Măsuri recomandate de către Comisiile de Specialitate ale Ministerului Sănătății în vederea reducerii impactului pandemiei COVID-19

Tel verde al DSPJ Timiş pentru informaţii şi sesizări privind situatii epidemiologice:
telefonul de permanenta: 0728885727
0770850736 si 0770853397, luni-vineri: 08.00 - 16.00

CELULA DE CRIZA DSPJ TIMIS
COMITETUL JUDETEAN CONDUCERE-
COORDONARE-INTERVENTIE
CONTACT PERMANENT SI RAPORTARE PERSOANE
AFLATE IN IZOLARE SAU CARANTINA
0728 885 737
0770 327 879

Tel verde al INSP pentru informații legate de prevenirea infectării cu virusul COVID – 19:
0800 800 358

Informaţii COVID-19 pentru copii

Legislaţie

Ordin MS 1594, MAI 140 privind masuri de protectie sanitara votare locale 2020

HOTĂRÂRE privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

OMS nr. 1511 pentru modificarea OMS nr. 555 din 2020 privind aprobarea Planului de măsuri ptr pregatirea spitalelor si a listei spitalelor care asigură asistenta medicala pacientilor testati pozitiv

OMS nr. 1549 pentru modificarea OMS nr. 555_2020 privind aprobare Plan masuri de pregatire spitale in contextul epidemiei, a listei spitalelor care asigura asistenta medicala in faza I si faza II

Ordinul nr. 1493/2788/149/2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea mă surilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice

Norma privind stabilirea măsurilor specifice de preparare, comercializare și
consum al produselor alimentare și/sau bă uturilor alcoolice și nealcoolice

Ordinul nr. 5487/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității ın cadrul unităților/instituțiilor de ınvățământ

Ghidul privind măsurile sanitare și de protecție ın unitățile de ınvățământ preuniversitar ın perioada pandemiei
COVID-19, din 31.08.2020

Ghidul privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție ın̂
instituțiile de ınvățământ superior ın perioada pandemiei de COVID-19, din 31.08.2020

HOTARARE DE GUVERN DIN DATA DE 31 AUGUST

HOTĂRÂRE nr. 43 din 27.08.2020
pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice

Legea nr. 179/2020 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, ıncepând cu data de 15 mai 2020

Ordinul nr. 1427/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr.
555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor

Legea nr. 193/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006
privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate ın vederea practicării
sporturilor individuale ın aer liber, din 12.08.2020

Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate in vederea desfășurării de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimați a activităților sportive in spații ınchise, din 12.08.2020

Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul in bazele sportive, din 12.08.2020

Hotărârea nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României ıncepând cu data de 16 august 2020

Ordinul nr. 1435/2020 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul
ministrului să nă tă ții nr. 1.165/2020

Legea nr. 187/2020 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

Hotărârea nr. 692/2020 pentru modificarea și completarea Hotărârii
Guvernului nr. 1.235/2010

Ordinul nr. 978/1442/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului tineretului și sportului și al ministrului să nă tă ții nr. 780/1.432/2020

Ordinul nr. 848/2020 pentru completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018

Legea nr. 185/2020 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011

Hotărârea nr. 673/2020 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

Ordonanța de urgență nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de
stat pe anul 2020

Legea nr. 186/2020 pentru modificarea și completarea art. 58 din Legea
educației naționale nr. 1/2011

Legea nr. 182/2020 pentru stabilirea conținutului de acizi grași trans in produsele alimentare destinate consumului uman

Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate in vederea desfășurării activităților de pregătire fizică in săli de fitness și aerobic, din 12.08.2020

Legea nr. 181/2020 privind gestionarea deșeurilor nepericuloase compostabile

Ordinul nr. 780/1432/2020 pentru aprobarea regulamentelor privind
condițiile necesar a fi respectate pentru accesul in bazele sportive

Ordinul nr. 1225/2223/2020 pentru modificarea formularului nr. 1 din anexa la Ordinul ministrului sănătății și al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 858/1.194/2012

Ordonanța de urgență nr. 136/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020

Ordinul nr. 854/2020 pentru completarea Normelor privind condițiile și modalitatea de decontare a serviciilor de dializă , contractate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii de dializă , autorizați și evaluați in condițiile legii

Ordinul nr. 275/2020 privind publicarea Listei unităților sanitare cu paturi incadrate in categoriile de acreditare in luna august 2020

Legea nr. 188/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010

Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate pentru reluarea activității de natație in bazinele acoperite și in aer liber din România, din12.08.2020

Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate pentru practicarea sporturilor de echipă ın aer liber de către sportivii de performanță , din 12.08.2020

