Examen de promovare la expirarea perioadei de debutant

01.04.2020

Având în vedere prevederile HGR nr. 286/2011, privind Regulamentul - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant, corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sistemul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificări și completări, Direcția de Sănătate Publică a județului Timiș, cu sediul în Timișoara, Str.Lenau nr.10, organizează examen pentru promovarea personalului contractual debutant, dupa cum urmeaza:
- din funcția de consilier debutant, cu studii superioare, in funcția de consilier II cu studii superioare, la Compartimentul Secretariat și registratură

anuntul complet

 

REZULTAT PROBA SCRISA

anunt complet

 

REZULTAT PROBA INTERVIU

anunt complet

Înapoi