Concurs pentru ocuparea a unei functii publice de executie vacante

Înapoi

Concurs pentru ocuparea a unei functii publice de executie vacante

anuntul complet

formularul de inscriere

declaratie pe propria raspundere conf. art.54 din Legea 188/1999,r2

declaratie pe propria raspundere conf. OUG 24/2008

adeverinta-format standard

 

Rezultat selectie dosare pentru concursul de consilier I asistent la comp. AVIZE/AUTORIZARI

Afisat azi 25.02.2015 ora 11,30

Termen de contestatie 24 ore de la afisare

Lista completa