ANUNT FOARTE IMPORTANT

21.06.2023


ANUNT FOARTE IMPORTANT
PENTRU CEI CARE AU SUSTINUT SI PROMOVAT EXAMENUL PENTRU OBTINEREA TITLULUI DE MEDIC/MEDIC DENTIST/FARMACIST SPECIALIST IN SESIUNEA 12 APRILIE 2023

Având în vedere adresa nr.Reg2/17868/20.06.2023 al Ministerului Sănătății, Direcția Politici în sănătate publică vă comunicăm următoarele:

Candidaţii care finalizează pregătirea în perioada 13 aprilie 2023 -12 octombrie 2023 şi care au promovat examenul, în vederea confirmării ca medici / farmacişti specialişti, vor depune / transmite prin serviciile poştale la Ministerului Sănătăţii, Direcţia Politici de Resurse Umane în Sănătate, Registratura DPRUS: Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 17-19, sector 1, Bucureşti, adeverinţele de finalizare completă a pregătirii în REZIDENŢIAT, în ORIGINAL, eliberate de unitatea angajatoare şi dovada finalizării stagiului/ stagiilor (copie carnet rezident cu notă/note).


Pentru documentele transmise prin DSP-urile centrelor universitare, candidaţii care finalizează pregătirea vor depune:


1.    Adeverinţa de finalizare a pregătirii în rezidenţiat. Adeverinţa va cuprinde antetul unităţii sanitare emitente, număr şi data de eliberare, semnătura managerului şi ştampila unităţii respective.


2.    DSP-urile centrelor universitare verifică cu baza de date, centralizează adeverinţele şi expediază lista centralizatoare împreună cu adeverinţele în original la DPRUS.


3.    Copia integrală a carnetului de  rezident

• IMPORTANT: Adeverinţa trebuie emisă doar după finalizarea pregătirii
prin rezidenţiat!

Înapoi