Măsuri recomandate de către Comisiile de Specialitate ale Ministerului Sănătății în vederea reducerii impactului pandemiei COVID-19

Tel verde al DSPJ Timiş pentru informaţii şi sesizări privind situatii epidemiologice:
telefonul de permanenta: 0728885727
0770850736 si 0770853397, luni-vineri: 08.00 - 16.00

CELULA DE CRIZA DSPJ TIMIS
COMITETUL JUDETEAN CONDUCERE-
COORDONARE-INTERVENTIE
CONTACT PERMANENT SI RAPORTARE PERSOANE
AFLATE IN IZOLARE SAU CARANTINA
0728 885 737
0770 327 879

Tel verde al INSP pentru informații legate de prevenirea infectării cu virusul COVID – 19:
0800 800 358

Informaţii COVID-19 pentru copii

Repartiția candidaților

Înapoi

Repartiția candidaților
 
Alegerea locurilor/posturilor în specialitate şi a centrelor de pregătire se face în zilele de 17, 18 și 19 decembrie 2019 prin teleconferinţă, începând cu ora 9:00. Candidaţii se vor putea prezenta în oricare dintre centrele universitare: Arad, Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Sibiu, Târgu Mureş sau Timişoara. La repartiție se pot prezenta candidații care au obținut un punctaj de minim 60% din punctajul maxim realizat pentru fiecare domeniu de concurs.
 
Pentru buna desfășurare a procesului de alegere a locurilor și posturilor scoase la concurs:
 
    Candidații sau împuterniciții acestora sunt rugați să aibă asupra lor un act de identitate în termen de valabilitate, iar împuterniciții și procura notarială.
    Candidații sunt rugați să respecte cu strictețe regulile de acces în sala în care se organizează repartiția - NU poate fi depășită capacitatea sălii !
    Accesul în sala în care se organizează repartiția se va face în ordinea clasificării finale. Pe măsură ce candidații au ales, părăsesc sala pentru a permite accesul următorilor candidați.
    Însoțitorii candidaților NU au voie să intre în sala de repartiție.
    Candidații și însoțitorii acestora sunt rugați să respecte cu strictețe indicațiile date de organizatori.
    Având în vedere condițiile meteo din această perioadă, candidații sunt rugați să se asigure că ajung în timp util la repartiție.
    Potrivit metodologiei de concurs "Candidaţii sau împuterniciţii acestora care nu sunt prezenţi la data, ora şi locul fixate pentru alegerea postului ori a locului în specialitate şi a centrului de pregătire pierd drepturile conferite de concurs."
 
 
IMPORTANT: Candidaţii de la Domeniul MEDICINĂ care doresc să aleagă loc în specialitatea CHIRURGIE ORALĂ ȘI MAXILO-FACIALĂ
În conformitate cu prvederile Ordinului 1509/2008 cu modificările și completările ulterioare, acești candidați trebuie să dețină licență în medicină și licență în medicină dentară/stomatologică. La momentul alegerii vor prezenta OBLIGATORIU comisiei de alegere cele 2 licențe în original și copie SAU copii legalizate ale celor două licențe. Copiile / copiile legalizate vor rămâne la comisie.
 
Programul de desfășurare a repartiției va fi:
 
    marți, 17 decembrie 2019 - începând cu ora 9:00 – domeniul farmacie
    marți, 17 decembrie 2019 - începând cu ora 13:00 – domeniul medicină dentară
    miercuri, 18 decembrie 2019 - începând cu ora 9:00 – domeniul medicină
    joi, 19 decembrie 2019 - începând cu ora 9:00 – (continuare) domeniul medicină
    Lista locațiilor în care se organizează repartiția

 

Informatiile au fost preluate de pe site-ul  http://rezidentiat.ms.ro/