DSP TIMIS
CALL CENTER: 0214 144 456

Program L-V 9.00-17.00
Informatii despre : vaccinare impotriva COVID-19, decizii izolare/carantinare, anchete epidemiologice, raport medical

Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19

Tel verde al DSPJ Timiş 
0770 850 736 si 0770 853 397 

CJCCI(non-stop) 0728885737, 0770327879, 0770849869
Informatii despre : derogari, informari puncte trecere frontiera, legislatie actuala

Tel verde al INSP pentru informații legate de prevenirea infectării cu virusul COVID – 19:
0800 800 358

Informaţii COVID-19 pentru copii

Măsuri recomandate de către Comisiile de Specialitate ale Ministerului Sănătății în vederea reducerii impactului pandemiei COVID-19

Informaţii COVID-19 pentru copii

ANUNT IMPORTANT REZIDENTI-SESIUNEA 21.05.2017

Înapoi

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU REZIDENȚI
Incadrarea pe spitale-medici rezidenti sesiunea extraordinara din 21 mai 2017


Medicii rezidenti care a ales loc in centrul universitar Timisoara, se va prezenta in perioada 7 iunie-15 iunie 2017 la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta “Pius Brinzeu” Timisoara in vederea incheierii contractului individual de munca pe perioada determinata .

Pentru lista completa a documentelor necesare la angajare rezidentul se vor adresa la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta “Pius Brinzeu” Timisoara.

Contractul individual de muncă se va încheia începând cu data de 16 iunie 2017, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv ale Decizei nr.5/2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție.


REPARTITIA IN PRIM STAGIU A MEDICILOR REZIDENTI ANUL I CARE INCEP PREGATIREA CU DATA DE 16.06.2017


Repartiţia pe clinici şi coordonator de rezidenţiat se va face la DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ TIMIŞ în ziua de 15 iunie 2017, orele 12,00-15,00 pentru cei care au ales ca pregatire in centrul universitar Timişoara


LA REPARTITIE SE VOR PREZENTA OBLIGATORIU URMATOARELE DOCUMENTE:
 Adeverinta eliberata de unitatea angajatoare, din care sa rezulte incheierea contractului individual de munca, pe durata determinata si specialitatea*(vezi nota)
 Cartea de identitate/buletinul sau pasaportul în termen de valabilitate, precum si o xerocopie dupa cartea de identitate pe care se va nota: numarul de telefon si adresa de e-mail
 Medicii rezidenti care nu pot fi prezenti la repartitie pot delega un împuternicit care se va prezenta cu documentele de mai sus, imputernicirea notariala precum si propiul act. de identitate. Procura notarială va fi reţinută ca dovadă de către comisia de repartiţie.

 Candidații care dețin un titlu de specialist și au ales loc/post au obligația ca la repartitie sa prezinte si urmatoarele documente:
- angajamentul de plată la cea de a doua specialitate -descarca angajamentul de plata
-copie carte identitate in termen de valabilitate
-copie certificat medic specialist din prima specialitate dupa caz.

Plata taxei se face în lei, anual, în două tranşe semestriale egale, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la începutul semestrului.

Neplata taxei în condiţiile stipulate în angajamentul de plată atrage excluderea definitivă din programul de pregătire.

Angajamentele de plata vor fi transmise la Ministerul Sanatatii centralizat de catre Directia de Sanatate Publica a Judetului Timis.


 Rezidentii care au sustinut un nou concurs de rezidentiat si au ales loc/post au obligatia ca la repartitie sa opteze in scris pentru una din specialitati ( deoarece NU pot fi simultan rezidenți în două specialități ) si sa prezinte la Directia de Sanatate Publica a Judetului Timis si urmatoarele documente :
-cerere scrisa olograf , -conform model-
-model cerere iesire din incompatibilitate rezident pe loc
-model cerere iesire din incompatibilitate rezident pe post

-copia cartii de identitate in termen de valabilitate.
-acolo unde e cazul va prezenta si copie decizie incetare contract individual de munca sau copie cerere incetare contract individual de munca care sa aiba si numarul de inregistrare de la spitalul platitor actual (cei care renunta la specialitatea avuta).
Cererile de iesire din incompatibilitate vor fi transmise centralizat la Ministerul Sanatatii de catre Directia de Sanatate Publica Timis

NOTA:
*-pentru cei care au ales loc : din adeverinta eliberata de unitatea de incadrare trebuie sa reiasa ca s-a incheiat contractual individual de munca pe durata determinata si cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, cu modificările și completările ulterioare
*-pentru cei care au ales post : din adeverinta eliberata de unitatea de incadrare trebuie sa reiasa ca s-a incheiat contractual individual de munca pe durata nedeterminata si cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv ale Decizei nr.5/2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție.


Documente pe care le vor primi rezidenții la repartitia din 15.06.2017
Medicii rezidenți vor primi la repartiție 3 adrese:
• adresa de îndrumare metodologică pentru toată durata pregătirii în rezidențiat pe care o vor prezenta coordonatorului de rezidențiat în specialitatea în care sunt confirmați rezidenți
• adresa de stagiu cu care se vor prezenta la unitatea sanitară la care au fost repartizați pentru efectuarea primului stagiu( partea de sus la coordonatorul de modul si partea de jos la salarizare spital platitor)
• adeverinta cu Ordin MS de confirmare (se pastreaza in original de catre rezident)

 

ANUNTUL COMPLET