Medici rezidenţi

REZIDENTIAT 2019. COMUNICAT DE PRESA MINISTERUL SANATATII

MINISTERUL SANATATII COMUNICAT DE PRESA Concursul național de intrare în Rezidențiat se amână pentru data de 8 decembrie 2019.

citeşte tot anunţul

Sesiune schimbare centre universitare de pregatire rezidenti ses sept.-oct.2019

Ministerul Sănătății anunță că va organiza în perioada septembrie-octombrie 2019, a doua sesiune de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenți din acest an.

citeşte tot anunţul

Publicatie -examen pentru obtinerea titlului de medic specialist, medic stomatolog specialist si farmacist specialist, din sesiunea 16 octombrie 2019

Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 16 octombrie-22 noiembrie 2019 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii stomatologi şi farmaciştii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 31 decembrie 2019, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare.

citeşte tot anunţul

ANUNT ELIBERARE CARNETE REZIDENTI ANUL I

Eliberare carnete medici rezidenţi anul I de pregatire In perioada 07 - 09 AUGUST 2019 se vor elibera carnetele de rezident pentru: -Rezidentii care au inceput pregatirea la data de 1 ianuarie 2019, respectiv 15 februarie 2019 in Centrul Universitar Timisoara,

citeşte tot anunţul

PUBLICATIE-examen pentru obţinerea titlului de medic specialist ATI sesiunea 14.09.2019

Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 14 septembrie-25 octombrie 2019 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de specialist în specialitatea Anestezie şi terapie intensivă, simultan cu examenul EDA, pentru medicii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 31 decembrie 2019, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare.

citeşte tot anunţul

Pregatire a 2-a specialitate in regim cu taxa – sesiunea iunie 2019

Conform prevederilor Calendarului de examene si concursuri pentru anul 2019, Ministerul Sănătătii organizează sesiune de înscriere pentru intrarea în programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă.

citeşte tot anunţul

Regulament MS referitoare la detasari

Regulament MS referitoare la detasari

citeşte tot anunţul

REGULAMENT SCHIMBARE SPECIALITATE MEDICI REZIDENTI

Schimbarea specialității în care a fost confirmat rezidentul este posibilă: - printr-un nou concurs de rezidențiat; -în cazuri justificate schimbarea se poate face numai prin ordin al ministrului sănătăți, dacă solicitantul îndeplinește condițiile minime la specializarea cerută.

citeşte tot anunţul

ANUNT IMPORTANT PENTRU REZIDENTI

Ministerul Sănătății anunță că va organiza în perioada februarie-martie 2019, prima sesiune de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenți din acest an. Depunerea cererilor se va face la direcţiile de sănătate publică din centrele universitare în care se solicită continuarea pregătirii în perioada 11 februarie 2019-25 februarie 2019, inclusiv.

citeşte tot anunţul

Repartitia medicilor rezidenti redistribuiti care vor incepe pregatirea la 15.02.2019

Repartiția pe clinici de îndrumare ce va avea loc in 14 februarie 2019 (Centrul Universitar Timișoara)

citeşte tot anunţul

IN ATENTIA MEDICILOR AFLATI IN PREGATIRE IN CEA DE A DOUA SPECIALITATE

ÎN ATENȚIA MEDICILOR AFLAȚI ÎN PREGĂTIRE ÎN CEA DE A DOUA SPECIALITATE Atenționăm pe această cale pe toți posesorii certificatului de medic, medic dentist respectiv farmacist specialist, aflați în programe de pregătire în rezidențiat sau în cea de a doua specialitate cu taxă, să-și achite la zi taxele prevăzute pentru pregătirea efectuată, conform prevederilor alin 1, 2 si 3 ale art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, cu modificările și completările ulterioare, până cel târziu la data de 31 ianuarie 2019. Ulterior acestei date, cei rămași cu taxele neachitate pe o perioadă mai veche de 6 luni, vor fi excluși din programele de pregătire.

citeşte tot anunţul

Repartitia pe clinici de indrumare ce va avea loc in 17,18 si 19 decembrie 2018 -Centrul Universitar Timisoara

