Lista tarifelor pentru prestaţiile în domeniul sănătăţii publice

conform Ordinului nr. 2459/2022