REPARTITIA PE CLINICI DE INDRUMARE A REZIDENTILOR SESIUNEA 19.11.2023

15.12.2023

REPARTITIA PE CLINICI DE INDRUMARE REZIDENTILOR DIN SESIUNEA 19.11.2023

Repartiția pe clinici de îndrumare metodologică și stagii de pregătire a medicilor /medicilor stomatologi/dentisti/farmacistilor confirmați în rezidentiat în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie - sesiunea 19 noiembrie 2023, care au ales pentru pregătire Centrul Universitar Timișoara, va avea loc în zilele de 18,19 decembrie 2023, începând cu ora 8:30, conform programării pe zile, ore și specialități.

DOCUMENTE NECESARE LA REPARTIȚIE

Prezentarea la repartiția pe clinici și prim stagiu pentru Centrul Universitar Timișoara, se face obligatoriu cu:

• copie act de identitate (CI/pasaport) insotit de original în termen de valabilitate pentru legitimare SAU, în cazul în care rezidentul nu se poate prezenta la repartiție, pot delega un împuternicit care se va prezenta cu procură notarială în original și act de identitate (CI/pasaport) original și copie pentru împuternicit, si copie carte identitate a rezidentului pe care se va consemna adresa de e-mail, numarul de telefon si specialitatea.
• pentru rezidenții pe LOC: adeverința eliberată de unitate angajatoare din care să reiasă ca a incheiat contract individual de muncă pe durată determinată
• pentru rezidenții pe POST: adeverința eliberată de unitatea angajatoare din care să reiasă că aceștia au încheiat contract individual de muncă pe durată nedeterminată şi au incheiat şi actul aditional la contractul individual de munca cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr.103/2012, cu modificările și completările ulterioare.


Documente pe care le vor primi rezidenții
Medicii rezidenți vor primi la repartiție 3 adrese si o adeverinta:
• adresa de îndrumare metodologică pentru toată durata pregătirii în rezidențiat pe care o vor prezenta coordonatorului de rezidențiat si copie la spitalul platitor
• adresa de stagiu cu care se vor prezenta la unitatea sanitară la care au fost repartizați pentru efectuarea primului stagiu
• adresa către unitatea angajatoare
• adeverința de confirmare ca rezident


Candidații care sunt deja rezidenți au obligația ca în termen de 15 zile de la data

alegerii noului loc/post să transmită prin email la adresa dprus@ms.ro sau prin servicii poștale la Ministerul Sănătății (DPRUS, Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 17-19, sector 1, București) cerere privind ieșirea din starea de incompatibilitate. Cererea va fi însoțită de copia unui act de identitate în termen de valabilitate. În cazul în care rezidentul aflat în stare de incompatibilitate nu îşi exprimă opţiunea, iar starea de incompatibilitate continuă să existe, se consideră de drept că acesta a renunţat la calitatea de rezident dobândită anterior apariţiei stării de incompatibilitate, acest fapt fiind constatat de Ministerul Sănătăţii.
incompatibilitate      

 

 

Candidații care dețin deja un titlu de specialist, au obligația de a depune angajamentul

de plată a celei de a doua specialități. Aceștia au obligația de a achita prima tranșă semestrială în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data începerii pregătirii. Neplata taxei în condițiile stabilite în angajamentul de plată, atrage excluderea definitivă din programul de pregătire, în conformitate cu prevederile art. 1, alin. (3) din Ordinul nr. 973/4592/2010 al ministrului sănătății și ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 552/05.08.2010.
angajament      

 

Rezidentii in specialitatea medicina de familie din sesiunea 19.11.2023 vor parcurge urmatoarele etape in vederea finalizarii repartitiei:

  1. in data de 18.12.2023 vor fi prezenti la ora 8.30 la , UMF „VICTOR BABEȘ” -MEDICINA 2 Splaiul Tudor Vladimirescu nr. 14 A, Amfiteatru 1 (vis-a-vis de Spitalul Clinic CF Timisoara) in vederea alegerii coordonatorului de rezidentiat.
  2. Cei care aleg ca si coordonator pe D-na Prof. Folescu Roxana vor avea o prima intalnire in data de 18.12.2023 ora 12,00 la Disciplina Medicina de familie, cu sediul Timisoara str. Cicio Pop Nr.2 (POSTA MARE) pentru alegerea cabinetului medical in vederea efectuarii stagiului de medicina de familie 6 luni (perioada 01.01.2024-30.06.2024)
  3. Cei care aleg ca si coordonator pe D-nul Prof.Vlad Adrian vor avea o prima intalnire in data de 19.12.2023 ora 10,00 la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Pius Brinzeu” Timisoara etajul 6 pentru alegerea cabinetului medical in vederea efectuarii stagiului de medicina de familie 6 luni (perioada 01.01.2024-30.06.2024)
  4. Cererile aprobate de coordonator si cu accept cabinet medical de medicina de familie trebuie aduse in data de 19.12.2023 la , UMF „VICTOR BABEȘ” -MEDICINA 2 Splaiul Tudor Vladimirescu nr. 14 A, Amfiteatru 1 (vis-a-vis de Spitalul Clinic CF Timisoara) pentru emiterea repartitiei.

 

Înapoi