Repartiția pe clinici de îndrumare și stagii de pregătire a medicilor confirmați în rezidentiat pe loc sau pe post în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie - sesiunea 18 noiembrie 2018, și care au ales pentru pregătire Centrul Universitar Timișoara, va avea loc în zilele de 17, 18 și 19 decembrie 2018, conform programării pe zile, ore și specialități.

citeşte tot anunţul

In atentia candidatilor la concursul de rezidentiat care au ales loc sau post sesiunea 18.11.2018

Comunicam foarte important de la Ministerul Sanatatii pentru candidatii care au ales loc sau post in urma concursului de rezidentiat sesiunea 18.11.2018 vezi comunicatul integral

citeşte tot anunţul

Informaţii utile pentru medicii, medicii dentisti, farmacisti rezidenţi serie 18 noiembrie 2018

Data incepere pregatire in rezidentiat 1 ianuarie 2019 Medicii/medicii dentisti/ farmacistii rezidenti seria 18 noiembrie 2018 care si-au ales specialitatea in perioada 25-26 noiembrie 2018 cu pregatire in centrul universitar Timișoara se vor prezenta în perioada 06 dec. 2018 – 17 dec. 2018, la unitatea sanitară desemnata pentru încheierea contractului individual de muncă pe durata determinată / nedeterminată.

citeşte tot anunţul

Redistribuire candidați 2017

Potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 52/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, în cazul în care la finele repartiției candidaților promovați la concursul de rezidențiat rămân locuri/posturi de rezident neocupate,

citeşte tot anunţul

Curriculum de pregatire prin rezidentiat

Curriculum de pregatire prin rezidentiat

citeşte tot anunţul

CONCURS REZIDENTIAT 18 NOIEMBRIE 2018 -Anunt si metodologie

Ministerul Sănătății organizează concurs de intrare în rezidențiat pe post și rezidențiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie la data de 18 noiembrie 2018. Concursul se desfășoară în centrele universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara. Înscrierile se fac prin TOATE direcțiile de sănătate publică, respectiv prin ministerele cu rețea sanitară proprie, în perioada 15-26 octombrie 2018, inclusiv.

citeşte tot anunţul

Specialităţile deficitare aferente anilor-promoțiilor 2016 si 2017

Specialităţile deficitare aferente anilor/promoțiilor 2016 și 2017 PENTRU A VENI ÎN SPRIJINUL MEDICILOR CARE DORESC SĂ-ȘI SCHIMBE SPECIALITATEA, PREZENTĂM SPECIALITĂȚILE DEFICITARE • Specialități deficitare 2016 • Specialități deficitare 2017

citeşte tot anunţul

SCHIMBAREA SPECIALITATII

Urmare a aprobării conducerii Ministerului Sănătății și a prevederilor legale în vigoare, schimbarea de specialitate se poate face astfel: Schimbarea specialităţii în care a fost admis rezidentul este posibilă: 1. printr-un nou concurs de rezidenţiat 2. în cazuri justificate schimbarea se poate face numai prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei, dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile minime la specializarea cerută.

citeşte tot anunţul

LISTA CABINETE MEDICINA DE FAMILIE-TIMISOARA pt. efectuare stagiu MF

Pentru efectuarea modulului "Medicina de familie", pentru centrul universitar timisoara, se va obține acceptul de la unul dintre medicii din lista: CMI - Timisoara

citeşte tot anunţul

Sesiune schimbare centre rezidenti iunie 2018

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU REZIDENȚI Ministerul Sănătății anunță că va organiza în perioada iunie-iulie 2018, a doua sesiune de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenți din acest an. Depunerea cererilor se va face la direcţiile de sănătate publică din centrele universitare în care se solicită continuarea pregătirii în perioada 11 iunie 2018-22 iunie 2018, inclusiv.

