica si psihica, stare de disconfort, iritabilitate, greata, varsaturi, cefalee (dureri de cap) ameteli, lesin, dureri musculare, insomnie.

citeşte tot articolul

Puncte de prim-ajutor activate in perioadele cu temperaturi caniculare

Conform unui protocol incheiat intre Directia de Sanatate Publica a judetului Timis, Primaria municipiului Timisoara si Crucea Rosie- filiala Timis, in anul 2015, respectiv perioada cu temperaturi ridicate si disconfort termic crescut (canicula) sunt activate urmatoarele puncte operative de prim-ajutor

citeşte tot articolul

Zone de îmbăiere din judeţul Timiş

Se efectueaza anual monitorizarea parametrilor de calitate a apei de imbaiere din raul Timis conform programelor calendaristice anuale de monitorizare.

citeşte tot articolul

Recomandari ale DSP Timis pentru protectia sanatatii in perioada sezonului rece si prevenirea imbolnavirilor in aceasta perioada

Recomandari ale DSP Timis pentru protectia sanatatii in perioada sezonului rece si prevenirea imbolnavirilor in aceasta perioada.

citeşte tot articolul

Centre de permanenţă în judeţul Timiş

În judeţul Timiş sunt organizate Centre de permanenţă fixe conform legii nr. 263/2004 şi a ordinului MS nr. 697/2011. Ele asigură continuitatea asistenţei medicale primare în regim de gardă în afara programului de lucru al cabinetelor de medicină de familie, la sediul Centrului de permanenţă.

citeşte tot articolul

Lista farmaciilor din Timiş care asigură asistenţa farmaceutică pe timp de noapte şi în sărbătorile legale.

Lista farmaciilor din Timiş care asigură asistenţa farmaceutică pe timp de noapte şi în sărbătorile legale.

citeşte tot articolul

Recomandările DSP Timiş privind consumul de alimente în perioada sărbătorilor pascale

citeşte tot articolul

DSP Timis recomandă interzicerea scăldatului în zonele Șag și Albina

DSP Timis recomandă interzicerea scaldatului în zonele Sag și Albina cu scopul de a preveni îmbolnăvirea populației.

citeşte tot articolul

Unitatile sanitare care asigura asistenta medicala in regim normal si de urgenta in perioada sarbatorilor de iarna

citeşte tot articolul

Monitorizarea calităţii apei potabile

Comunicate

Arhiva pentru anul:

Comunicat ANL - Lista prioritati anuala

Comunicat ANL - Lista prioritati anuala

citeşte tot anunţul

Anunţuri

Arhiva pentru anul:
Nu există nici o informaţie disponibilă.

Informare populaţie

Arhiva pentru anul:

Informare privind operatiuni de dezinsectie 10.05.2021-16.05.2021

Informare privind operatiuni de dezinsectie 10.05.2021-16.05.2021

citeşte tot anunţul

Informare privind operatiuni de dezinsectie 06.04.2021 - 27.04.2021

Informare privind operatiuni de dezinsectie 06.04.2021 - 27.04.2021

citeşte tot anunţul