Măsuri recomandate de către Comisiile de Specialitate ale Ministerului Sănătății în vederea reducerii impactului pandemiei COVID-19

Tel verde al DSPJ Timiş pentru informaţii şi sesizări privind situatii epidemiologice:
telefonul de permanenta: 0728885727
0770850736 si 0770853397, luni-vineri: 08.00 - 16.00

CELULA DE CRIZA DSPJ TIMIS
COMITETUL JUDETEAN CONDUCERE-
COORDONARE-INTERVENTIE
CONTACT PERMANENT SI RAPORTARE PERSOANE
AFLATE IN IZOLARE SAU CARANTINA
0728 885 737
0770 327 879

Tel verde al INSP pentru informații legate de prevenirea infectării cu virusul COVID – 19:
0800 800 358

Informaţii COVID-19 pentru copii

SCHIMBARE CONT IBAN taxe examen rezidenti, concurs

Înapoi

Ministerul Sănătății aduce la cunoștința celor interesați modificarea contului în care se achită taxele pentru:

-rezidenți înscriși la examenul pentru obținerea titlului de specialist;
-rezidenți care urmează al doilea rezidențiat prin concurs;
-specialiști a 2-a specialitate – specialiști în programul de obținere a celei de a 2-a specialități.

Noul cont IBAN este:
RO36 TREZ 7002 0E36 5000 XXXX
Atragem atenția privind completarea informațiilor de identificare a persoanei pentru care se achită taxa: nume și prenume, CNP, scop achitare (taxă examen, taxă concurs, taxă pregătire).

 

 

TAXA DE EXAMEN

Taxele de examen si de pregatire achitate de candidati pentru sesiunea de examen 24.03.2015 ulterior datei de 27.02.2015 au fost returnate din cauza închiderii contului de trezorerie.

Noul cont IBAN este:
RO36 TREZ 7002 0E36 5000 XXXX
Atragem atenția privind completarea informațiilor de identificare a persoanei pentru care se achită taxa: nume și prenume, CNP, scop achitare (taxă examen, taxă concurs, taxă pregătire).

Conform prevederilor OMF 720/2014 art. 54 al. (5) Pentru sumele încasate eronat de la contribuabili şi celelalte entităţi în conturile de disponibilităţi prin care au fost gestionate bugetele activităţilor instituţiilor publice respective, după data de 27 februarie 2015, se întocmesc retururi la încasare.

La returnarea sumelor este obligația candidatului de a achita suma returnata în noul cont de trezorerie afisat mai sus.

preluat de pe site-ul

http://www.ms.ro/?pag=143&id=13641&pg=1