citeşte tot anunţul

Anunt-sesiune-Schimbare centre pentru rezidenti- sesiunea feb-mart.2018

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU REZIDENȚI Ministerul Sănătății anunță că va organiza în perioada februarie-martie 2018, prima sesiune de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenți din acest an. Depunerea cererilor se va face la direcţiile de sănătate publică din centrele universitare în care se solicită continuarea pregătirii în perioada 19 februarie 2018-2 martie 2018, inclusiv. anunt sesiune schimbare centre pentru rezidenti 15 februarie 2018

citeşte tot anunţul

CARNETE PRIMITE DE LA MINISTERUL SANATATII

CARNETE PRIMITE DE LA MINISTERUL SANATATII

citeşte tot anunţul

In atentia medicilor rezidenti serie ianuarie 2017 – Neonatologie si specialitati pediatrice

important

citeşte tot anunţul

LISTA UNITATILOR DE INDRUMARE METODOLOGICA SI NUMARUL DE LOCURI PENTRU REZIDENTI sesiunea 19.11.2017

foarte important!

citeşte tot anunţul

PROGRAMUL DE DESFASURARE A REPARTITIEI IN ZILELE DE 15 SI 18 DECEMBRIE 2017

foarte important pentru rezidentii care incep pregatirea la 01.01.2018

citeşte tot anunţul

Repartitia pe clinici ce va avea loc in 15 si 18 decembrie 2017

foarte important

citeşte tot anunţul

Incadrarea pe spitale-medici rezidenti sesiunea noiembrie 2017

În atenția rezidenților care au ales loc sau post cu pregătire în Timișoara În perioada 7 dec. 2017 - 15 dec. 2017 rezidenții se vor prezenta la unitățile sanitare pentru încheierea contractelor individuale de muncă, astfel:

citeşte tot anunţul

APROBARI M.S. -DETASARI - actualizat la 30.10.2017

APROBARI M.S. -DETASARI - actualizat la 30.10.2017

citeşte tot anunţul

Rezidentiat - sesiunea 19 noiembrie 2017

Ministerul Sănătăţii organizează concurs de intrare în rezidenţiat pe post şi rezidenţiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie la data de 19 noiembrie 2017. Concursul se desfăşoară în centrele universitare: Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara.

citeşte tot anunţul

ANUNT IMPORTANT PENTRU ELIBERARE CARNETE REZIDENT SI CARNETE DE PREGATIRE

Eliberare carnete medici rezidenți și medici specialiști înscriși la a doua specialitate cu taxa Începand cu data de 4 octombrie 2017 se vor elibera carnetele de medic rezident pentru:

citeşte tot anunţul

In atentia medicilor Rezidenti serie ian. 2017 – Neonatologie si specialitati pediatrice

În atenția medicilor Rezidenți serie ian. 2017 – Neonatologie si specialități pediatrice Ministerul Sănătăţii aduce la cunoştinţa medicilor rezidenţi serie noiembrie 2016, confirmați în specialitățile PEDIATRIE, NEONATOLOGIE, CARDIOLOGIE PEDIATRICĂ, GASTROENTEROLOGIE PEDIATRICĂ, NEFROLOGIE PEDIATRICĂ, ONCOLOGIE ŞI HEMATOLOGIE PEDIATRICĂ PNEUMOLOGIE PEDIATRICĂ că vor primi repartiție pentru perioada 01 octombrie 2017 – 31 decembrie 2017 în vederea efectuării modulului de „Urgențe pediatrice„.

citeşte tot anunţul

COMUNICAT Program pregatire a 2-a specialitate cu taxa sesiunea 24 mai 2017

Prin odinul 795/13.07.2017 au fost aprobate listele medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor înscriși la programul de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă, din sesiunea 24 mai 2017, după cum urmează:

citeşte tot anunţul

ANUNT-a doua sesiune de schimbare a centrelor de pregatire pentru rezidenti din acest an ce are loc in perioada iunie-iulie 2017

Ministerul Sănătății anunță că va organiza în perioada iunie-iulie 2017, a doua sesiune de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenți din acest an.

citeşte tot anunţul

ANUNT IMPORTANT REZIDENTI-SESIUNEA 21.05.2017

Incadrarea pe spitale-medici rezidenti sesiunea extraordinara din 21 mai 2017

citeşte tot anunţul

REZIDENTIAT 21 MAI 2017

Publicație de concurs și metodologie Ministerul Sănătăţii organizează la data de 21 mai 2017, concurs de intrare în rezidenţiat pentru domeniul medicină pentru posturile şi locurile rămase neocupate în sesiunea 20 nov. 2016. Concursul se desfăşoară în centrul universitar Târgu Mureş.

