Programări depunere documentaţie Avize / Autorizaţii

Program înregistrare documentaţii: Luni - Joi, 10:00 - 13:00

Informare înregistrare documentaţii

 • se înregistrează o singură documentaţie conform programării
 • la sediul DSP TIMIŞ, Timişoara, str. Lenau nr. 10, cam. 18 - Compartiment Avize Autorizări
 • plata taxei cu minim 48 ore anterior înregistrării

Se înregistrează doar documentaţii complete conform cerinţelor din cererea-tip şi opis.

Taxă - Plata tarifelor

 • în contul DSP TIMIŞ, deschis la Trezoreria Municipiului Timişoara
  COD IBAN RO44TREZ62120E365000XXXX, COD FISCAL 11292024:
  • Asistenţă de specialitate - 400 lei
  • Certificarea conformităţii - 400 lei
  • Taxă urgenţă - 150 lei
 • în contul Buget de stat - COD IBAN RO07TREZ62120160103XXXXX:
  • Autorizaţie sanitară de funcţionare (referat) - 500 lei
  • Viză anuală - 400 lei
 • pentru Autorizaţie sanitară de funcţionare în baza declaraţiei nu se percep tarife
 • plata tarifelor aferente documentaţiilor Igiena Radiaţiilor conform ordin MS nr. 3421 din 2022