DSP TIMIS
CALL CENTER: 0214 144 456

Program L-V 9.00-17.00
Informatii despre : vaccinare impotriva COVID-19, decizii izolare/carantinare, anchete epidemiologice, raport medical

Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19

Tel verde al DSPJ Timiş 
0770 850 736 si 0770 853 397 

CJCCI(non-stop) 0728885737, 0770327879, 0770849869
Informatii despre : derogari, informari puncte trecere frontiera, legislatie actuala

Tel verde al INSP pentru informații legate de prevenirea infectării cu virusul COVID – 19:
0800 800 358

Informaţii COVID-19 pentru copii

Măsuri recomandate de către Comisiile de Specialitate ale Ministerului Sănătății în vederea reducerii impactului pandemiei COVID-19

Informaţii COVID-19 pentru copii

REPARTITIA IN PRIM STAGIU A MEDICILOR REZIDENTI ANUL I CARE INCEP PREGATIREA CU DATA DE 16.06.2016

Înapoi

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU REZIDENȚI

REPARTITIA IN PRIM STAGIU
A MEDICILOR REZIDENTI ANUL I
CARE INCEP PREGATIREA CU DATA DE 16.06.2016

Medicii/medicii dentisti/farmacistii confirmati rezidenti pe loc si post sesiunea 22 mai 2016, care au ales centrul universitar de pregatire Timisoara, se vor prezenta la sediul Directiei de Sanatate Publica a Judetului Timis (DSPJ Timis), str. Lenau nr. 10, camera 20 in ziua de 15 iunie 2016 intre orele 10,00-15,00 dupa programul de mai jos, program ce este afisat pe site-ul www.dsptimis.ro si la avizierul de la sediul DSPJ Timis pentru repartitia in prim stagiu de pregatire dupa cum urmeaza:

Programul de desfasurare a repartitiei: 15.06.2016

Specialitatea Ora de prezentare
LA ORELE 10,00
Chirurgia toracica 10,00
Epidemiologie      10,00
Igiena                 10,00
Medicina de familie 10,00
Medicina de urgenta 10,00
Ortopedie pediatrica 10,00


LA ORELE 12,00
Chirurgie generala 12,00
Chirurgie pediatrica 12,00
Medicina de laborator 12,00
Neonatologie            12,00
Pediatrie                    12,00
Urologie                   12,00

LA REPARTITIE SE VOR PREZENTA OBLIGATORIU URMATOARELE DOCUMENTE:
 Adeverinta eliberata de unitatea angajatoare, din care sa rezulte incheierea contractului individual de munca, pe durata determinata sau nedeterminata si specialitatea*(vezi nota)
 Cartea de identitate/buletinul sau pasaportul în termen de valabilitate, precum si o xerocopie dupa cartea de identitate pe care se va nota: numarul de telefon si adresa de e-mail
 Medicii rezidenti care nu pot fi prezenti la repartitie pot delega un împuternicit care se va prezenta cu propriul act de identitate şi cu actul notarial de împuternicire. Procura notarială va fi reţinută ca dovadă de către comisia de repartiţie.
 Candidații care dețin un titlu de specialist și au ales loc/post au obligația ca la repartitie sa prezinte si urmatoarele documente:
- angajamentul de plată la cea de a doua specialitate
-copie carte identitate in termen de valabilitate
-copie certificat medic specialist din prima specialitate dupa caz.

Plata taxei se face în lei, anual, în două tranşe semestriale egale, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la începutul semestrului.
Neplata taxei în condiţiile stipulate în angajamentul de plată atrage excluderea definitivă din programul de pregătire.
Angajamentele de plata vor fi transmise la Ministerul Sanatatii centralizat de catre Directia de Sanatate Publica a Judetului Timis.

 Rezidentii care au sustinut un nou concurs de rezidentiat si au ales loc/post au obligatia ca la repartitie sa opteze in scris pentru una din specialitati si sa prezinte la Directia de Sanatate Publica a Judetului Timis si urmatoarele documente :
-cerere scrisa olograf , -conform model-
-copia cartii de identitate in termen de valabilitate.
-acolo unde e cazul va prezenta si copie decizie incetare contract individual de munca sau copie cerere incetare contract individual de munca care sa aiba si numarul de inregistrare de la spitalul platitor actual (cei care renunta la specialitatea avuta).
Cererile de iesire din incompatibilitate vor fi transmise centralizat la Ministerul Sanatatii de catre Directia de Sanatate Publica Timis
 Pe site-ul www.dsptimis.ro exista pentru descarcare:
- Model cerere de iesire din starea de incompatibilitate.
-Angajamentul de plata

NOTA:

*-pentru cei care au ales loc : din adeverinta eliberata de unitatea de incadrare trebuie sa reiasa ca s-a incheiat contractul individual de munca pe durata determinata si cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, cu modificările și completările ulterioare
*-pentru cei care au ales post : din adeverinta eliberata de unitatea de incadrare trebuie sa reiasa ca s-a incheiat contractual individual de munca pe durata nedeterminata si cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv ale Decizei nr.5/2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

ANUNTUL COMPLET