citeşte tot anunţul

APROBAREA MINISTERULUI SANATATII DE SCHIMBARE CENTRE DE PREGATIRE sesiunea feb-mart.2017

Schimbarea centrelor de pregătire este aprobată începând cu luna aprilie 2017

citeşte tot anunţul

Anunt-sesiune-Schimbare centre pentru rezidenti- sesiunea feb-mart.2017

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU REZIDENȚI Ministerul Sănătății anunță că va organiza în perioada februarie - martie 2017 , prima sesiune de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenți din acest an. Depunerea cererilor se va face la direcţiile de sănătate publică din centrele universitare în care se solicită continuarea pregătirii în perioada 20 februarie 2017 - 3 martie 2017 , inclusiv.

citeşte tot anunţul

LISTA UNITATILOR DE INDRUMARE METODOLOGICA SI NUMARUL DE LOCURI PENTRU REZIDENTI sesiunea 20.11.2016

foarte important!

citeşte tot anunţul

Documente pe care vor primi rezidentii la repartitia din 14 si 15.12.2016

f. important!

citeşte tot anunţul

Repartitia pe clinici ce va avea loc in 14 si 15.12.2016

foarte important

citeşte tot anunţul

PROGRAMUL DE DESFASURARE A REPARTITIEI IN ZILELE DE 14 SI 15 DECEMBRIE 2016

foarte important pentru rezidentii care incep pregatirea la 01.01.2017

citeşte tot anunţul

REPARTITIA IN PRIM STAGIU A MEDICILOR REZIDENTI ANUL I CARE INCEP PREGATIREA CU DATA DE 16.06.2016

.

citeşte tot anunţul

Schimbare centre rezidenti- sesiunea feb-mart.2016

Depunerea cererilor se va face la direcţiile de sănătate publică din centrele universitare în care se solicită continuarea pregătirii în perioada 15-29 februarie 2016, inclusiv.

citeşte tot anunţul

ANUNT IMPORTANT PENTRU REZIDENTI-REPARTITIA din data de 15 si 16.12.2015

detalii

citeşte tot anunţul

Incadrarea pe spitale-medici rezidenti sesiunea noiembrie 2015

Incadrarile rezidentilor se vor face in perioada 03.12.2015-15.12.2015, pe baza actului de identitate in termen de valabilitate si a adeverintei eliberata de Comisia locala de Rezidentiat, in care este precizata specialitatea pentru care a optat candidatul si centrul universitar de pregatire ales.

citeşte tot anunţul

Metodologie pentru desfasurarea concursului de rezidentiat pe loc si pe post in medicina, medicina dentara si farmacie, sesiunea 15 noiembrie 2015

Ministerul Sănătății organizează duminică, 15 noiembrie 2015, concurs național de intrare în rezidențiat în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie. Concursul se desfășoară în Centrele Universitare București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.

citeşte tot anunţul

Coordonatori de rezidentiat -lista actualizata la luna septembrie 2015

.

citeşte tot anunţul

CARNETE pentru medicii aflati in pregatire in cea de a doua specialitate in regim cu taxa

.

citeşte tot anunţul

Coordonatori de rezidentiat -lista actualizata la luna septembrie 2015

.

