DSP TIMIS
CALL CENTER: 0214 144 456

Program L-V 9.00-17.00
Informatii despre : vaccinare impotriva COVID-19, decizii izolare/carantinare, anchete epidemiologice, raport medical

Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19

Tel verde al DSPJ Timiş 
0770 850 736 si 0770 853 397 

CJCCI(non-stop) 0728885737, 0770327879, 0770849869
Informatii despre : derogari, informari puncte trecere frontiera, legislatie actuala

Tel verde al INSP pentru informații legate de prevenirea infectării cu virusul COVID – 19:
0800 800 358

Informaţii COVID-19 pentru copii

Măsuri recomandate de către Comisiile de Specialitate ale Ministerului Sănătății în vederea reducerii impactului pandemiei COVID-19

Informaţii COVID-19 pentru copii

Incadrarea pe spitale-medici rezidenti sesiunea noiembrie 2015

Înapoi

Contractele individuale de muncă
În perioada 3 decembrie - 15 decembrie 2015 candidații care au ales loc / post se vor prezenta pentru încheierea contractelor individuale de muncă pe durata determinată / nedeterminată, astfel:
• candidații care au ales post - la unitatea sanitară care a publicat postul la concurs
• candidații care au ales loc - pentru centrul universitar Timişoara încadrarea se face la spitalul desemnat în funcție de specialitatea aleasă

Centrul universitar TIMIŞOARA - lista spitalelor de angajare (plătitoare) (format .pdf)


Contractul individual de muncă se va încheia începând cu data de 1 ianuarie 2016, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv ale Decizei nr.5/2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție.
Repartiţia pe clinici şi coordonatori de rezidenţiat se va face la DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ TIMIŞ pentru cei care au ales Centrul universitar Timişoara în zilele de 15 și 16 decembrie 2015 (orele 10,00-16,00).


Programarea repartiției pe zile și specialități se va afișa la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Timis, Strada Lenau nr.10 şi pe acest site.


Repartiţia pe clinici şi coordonatori se va face pe baza unui act de identitate în termen de valabilitate (imputerniciții vor prezenta și împuternicirea notarială) și a adeverinţei eliberată de unitatea sanitară cu care s-a încheiat contract individual de muncă pe durata determinată sau nedeterminată, după caz.

Candidații care dețin un titlu de specialist și au ales loc sau post au obligația ca în termen de 15 zile de la data încheierii contractului individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată după caz, să depună la Direcţia de Sănătate Publica Timis camera 20 angajamentul de plată la cea de a doua specialitate insoţit de copie carte identitate.
Direcţia de Sănătate Publică Timiş va transmite Ministerului Sănătății (str.Cristian Popișteanu, nr. 1-3, sector 1, București) angajamentele de plată la cea de a doua specialitate.

Model angajament de plată (format pdf)


Plata taxei se face în lei, anual, în două tranşe semestriale egale, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la începutul semestrului. Neplata taxei în condiţiile stipulate în angajamentul de plată atrage excluderea definitivă din programul de pregătire.( La Direcţia de Sănătate Publică Timiş se va depune de fiecare data copie după dovada de plată a taxei).

Stagiul de pregătire va începe la data de 1 ianuarie 2016.