Dezvoltarea, extinderea de-a lungul graniţei româno-maghiare a unui sistem de raportare şi colectare a datelor epidemiologice - Joint Health Network

Înapoi

Perioada: 01-02-2011 - 31-01-2012

Titlul proiectului: „Dezvoltarea, extinderea de-a lungul graniţei româno-maghiare a unui sistem de raportare şi colectare a datelor epidemiologice – Joint Health Network”

Denumirea Liderului de Proiect: Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Ungaria

Finanţatorul proiectului: Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013, JTS internal reg. nr. HURO/0901/200/2.4.2.

Valoarea totală a finanţării: 180.000 Eur.

Obiectivul principal al proiectului este elaborarea unui sistem comun pe bază web, care în Ungaria ar putea înlocui raportarea bolilor infecto-contagioase prin intermediul serviciilor poştale, iar în România ar putea constitui baza unui sistem naţional de supraveghere epidemiologică. Proiectul este susţinut de Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor Transmisibile (ECDC).

Obiectivele generale sunt:

  • funcţionarea unui sistem epidemiologic online în aria transfrontalieră
  • reducerea timpului de raportare a bolilor transmisibile
  • reducerea numărului de îmbolnăviri