citeşte tot anunţul

Coordonatori de rezidentiat -lista actualizata la 11.05.2015

Coordonatori de rezidentiat -lista actualizata la 11.05.2015

citeşte tot anunţul

LISTA CARNETELOR DE REZIDENTI SOSITE LA DSP TIMIS la data de 11.05.2015

anuntul complet

citeşte tot anunţul

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU REZIDENTI ȘI MEDICII ÎN PREGĂTIRE LA A DOUA SPECIALITATE CU TAXĂ

detalii

citeşte tot anunţul

SCHIMBARE CONT IBAN taxe examen rezidenti, concurs

SCHIMBARE CONT IBAN taxe examen rezidenti, concurs

citeşte tot anunţul

Anunt schimbare centre rezidenti, sesiunea Februarie-Martie 2015

Anunt schimbare centre rezidenti, sesiunea Februarie-Martie 2015

citeşte tot anunţul

Repartitia in primul stagiu a medicilor rezidenti anul I

REPARTITIA IN PRIM STAGIU A MEDICILOR REZIDENTI ANUL I CARE INCEP PREGATIREA CU DATA DE 01.01.2015

citeşte tot anunţul

Spitalul platitor pentru rezidentii sesiunea 23 noiembrie 2014

Spitalul platitor pentru rezidentii sesiunea 23 noiembrie 2014

citeşte tot anunţul

Eliberare carnete de rezidenti

Medicii rezidenţi care au început pregătirea la data de 1 ianuarie 2014 vor desemna un reprezentant pentru fiecare specialitate, care în baza cărţii de identitate şi a împuternicirii (conform modelului) vor ridica carnetele de rezident, luni 24.11.2014 între orele 10:00 - 16:00. Eliberarea carnetelor de rezidenţi se face la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Timiş, Biroul Resurse umane, camera 20.

citeşte tot anunţul

Ministerul Sănătăţii organizează concurs de intrare în rezidenţiat pe post şi rezidenţiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie la data de 23 noiembrie 2014.

Ministerul Sănătăţii organizează concurs de intrare în rezidenţiat pe post şi rezidenţiat pe Ministerul Sanatatii organizeaza duminica, 23 noiembrie 2014, concurs national de intrare in rezidentiat pe loc si pe post in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie. Concursul se desfasoara in Centrele Universitare Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara.

citeşte tot anunţul

ANUNT FOARTE IMPORTANT pentru ex.de obtinerea titlului de specialist-sesiunea 16 oct.2014

ANUNT FOARTE IMPORTANT pentru ex.de obtinerea titlului de specialist-sesiunea 16 oct.2014

citeşte tot anunţul

CONCURSUL DE REZIDENTIAT SE DESFASOARA IN 23 NOIEMBRIE 2014

CONCURSUL DE REZIDENTIAT SE DESFASOARA IN 23 NOIEMBRIE 2014

citeşte tot anunţul

Anunt schimbare centre rezidenti, sesiunea Iulie - Iunie 2014

Anunt schimbare centre rezidenti, sesiunea Iulie - Iunie 2014

citeşte tot anunţul

Anunt schimbare centre rezidenti, sesiunea Iulie - Iunie 2014

Anunt schimbare centre rezidenti, sesiunea Iulie - Iunie 2014

citeşte tot anunţul

REZIDENTIAT - 29 iunie 2014 --Ministerul Sănătăţii organizează duminică 29 iunie 2014, concurs de intrare în rezidenţiat pentru domeniul medicină pentru posturile şi locurile rămase neocupate în sesiunea 17 noiembrie 2013.

REZIDENTIAT - 29 iunie 2014 Ministerul Sănătăţii organizează duminică 29 iunie 2014, concurs de intrare în rezidenţiat pentru domeniul medicină pentru posturile şi locurile rămase neocupate în sesiunea 17 noiembrie 2013. Concursul se desfăşoară numai în centrul universitar Cluj-Napoca.

citeşte tot anunţul

Ministerul Sănătății anunță că va organiza în perioada februarie-martie 2014, sesiune de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenți.

Depunerea cererilor de schimbare a centrului de pregătire se va face la direcţiile de sănătate publică din centrele universitare în care se solicită continuarea pregătirii in perioada 13- 28 februarie 2014, inclusiv.

citeşte tot anunţul

REPARTITIA IN PRIM STAGIU A MEDICILOR REZIDENTI ANUL I CARE INCEP PREGATIREA CU DATA DE 01.01.2014

REPARTITIA IN PRIM STAGIU A MEDICILOR REZIDENTI ANUL I CARE INCEP PREGATIREA CU DATA DE 01.01.2014

citeşte tot anunţul

INCHEIEREA FORMELOR DE INCADRARE

Rezidenții care au ales loc în specialitate cu pregătire în centrul universitar Timişoara, vor încheia contracte de muncă cu durată determinată, prin prezentare directă la unul dintre cele cinci spitale plătitoare (NU la DSP Timiş), în funcţie de domeniul și specialitatea aleasă, după cum urmează:

citeşte tot anunţul

Rezidentiat 17 noiembrie 2013

Rezidentiat 17 noiembrie 2013 Ministerul Sănătății organizează concurs de intrare în rezidențiat pe post și rezidențiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie la data de 17 noiembrie 2013..

