DSP TIMIS
CALL CENTER: 0214 144 456

Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19

Tel verde al DSPJ Timiş pentru informaţii şi sesizări privind situatii epidemiologice:
telefonul de permanenta: 0728 885 727
0770 850 736 si 0770 853 397 
luni-vineri: 08.00 - 16.00

CELULA DE CRIZA DSPJ TIMIS
COMITETUL JUDETEAN CONDUCERE-
COORDONARE-INTERVENTIE
CONTACT PERMANENT SI RAPORTARE PERSOANE
AFLATE IN IZOLARE SAU CARANTINA
0728 885 737
0770 327 879

Trimiteti-ne un e-mail
sau apelaţi
Tel: 0256 494 680
sau 0256 494 682

Tel verde al INSP pentru informații legate de prevenirea infectării cu virusul COVID – 19:
0800 800 358

Informaţii COVID-19 pentru copii

Măsuri recomandate de către Comisiile de Specialitate ale Ministerului Sănătății în vederea reducerii impactului pandemiei COVID-19

Informaţii COVID-19 pentru copii

Repartitia pe clinici ce va avea loc in 14 si 15.12.2016

Înapoi

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU REZIDENȚI

REPARTITIA IN PRIM STAGIU
A MEDICILOR REZIDENTI ANUL I
CARE INCEP PREGATIREA CU DATA DE 01.01.2017

Medicii/medicii dentisti/farmacistii confirmati rezidenti pe loc si post sesiunea 20 noiembrie 2016, care au ales centrul universitar de pregatire Timisoara, se vor prezenta la sediul Directiei de Sanatate Publica a Judetului Timis (DSPJ Timis), str. Lenau nr. 10, camera 20 in ziua de 14 decembrie 2016 , respectiv 15 decembrie 2016 incepand cu orele 10,00 dupa programul afisat pe site-ul www.dsptimis.ro si la avizierul de la sediul DSPJ Timis
pentru repartitia in prim stagiu de pregatire.

LA REPARTITIE SE VOR PREZENTA OBLIGATORIU URMATOARELE DOCUMENTE:
 Adeverinta eliberata de unitatea angajatoare, din care sa rezulte incheierea contractului individual de munca, pe durata determinata sau nedeterminata si specialitatea*(vezi nota)
 Cartea de identitate/buletinul sau pasaportul în termen de valabilitate, precum si o xerocopie dupa cartea de identitate pe care se va nota: numarul de telefon si adresa de e-mail
 Medicii rezidenti care nu pot fi prezenti la repartitie pot delega un împuternicit care se va prezenta cu documentele de mai sus, imputernicirea notariala precum si propiul act. De identitate. Procura notarială va fi reţinută ca dovadă de către comisia de repartiţie.

 


 Candidații care dețin un titlu de specialist și au ales loc/post au obligația ca la repartitie sa prezinte si urmatoarele documente:
- angajamentul de plată la cea de a doua specialitate -descarca angajamentul de plata
-copie carte identitate in termen de valabilitate
-copie certificat medic specialist din prima specialitate dupa caz.

Plata taxei se face în lei, anual, în două tranşe semestriale egale, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la începutul semestrului.
Neplata taxei în condiţiile stipulate în angajamentul de plată atrage excluderea definitivă din programul de pregătire.
Angajamentele de plata vor fi transmise la Ministerul Sanatatii centralizat de catre Directia de Sanatate Publica a Judetului Timis.

 Rezidentii care au sustinut un nou concurs de rezidentiat si au ales loc/post au obligatia ca la repartitie sa opteze in scris pentru una din specialitati ( deoarece NU pot fi simultan rezidenți în două specialități ) si sa prezinte la Directia de Sanatate Publica a Judetului Timis si urmatoarele documente :
-cerere scrisa olograf , -conform model-

-model cerere iesire din incompatibilitate rezident pe loc

-model cerere iesire din incompatibilitate rezident pe post


-copia cartii de identitate in termen de valabilitate.
-acolo unde e cazul va prezenta si copie decizie incetare contract individual de munca sau copie cerere incetare contract individual de munca care sa aiba si numarul de inregistrare de la spitalul platitor actual (cei care renunta la specialitatea avuta).
Cererile de iesire din incompatibilitate vor fi transmise centralizat la Ministerul Sanatatii de catre Directia de Sanatate Publica Timis

 

NOTA:

*-pentru cei care au ales loc : din adeverinta eliberata de unitatea de incadrare trebuie sa reiasa ca s-a incheiat contractual individual de munca pe durata determinata si cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, cu modificările și completările ulterioare
*-pentru cei care au ales post : din adeverinta eliberata de unitatea de incadrare trebuie sa reiasa ca s-a incheiat contractual individual de munca pe durata nedeterminata si cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv ale Decizei nr.5/2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Rezidenții sunt rugați să vină la ora programată, nu de la începutul zilei, pentru a preveni aglomerația, având în vedere că nu există locuri special amenajate pentru așteptare.

Programul de desfasurare a repartitiei in zilele de 14 si 15 decembrie 2016 pe specialitati

 

 

anuntul