DSP TIMIS
CALL CENTER: 0214 144 456

Program L-V 9.00-17.00
Informatii despre : vaccinare impotriva COVID-19, decizii izolare/carantinare, anchete epidemiologice, raport medical

Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19

Tel verde al DSPJ Timiş 
0770 850 736 si 0770 853 397 

CJCCI(non-stop) 0728885737, 0770327879, 0770849869
Informatii despre : derogari, informari puncte trecere frontiera, legislatie actuala

Tel verde al INSP pentru informații legate de prevenirea infectării cu virusul COVID – 19:
0800 800 358

Informaţii COVID-19 pentru copii

Măsuri recomandate de către Comisiile de Specialitate ale Ministerului Sănătății în vederea reducerii impactului pandemiei COVID-19

Informaţii COVID-19 pentru copii

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU REZIDENTI ȘI MEDICII ÎN PREGĂTIRE LA A DOUA SPECIALITATE CU TAXĂ

Înapoi

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU REZIDENTI
ȘI MEDICII ÎN PREGĂTIRE LA A DOUA
SPECIALITATE CU TAXĂ

 

        Vă aducem la cunoștință prevederile ordinulului comun MS / MECS nr. 101/3180/2015 101/3180/2015 pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală.

Ordinul 101/3180/2015 (link)

Pentru aplicarea prevederilor actului normativ mai sus menționat, vă informăm:

1. Medicii, medicii dentiști, farmaciștii rezidenți și medicii specialiști aflați în pregătire în a doua specialitate cu taxă, vor depune cu minimum 30 zile înainte de începerea modulului de pregătire, cererea de efectuare a pregătirii, cu acordul coordonatorului de rezidentiat si cu acordul de primire a coordonatorului/indrumatorului de modul de pregatire/ sefului de sectie la Serviciul / Biroul Resurse Umane din unitatea sanitară acreditată.
Pe dosul acestei cererii se va xeroxa prima fila din carnetul de rezident/pregatire.

Model cerere pregătire pentru medicii rezidenti (link)

Model cerere pregătire pentru medicii alati in pregatire in cea de a doua specialitate in regim cu taxa (fara concurs) (link)

2. Aceste solicitări se transmit la Directia de Sanatate Publica Timis-Biroul Resurse Umane camera 20 , pentru întocmirea adreselor de repartiție pentru stagiu și pentru unitatea sanitară plătitoare, în cazul rezidenților.

3. Înaintea începerii stagiului de pregătire, rezidenții / specialiștii, vor ridica de la Serviciul / Biroul Resurse Umane din unitatea sanitară acreditată, adresa de repartiție, pe care o vor prezenta la nivelul secției / departamentului unde se face pregătirea.

4. La finalizarea modulelor de pregătire, rezidenții / specialiștii vor, depune la Seviciul / Biroul Resurse Umane din unitatea sanitară unde s-a efectuat pregătirea, în copie pagina din carnet din care să rezulte finalizarea modulului de pregătire.
Pe dosul acestei copii se va xeroxa prima fila din carnetul de rezident/pregatire.

5.Aceste copii vor fi transmise la Biroul Resurse Umane din cadrul Directiei de Sanatate Publica Timis-camera 20.

6.Validarea stagiilor efectuate pe parcursul fiecărui an de rezidenţiat va fi efectuată de către Directia de Sanatate Publica Timis-Biroul Resurse Umane camera 20

7.Incepand cu data prezentei aplicarea vizei anuale pentru medicii rezidenti se face de către serviciul resurse umane din unitatea angajatoare pe baza documentelor aflate în dosarul personal (pontaje lunare, întreruperi şi altele asemenea), iar pentru cei care sunt in pregatire in cea de a doua specialitate in regim cu taxa (fara concurs) se face de catre DSP Timis-Biroul Resurse Umane la camera 20.

Vă reamintim obligația ca toți rezidenții / specialiștii care se vor prezenta la Seviciul / Biroul Resurse Umane din unitățile sanitare și la D.S.P. TIMIS să aibă asupra lor carnetele de rezident / de pregătire, completate la zi.

RUGAMINTE;
Rezidentii de anul I , medicii aflati in pregatire in cea de a doua specialitate in regim cu taxa sesiunea decembrie 2013 si iulie 2014, precum si cei care din motive justificate au solicitat in scris un nou carnet (motiv: pierdere sau schimbare de specialitate) si inca nu le-au primit se vor prezenta cu actul de identitate.

Pentru orice problema referitoare la pregatirea prin rezidentiat, va rog sa va adresati la Biroul Resurse Umane din cadrul Directiei de Sanatate Publica Timis camera 20 dupa urmatorul program:
• Luni - intre orele 11,00 - 15,00
• Marti - intre orele 10,00 - 12,00
• Miercuri - intre orele 10,00 – 16,00
• Joi - intre orele 11,00 - 15,00
• Vineri nu este program de lucru cu publicul

Responsabil gestionare rezidenti: Ec. Anica Cuzmici
Telefon 0256-494680 int.113
Fax 0256-221029