Iesirea din incompatibilitate

03.12.2015

SOLICITARE IESIRE DIN STAREA DE INCOMPATIBILITATE, CONFORM OG NR.18/2009 PRIVIND ORGANIZAREA SI FINANTAREA REZIDENTIATULUI, CU MODIFICĂRILE SI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

cerere olografă conform model

copie act identitate (ci/bi sau pasaport în termen de valabilitate)

 

ART. 6 din OG NR. 18/2009
(2) Calitatea de rezident încetează în următoarele situaţii:
d) în caz de incompatibilitate;
(3) Prin incompatibilitate, în sensul prevăzut la alin. (2) lit. d), se înţelege situaţia în care un rezident, pe parcursul pregătirii, susţine un alt concurs de rezidenţiat.
(4) Rezidentul care se află într-o situaţie de incompatibilitate are obligaţia de a aduce la cunoştinţa Ministerului Sănătăţii această situaţie, în scris, în termen de 15 zile de la data apariţiei acesteia sau, după caz, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.
(5) În termen de 15 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4), rezidentul trebuie să opteze pentru pregătirea într-o singură specialitate.
(6) În cazul în care rezidentul aflat în stare de incompatibilitate nu îşi exprimă opţiunea potrivit alin. (5), iar starea de incompatibilitate continuă să existe, se consideră de drept că acesta a renunţat la calitatea de rezident dobândită anterior apariţiei stării de incompatibilitate, acest fapt fiind constatat de Ministerul Sănătăţii.

Înapoi