DSP TIMIS
CALL CENTER: 0214 144 456

Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19

Tel verde al DSPJ Timiş pentru informaţii şi sesizări privind situatii epidemiologice:
telefonul de permanenta: 0728 885 727
0770 850 736 si 0770 853 397 
luni-vineri: 08.00 - 16.00

CELULA DE CRIZA DSPJ TIMIS
COMITETUL JUDETEAN CONDUCERE-
COORDONARE-INTERVENTIE
CONTACT PERMANENT SI RAPORTARE PERSOANE
AFLATE IN IZOLARE SAU CARANTINA
0728 885 737
0770 327 879

Trimiteti-ne un e-mail
sau apelaţi
Tel: 0256 494 680
sau 0256 494 682

Tel verde al INSP pentru informații legate de prevenirea infectării cu virusul COVID – 19:
0800 800 358

Informaţii COVID-19 pentru copii

Măsuri recomandate de către Comisiile de Specialitate ale Ministerului Sănătății în vederea reducerii impactului pandemiei COVID-19

Informaţii COVID-19 pentru copii

Rezidentiat - sesiunea 19 noiembrie 2017

Înapoi

REZIDENTIAT - SESIUNEA 19 noiembrie 2017

Publicație și metodologie

Ministerul Sănătăţii organizează concurs de intrare în rezidenţiat pe post şi rezidenţiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie la data de 19 noiembrie 2017. Concursul se desfăşoară în centrele universitare: Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara.

Concursul se desfăşoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, identice pentru toate centrele universitare în care se organizează concursul, pe o durată de 4 ore. Întrebările sunt diferite, în funcţie de domeniu de concurs.

 


Locuri și posturi scoase la concurs

Pe baza punctajelor obținute la concurs se alcătuiește o clasificare unică naţională pentru fiecare domeniu.

Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea clasificării, în limita locurilor/posturilor publicate la concurs, indiferent de centrul universitar de concurs.

 

 Tematica și bibliografia

 

PROGRAMUL DE DEPUNERE A DOSARELOR

PROGRAMUL COMPLET

 

ACTELE NECESARE PENTRU INSCRIERE

vezi lista

 

CEREREA DE INSCRIERE

CERTIFICATUL MEDICAL TIP A5 (IN ORIGINAL) privind starea de sanatate, se elibereaza de

Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta “Pius Brinzeu” Timisoara,

in care se precizeaza ca este : APT/INAPT din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic) pentru exercitarea activitatii in domeniul pentru care candideaza (cu precizarea domeniului (de ex.: domeniul medicina/medicina dentara/farmacie) si este incheiat cu parafarea medicului sef ambulator de specialitate al spitalului desemnat si se aplica un timbru fiscal .

 

SPECIALISTII SI REZIDENTII CARE DORESC SA SE INSCRIE LA CONCURSUL DE REZIDENTIAT  DIN SESIUNEA 19 NOIEMBRIE 2017

Sunt obligati sa prezinte adeverinta in original, de la unitatile de incadrare.
Adeverinta va contine in mod obligatoriu:
-antetul institutiei respective
-numarul si data eliberarii adeverintei
-data incadrarii
-tipul contractului individual de munca (perioada determinta sau nedeterminata)
-specialitatea in care este confirmat
-Ordinul MS de confirmare in specialitate sau rezidentiat
-numele si prenumele managerului unitatii sanitare si a sefului de resurse umane precum si semnatura si stampila unitatii

 

Informatii suplimentare pe site-ul http://rezidentiat.ms.ro/