DSP TIMIS
CALL CENTER: 0214 144 456

Tel verde al DSPJ Timiş pentru informaţii şi sesizări privind situatii epidemiologice:
telefonul de permanenta: 0728 885 727
0770 850 736 si 0770 853 397 
luni-vineri: 08.00 - 16.00

CELULA DE CRIZA DSPJ TIMIS
COMITETUL JUDETEAN CONDUCERE-
COORDONARE-INTERVENTIE
CONTACT PERMANENT SI RAPORTARE PERSOANE
AFLATE IN IZOLARE SAU CARANTINA
0728 885 737
0770 327 879

Trimiteti-ne un e-mail
sau apelaţi
Tel: 0256 494 680
sau 0256 494 682

Tel verde al INSP pentru informații legate de prevenirea infectării cu virusul COVID – 19:
0800 800 358

Informaţii COVID-19 pentru copii

Măsuri recomandate de către Comisiile de Specialitate ale Ministerului Sănătății în vederea reducerii impactului pandemiei COVID-19

Informaţii COVID-19 pentru copii

Informaţii utile pentru medicii, medicii dentisti, farmacistii rezidenţi serie 8 decembrie 2019

Înapoi

Informaţii utile pentru medicii, medicii dentisti, farmacistii rezidenţi serie 8 decembrie 2019


Data incepere pregatire in rezidentiat 1 februarie 2020
    Medicii/medicii dentisti/ farmacistii rezidenti seria 8 decembrie 2019 care si-au ales pregatirea in centrul universitar Timisoara se vor prezenta în perioada 6-14 ianuarie 2020, la unitatea sanitară desemnata pentru încheierea  contractului individual de muncă pe durata determinată/nedeterminată.
  

  Incheierea contractului de munca se va face incepand cu data de 1 februarie 2020
   

Rezidenţii cu post cu pregatire in centrul universitar Timisoara isi vor face incadrarea la unitatea sanitara care a  publicat postul respectiv.
 

   Rezidentii pe loc cu pregatire in centrul universitar Timisoara isi vor face incadrarea la unitatile sanitare desemnate de Directia de Sanatate Publica a Judetului Timis, conform listei.
   

Unitatile sanitare vor elibera rezidentilor adeverinta de incadrare din care sa reiasa specialitatea in care au fost incadrati, tipul contractului individual de munca (durata determinata/nedeterminata), adeverinta  este necesara la repartitia pe clinici si coordonatori de rezidentiat care va avea loc la sediul DSP Timis in zilele de 14, 15 si 16 ianuarie 2020.
  

  Informatii suplimentare privind repartitia pe zile si specialitati se vor afisa, in timp util, la o data ulterioara. 


LISTA SPITALELOR DE ANGAJARE

 

În atenția rezidenților

În atenția candidaților la concursul de rezidențiat care au ales loc/post

Candidații care sunt deja rezidenți au obligația ca în termen de 15 zile de la data alegerii noului loc/post să depună la Ministerul Sănătății (CRUSP, str. Bodești, nr. 1, sector 2, București) cerere privind ieșirea din starea de incompatibilitate. Cererea va fi însoțită de copia unui act de identitate în termen de valabilitate. În cazul în care rezidentul aflat în stare de incompatibilitate nu îşi exprimă opţiunea, iar starea de incompatibilitate continuă să existe, se consideră de drept că acesta a renunţat la calitatea de rezident dobândită anterior apariţiei stării de incompatibilitate, acest fapt fiind constatat de Ministerul Sănătăţii.

Rezidentii care au ales Centrul Universitar de pregatire Timisoara cererile de iesire din incompatibilitate se vor depune la DSP Timis la repartitia ce va avea loc in perioada 14-16.01.2020, urmand ca DSP Timis sa transmita centralizat toate cererile in original si copia act identitate  la Ministerul Sanatatii-Centrul de Resurse Umane in Sanatate Publica.

 

                             
Candidații care au susținut și promovat examenul de specialist în sesiunea octombrie 2019 și încheie stagiul de pregătire după data de 01 feb. 2020 pot solicita amânarea începerii pregătirii în noua specialitate. În acest sens cererea va fi însoțită de adeverința eliberată de unitatea angajatoare actuală din care rezultă data finalizării pregătirii. Cei care au ales post în urma concursului de rezidențiat din 08 dec. 2019 vor prezenta și avizul noului angajator privind amânarea începerii pregătirii.


Candidații care dețin deja un titlu de specialist, au obligația de a depune angajamentul de plată a celei de a doua specialități. Aceștia au obligația de a achita prima tranșă semestrială în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data începerii pregătirii. Neplata taxei în condițiile stabilite în angajamentul de plată, atrage excluderea definitivă din programul de pregătire, în conformitate cu prevederile art. 1, alin. (3) din Ordinul nr. 973/4592/2010 al ministrului sănătății și ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 552/05.08.2010.

Rezidentii care au ales centrul Universitar de pregatire Timisoara angajamentele de plata se  vor depune la DSP Timis la repartitia ce va avea loc in perioada 14-16.01.2020, urmand ca DSP Timis sa transmita centralizat toate angajamentele de plata in original si copia act identitate la Ministerul Sanatatii-Centrul de Resurse Umane in Sanatate Publica..