citeşte tot anunţul

ANUNT IMPORTANT pentru medici rezidenti care finalizeaza pregatirea in peroada 30.09-15.10.2013

ANUNT IMPORTANT pentru medici rezidenti care finalizeaza pregatirea in peroada 30.09-15.10.2013 Medicii rezidenti care în perioada 30 sept.-15 oct. 2013 vor finaliza pregătirea de rezidențiat si care au susținut și promovat examenul de specialist în sesiunea aprilie 2013, vor depune cereri însoțite de următoarele documente:

citeşte tot anunţul

Eliberare carnete medici rezidenţi

Medicii rezidenţi care au început pregătirea la data de 1 ianuarie 2013 vor desemna un reprezentant pentru fiecare specialitate, care în baza cărţii de identitate şi a împuternicirii (conform modelului) vor ridica carnetele de rezident, vineri 14.06.2013 între orele 10:00 - 13:00.

citeşte tot anunţul

Schimbare centre rezidenţi

Ministerul Sănătății anunță că va organiza în perioada iunie-iulie 2013, a doua sesiune de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenți. Depunerea cererilor de schimbare a centrului de pregătire se va face la direcţiile de sănătate publică din centrele universitare în care se solicită continuarea pregătirii până la data de 25 iunie 2013, inclusiv.

citeşte tot anunţul

Prima sesiune de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenți

Ministerul Sănătății anunță că va organiza în perioada februarie-martie 2013, prima sesiune de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenți.

citeşte tot anunţul

Centre de pregatire

Capacitate disponibila pentru sesiunea de schimbare a centrelor de pregatire februarie-martie 2013

citeşte tot anunţul

Suplimentarea numarului de locuri disponibile pentru sesiunea februarie 2012 de schimbare a centrelor de pregatire pentru rezidenti

Ministerul Sanatatii anunta suplimentarea numarului de locuri disponibile pentru sesiunea februarie 2012 de schimbare a centrelor de pregatire pentru rezidenti.

citeşte tot anunţul

EFECTUAREA CONCEDIULUI LEGAL DE ODIHNA

EFECTUAREA CONCEDIULUI LEGAL DE ODIHNA

citeşte tot anunţul

Regulament de detasari 2011

Detasarea medicilor, farmacistilor si dentistilor confirmati rezidenti se poate aproba pe o perioada de un an de zile, cu posibilitate de prelungire, pentru motive justificate: 1. In scopul parcurgerii integrale a modulelor de pregatire in situatia in care, un centru universitar acreditat nu dispune in totalitate de conditiile de dotare tehnico-materiala sau de experienta profesionala pentru anumite abilitati din curriculum-ul de pregatire; 2. probleme de sanatate care necesita prezenta acestora intr-un alt centru universitar; 3. situatii deosebite familiale sau locative; 4. alte situatii exceptionale. Dosarul constituit in vederea detasarii rezidentilor va contine urmatoarele documente:

citeşte tot anunţul

Repartiția pe clinici și prim stagiu pentru Centrul Universitar Timișoara

Prezentarea la repartiția pe clinici și prim stagiu pentru Centrul Universitar Timișoara se face la Direcția de Sănătate Publică Timiș, la sediul din Timișoara, str. Lenau nr. 10, camera 20.

citeşte tot anunţul

Rezidenţiat sesiunea noiembrie 2011

Alegerea posturilor si a centrelor de pregatire pentru rezidentii care au sustinut concursul de rezidentiat pe post din sesiunea 20 noiembrie 2011 si au obtinut punctaj de promovare se va desfasura, conform metodologiei aprobate pentru aceasta sesiune, la Directia de Sanatate Publica a Judetului Timis, str. Lenau nr 10 , cam 20, marti, 29.11.2011 ora 9,00.

citeşte tot anunţul

Desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2011

Ministerul Sănătăţii organizează concurs de intrare în rezidenţiat pe post şi rezidenţiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie la data de 20 noiembrie 2011. Concursul se desfăşoară în centrele universitare Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu-Mureş şi Timişoara.

citeşte tot anunţul