Ordonanța de urgență nr. 141/2020

ORDIN MS nr. 1321/22.07.2020

Ordinul nr. 1395/830/2020

Ordin nr. 1309-21.07.2020

Legea nr. 136 din 18 iulie 2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic

HOTĂRÂRE nr. 32 din 29.06.2020
privind propunerea unor măsuri necesar a fi aplicate după data de 01.07.2020 precum și instituirea excepției de la măsura carantinării / izolării pentru unele țări din Uniunea Europeană și din Spațiul Economic European

Ordinul nr 1137/2020 pentru modificarea si completarea ordinului Ministrului sanatatii nr.555/2020

Ordin C.A. nr. 77791 din 21.06.2020

Decizia nr. 235/2020 referitoare la admiterea obiecției de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii privind măsurile de protecție a personalului didactic, de conducere, de indrumare și control din invățământul preuniversitar in indeplinirea atribuțiilor specifice funcției

Ordinul nr. 4524/2020 privind iniințarea și organizarea programelor universitare de master didactic

Ordinul nr. 2941/1120/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților in condiții de siguranță sanitară in domeniul culturii

Ordinul nr. 1082/97/1112/2020 privind măsuri și reguli in domeniul transporturilor pe perioada starii de alerta, pentru prevenirea raspandirii COVID-19

Metodologia pentru iniințarea și organizarea programelor de master didactic 12.06.2020

Legea nr. 78/2020 privind aprobarea Programului-pilot de preluare a personalului angajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD 

Ordinul nr 1080/2020 pentru modificarea si completarea Ord MS nr 414/2020

ORDIN MS 1075/2020

ORDIN 1076/2020 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii creşelor, grădiniţelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2

Ordinul nr. 1088/1910/2020 pentru aprobarea regulamentelor privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, de tip mall, organizarea și desfășurarea activităților din sălile de pariuri sportive, în condiții de securitate, precum și pentru locațiile în care se desfășoară activitatea de jocuri de noroc

Regulamentul privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru organizarea și desfășurarea activităților din salile de pariuri sportive

Regulamentul privind stabilirea măsurilor specifice pentru locațiile in care se desfasoara activitatea de jocuri de noroc din 16.06.2020

Regulamentul privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile in centrele comerciale 

HOTĂRÂRE privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Hotarare CNSU nr.29 din 13.06.2020

Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate ın vederea desfășurării activităților de pregătire fizică ın săli de fitness și aerobic, din 12.06.2020

Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate pentru reluarea activității de natație ın bazinele acoperite și ın aer liber din România, din 12.06.2020

Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate pentru practicarea sporturilor de echipă ın aer liber, din 12.06.2020

Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate in vederea practicării sporturilor individuale ın aer liber, din 12.06.2020

Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate pentru accesul ın bazele sportive, din 12.06.2020

Ordinul nr. 619/1077/2020 pentru aprobarea regulamentelor privind
condițiile necesar a fi respectate pentru accesul in bazele sportive

Ordinul nr. 1078/2020 privind măsurile necesar a fi implementate in cadrul
unităților care desfășoară activități de tratament balnear

Ordonanța de urgență nr. 97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă in domeniul protecției sociale, precum și pentru acordarea unor drepturi și beneficii de asistență socială in domeniile de activitate in care se mențin restricții

Decizia nr. 242/2020 referitoare la admiterea obiecției de neconstituționalitate a Legii privind prelungirea mandatelor autoritățilora dministrației publice locale

Hotărârea nr. 465/2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă

Ordinul nr. 1074/724/2020 pentru completarea Normelor de aplicare a
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005

Ordinul nr. 722/2020 privind completarea Metodologiei de aplicare a prevederilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020

Hotărârea nr. 464/2020 pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut in bugetul de stat pe anul 2020, in vederea acordării de către România a unui ajutor umanitar extern, cu titlu gratuit, pentru Ucraina

Decizia nr. 10/2020 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Cluj - Secția penală și de minori, prin incheierea de ședință din data de 12 decembrie 2019, pronunțată 

Decizia nr. 240/2020 referitoare la admiterea obiecției de neconstituționalitate a Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților

ORDIN MS 1076/2020

Hotărârea nr. 465/2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate in vederea desfășurării activităților de pregătire fizică in săli de fitness și aerobic, din 12.06.2020

Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate in vederea desfășurării de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimați a activităților de pregătire fizică organizate in spații inchise, din 12.06.2020

Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate pentru reluarea activității de natație in bazinele acoperite și in aer liber din Romania, din12.06.2020

Hotararea CNSU nr. 28-11.06.2020 privind propunerea unor masuri de relaxare

Ordinul nr. 1010/2020 privind modiicarea și completarea Ordinului
ministrului sănătății și familiei nr. 153/2003 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind infiintarea, organizarea și funcționarea cabinetelor
medicale

