Formular intrerupere rezidentiat pentru stagii in strainatate

26.11.2015

SOLICITARE ÎNTRERUPERE STAGIU DE REZIDENȚIAT PENTRU PREGĂTIRE ÎN STRĂINĂTATE
• cerere conform model
• Copie carte identitate
• Copie prima pagina carnet rezident
• Copie acord coordonator de rezidentiat
• adeverinta in original din care sa reiasa acceptul spitalului angajator pentru întrerupere (cu mentionarea perioadei)
• copie document doveditor privind acceptul la stagiu de pregătire in strainatate
• ( semnat și parafat)
• traducererea autorizata a documentului doveditor privind acceptul la stagiu de pregătire in strainatate

 

 

model cerere intrerupere pentru stagii in strainatate

Înapoi