DSP TIMIS
CALL CENTER: 0214 144 456

Program L-V 9.00-17.00
Informatii despre : vaccinare impotriva COVID-19, decizii izolare/carantinare, anchete epidemiologice, raport medical

Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19

Tel verde al DSPJ Timiş 
0770 850 736 si 0770 853 397 

CJCCI(non-stop) 0728885737, 0770327879, 0770849869
Informatii despre : derogari, informari puncte trecere frontiera, legislatie actuala

Tel verde al INSP pentru informații legate de prevenirea infectării cu virusul COVID – 19:
0800 800 358

Informaţii COVID-19 pentru copii

Măsuri recomandate de către Comisiile de Specialitate ale Ministerului Sănătății în vederea reducerii impactului pandemiei COVID-19

Informaţii COVID-19 pentru copii

Repartitia medicilor rezidenti redistribuiti care vor incepe pregatirea la 15.02.2019

Înapoi

 
Repartiția pe clinici de îndrumare ce va avea loc in 14 februarie 2019 (Centrul Universitar Timișoara)
 

Incheierea contractelor individuale de munca pe durata determinata se va face in perioada 4 februarie 2019-14 februarie 2019, inclusiv.

contractul individual de munca, se va incheia incepand cu data de 15 februarie 2019, astfel:

-Rezidentii de medicina de familie la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta

-Rezidentii chirurgie pediatrica la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timisoara

-Rezidentii chirurgie vasculara la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius brinzeu" Timisoara


Repartiția pe clinici de îndrumare și stagii de pregătire a medicilor confirmați în rezidentiat pe loc  pe baza rezultatului obtinut la concursul de rezidentiat din 19 noiembrie 2017 si a redistribuirii locurilor ramase libere pentru domeniul medicina la concursul de rezidentiat din 18 noiembrie 2018, va avea loc în ziua de 14 februarie 2019  in intervalul orar 10,00-12,30
 
 
•    locul de prezentare la repartiție: Timișoara,  str. Lenau Nr.10 camera 22 
 
 
•       lista cabinetelor medicale individuale din Timisoara pentru specialitatea MEDICINĂ DE FAMILIE 
-ATENTIE! Rezidenții de MEDICINĂ DE FAMILIE vor prezenta la repartiție și acceptul de primire al medicului primar, de la unul din cabinetele medicale individuale din listă, sub îndrumarea căruia 

Medicii rezidenti medicina de familie sunt rugati sa fie prezenti vineri 08.02.2019 la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brinzeu" Timisoara, etaj.6  la intalnirea cu coordonatorul de rezidentiat Con.dr.Vlad Adrian . Vor avea asupra lor si acceptul de la un cabinet de familie in vederea efectuarii stagiului de medicina de familie.

 
 
 DOCUMENTE  NECESARE  LA   REPARTIȚIE
 
 
Prezentarea la repartiția pe clinici și prim stagiu pentru Centrul Universitar Timișoara, se face obligatoriu cu: 
 
 
•    act de identitate (BI/CI) în termen de valabilitate pentru legitimare si copie carte identitate a rezidentului pe care se va consemna adresa de e-mail, numarul de telefon si specialitatea SAU, în cazul în care rezidentul nu se poate prezenta la repartiție, pot delega un împuternicit care se va prezenta cu procură notarială și act de identitate (BI/CI/pasaport) pentru împuternicit, si copie carte identitate a rezidentului pe care se va consemna adresa de e-mail,  numarul de telefon si specialitatea. Procura notarială  și copia act identitate al împuternicitului va fi reţinută ca dovadă de către comisia de repartiţie.
•     pentru rezidenții pe LOC: adeverința eliberată de unitate angajatoare din care să reiasă ca a incheiat contract individual de muncă pe durată determinată 
•    rezidenții în specialitatea MEDICINA DE FAMILIE vor prezenta si  acceptul de primire de la medicul primar, specialitatea MEDICINĂ DE FAMILIE, sub îndrumarea căruia dorește să efectueze pregătirea contrasemnat de către coordonatorul de rezidențiat.
•    Candidații care dețin un titlu de specialist și au ales loc/post au obligația ca la repartiție să prezinte și următoarele documente:
- angajamentul de plată  a celei de a doua specialitati 
•    -copie carte identitate in termen de valabilitate
•    -copie certificat medic specialist din prima specialitate dupa caz.
 
 
         •  angajament de plată   (pdf)      angajament de plată (word)  pentru medicii
 
specialiști/primari care se pregătesc în a 2-a specialitate 
Aceștia au obligația de a achita prima tranșă semestrială în termen 
de maxim 60 de zile calendaristice de la data începerii pregătirii. Neplata taxei în condițiile stabilite în angajamentul de plată, atrage excluderea definitivă din programul de pregătire, în conformitate cu prevederile art. 1, alin. (3) din Ordinul nr. 973/4592/2010 al ministrului sănătății și ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 552/05.08.2010.
 
•    Plata taxei se face în lei, anual, în două tranşe semestriale egale, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la începutul semestrului.
Angajamentele de plata vor fi transmise in original la Ministerul Sănătății –Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică  centralizat de către Directia de Sănătate Publică a Județului Timiș.
 
Ordin MS nr.973 din 2010 privind aprobarea cuantumului taxei anuale pentru efectuarea stagiului de pregătire în vederea obținerii celei de-a doua specialități de către posesorii certificatului de specialist
 
 
             Documente pe care le vor primi rezidenții
 
Medicii rezidenți vor primi la repartiție 3 adrese si o adeverinta: 
•    adresa de îndrumare metodologică pentru toată durata pregătirii în rezidențiat pe care o vor prezenta coordonatorului de rezidențiat si copie la spitalul platitor
•    adresa de stagiu cu care se vor prezenta la unitatea sanitară la care au fost repartizați pentru efectuarea primului stagiu
•    adresa către unitatea angajatoare
•    adeverința de confirmare ca rezident