ANGAJARE FARA CONCURS LA DSP TIMIS

17.06.2020


Direcția de Sănătate Publică a județului Timiş, cu sediul în Timişoara, Str.Lenau nr.10,
telefon 0256/ 494680 interior 120, Fax: 0256/494667, județul Timiş,
în baza prevederilor Ordinului Ministerului Sănătății nr.905/26.05.2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea, coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art.11 din Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și  combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, angajează pe perioadă determinată, fără concurs, pe perioada stării de alertă cu încetare de drept a contractului individual de muncă în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă, 

anuntul complet

anexa nr.2 la metodologie

anexa nr.3 la metodologie

anexa nr.4 la metodologie

anexa nr.5 la metodologie

 

ANUNT

Rezultatul selectiei dosarelor de inscriere pentru angajare fara concurs se va afisa pana la ora 16,00

 REZULTAT SELECTIE CANDIDATI INSCRISI PENTRU ANGAJARE FARA CONCURS

LISTA 1

LISTA 2

 

REZULTAT SELECTIE PROBA INTERVIU

LISTA

Înapoi