Hotărârea nr. 434/2020 pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Ordonanța de urgență nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative

Ordonanța de urgență nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor in contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative

Ordinul nr. 961/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor in contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 in faza I și in faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2

Ordinul nr. 2879/967/2020 privind mă surile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activită ților in condiții de siguranță sanitară in domeniul culturii

Ordinul nr. 966/1809/105/2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea mă surilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile de preparare, servire și consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice in spațiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităților de alimentație publică

Ordinul nr. 969/1810/1166/2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile de operare a plajelor turistice

Norma privind stabilirea măsurilor speciice de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile de preparare, servire și consum al produselor alimentare, băuturilor alcoolice și nealcoolice in spațiile special amenajate din exteriorul clădirilor unităților de alimentație publică, din 29.05.2020 

Norma privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-Cov-2 pentru activitatile de operare a plajelor turistice din 29.05.2020

Ordinul nr. 601/971/2020 pentru aprobarea regulamentelor privind condițiile necesar a fi respectate in vederea reluării competițiilor sportive organizate in aer liber sau in bazine acoperite ori aflate in aer liber, precum și a activităților de pregătire sportivă in spații inchise, in bazine acoperite sau aflate in aer liber de catre sportivii profesionisti, sportivii de performanta si/sau legitimati

Regulamentul pentru reluarea activității de natație in bazinele acoperite și in aer liber din Romania din 29.05.2020

Regulamentul privind condițiile necesar a fi respectate in vederea desfasurarii de catre sportivii profesionisti,sportivii de performanta si/sau legitimati a activitatilor de pregatire fizica organizate in spatii inchise din 29.05.2020

Hotărârea nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Ordin pentru aprobarea Normei privind stabilirea masurilor specifice de prevenire a raspandirii virusului SARS-CoV2 pe perioada starii de alerta in unitatile de alimentatie publica

ORDIN MS 873/2020

Ordinul nr. 860/2020 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infectiei cu virusul Sars Cov 2

ORDIN pentru aprobarea regulilor privind accesul în lăcaşele de cult, distanţa minimă de siguranţă şi măsuri sanitare specifice pentru desfăşurarea activităţilor religioase

ORDIN pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

Ordinul nr. 864/2020 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.468/2018

ORDIN MS MAI 874/81/2020

Ordonanța de urgență nr. 78/2020 privind acordarea de către Ministerul Sănătății, prin direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, autorităților publice locale a necesarului de măști de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate de pe raza unităților administrativ-teritoriale, precum și pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătății, din Fondul de rezervă 

Ordinul nr. 847/2020 pentru modificarea si completarea Ordinului MS nr.414/2020

Ordinul nr. 825/2020 pentru modificarea Ordinului MS nr.1.764/2006

ORDIN 3577/831/2020

LEGE 55/2020 MASURI COMBATERE COVID19

Hotararea nr.24/2020 privind aprobarea instituirii starii de alerta la nivel nationa și a masurilor de prevenire si control al infectiilor

Ordinul nr.816/2020 pentru completarea-Ordinului Ministrului Sanatatii nr.414/2020 privind instituirea masurii de carantina pentru persoanele aflate in situatia de urgenta de sanatate publica

Ordinul nr.800/2020 pentru modificarea si completarea Ordinului Ministrului Sanatatii nr.555/2020 privind aprobarea planului de masuri pentru pregatirea spitalelor in contextul epidemiei de coronavirus

Ordin 4220 din 2020-05-08 / 769 din 2020-05-08

Ordinul nr. 767/2020 privind aprobarea conditiilor de functionare a cabinetelor stomatologice pentru efectuarea interventiilor stomatologice de urgenta precum si masurile de preventie necesare

Ordinul nr. 753/2020 pentru modificarea Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 555/2020 privind aprobarea planului de masuri pentru pregatirea spitalelor in contextul epidemiei de coronavirus Covid-19

Ordinul nr.623 2020 pentru modificarea si completarea OMS nr.555 2020

Ordinul nr. 622/2020 pentru modificarea OMS nr. 414/2020

Extras din Evaluarea Rapida de Risc a ECDC
COVID-19 in EU/EEA si Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord - A opta actualizare - 8 aprilie 2020

CLARIFICARE referitoare la interpretările care au apărut în legătură cu prevederile Ordinului Comandantului Acțiunii nr. 74553/07.04.2020

Hotarari ale Guvernului Romaniei

Ordin nr.497/25.03.2020 pentru modificarea si completarea Ordinului nr.414/2020 privind instituirea masurii de carantina

Hotarare CNSSU 09.03.2020

Hotararea nr. 6 din 06.03.2020 a Grupului de suport tehnico stiintific privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romaniei