DSP TIMIS
CALL CENTER: 0214 144 456

Program L-V 9.00-17.00
Informatii despre : vaccinare impotriva COVID-19, decizii izolare/carantinare, anchete epidemiologice, raport medical

Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19

Tel verde al DSPJ Timiş 
0770 850 736 si 0770 853 397 

CJCCI(non-stop) 0728885737, 0770327879, 0770849869
Informatii despre : derogari, informari puncte trecere frontiera, legislatie actuala

Tel verde al INSP pentru informații legate de prevenirea infectării cu virusul COVID – 19:
0800 800 358

Informaţii COVID-19 pentru copii

Măsuri recomandate de către Comisiile de Specialitate ale Ministerului Sănătății în vederea reducerii impactului pandemiei COVID-19

Informaţii COVID-19 pentru copii

Repartitia pe clinici de indrumare ce va avea loc in 17,18 si 19 decembrie 2018 -Centrul Universitar Timisoara

Înapoi

Repartiția pe clinici de îndrumare ce va avea loc in 17,18 și 19 decembrie 2018 (Centrul Universitar Timișoara)
 
Repartiția pe clinici de îndrumare și stagii de pregătire a medicilor confirmați în rezidentiat pe loc sau pe post în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie - sesiunea 18 noiembrie 2018, și care au ales pentru pregătire Centrul Universitar Timișoara, va avea loc în zilele de 17, 18   și 19 decembrie 2018, conform programării pe zile, ore și specialități.


•    locul de prezentare la repartiție: Timișoara,  str. Lenau Nr.10 camera 20 


•       programarea pe zile, ore și specialități  rezidenții sunt rugați să vină la ora programată, nu de la începutul zilei, pentru a preveni aglomerația, având în vedere că nu există locuri special amenajate pentru așteptare.


•       denumirea și perioada desfășurării primului stagiu pentru fiecare specialitate,


•    lista unităților de îndrumare metodologică care pot fi alese, pentru fiecare specialitate în parte, în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute la concurs.


•       lista cabinetelor medicale individuale din Timisoara pentru specialitatea MEDICINĂ DE FAMILIE 
-ATENTIE! Rezidenții de MEDICINĂ DE FAMILIE vor prezenta la repartiție și acceptul de primire al medicului primar, de la unul din cabinetele medicale individuale din listă, sub îndrumarea căruia 


 DOCUMENTE  NECESARE  LA   REPARTIȚIE


Prezentarea la repartiția pe clinici și prim stagiu pentru Centrul Universitar Timișoara, se face obligatoriu cu: 


•    act de identitate (BI/CI) în termen de valabilitate pentru legitimare si copie carte identitate a rezidentului pe care se va consemna adresa de e-mail, numarul de telefon si specialitatea SAU, în cazul în care rezidentul nu se poate prezenta la repartiție, pot delega un împuternicit care se va prezenta cu procură notarială și act de identitate (BI/CI/pasaport) pentru împuternicit, si copie carte identitate a rezidentului pe care se va consemna adresa de e-mail,  numarul de telefon si specialitatea. Procura notarială  și copia act identitate al împuternicitului va fi reţinută ca dovadă de către comisia de repartiţie.
•     pentru rezidenții pe LOC: adeverința eliberată de unitate angajatoare din care să reiasă ca a incheiat contract individual de muncă pe durată determinată 
•    pentru rezidenții pe POST: adeverința eliberată de unitatea angajatoare din care să reiasă că aceștia au încheiat contract individual de muncă pe durată nedeterminată 
•    rezidenții în specialitatea MEDICINA DE FAMILIE vor prezenta si  acceptul de primire de la medicul primar, specialitatea MEDICINĂ DE FAMILIE, sub îndrumarea căruia dorește să efectueze pregătirea contrasemnat de către coordonatorul de rezidențiat.
•    Candidații care dețin un titlu de specialist și au ales loc/post au obligația ca la repartiție să prezinte și următoarele documente:
- angajamentul de plată  a celei de a doua specialitati 
•    -copie carte identitate in termen de valabilitate
•    -copie certificat medic specialist din prima specialitate dupa caz.


         •  angajament de plată   (pdf)      angajament de plată (word)  pentru medicii

specialiști/primari care se pregătesc în a 2-a specialitate 
Aceștia au obligația de a achita prima tranșă semestrială în termen 
de maxim 60 de zile calendaristice de la data începerii pregătirii. Neplata taxei în condițiile stabilite în angajamentul de plată, atrage excluderea definitivă din programul de pregătire, în conformitate cu prevederile art. 1, alin. (3) din Ordinul nr. 973/4592/2010 al ministrului sănătății și ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 552/05.08.2010.
 
•    Plata taxei se face în lei, anual, în două tranşe semestriale egale, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la începutul semestrului.
Angajamentele de plata vor fi transmise in original la Ministerul Sănătății –Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică  centralizat de către Directia de Sănătate Publică a Județului Timiș.

Ordin MS nr.973 din 2010 privind aprobarea cuantumului taxei anuale pentru efectuarea stagiului de pregătire în vederea obținerii celei de-a doua specialități de către posesorii certificatului de specialist


• Rezidentii care au sustinut un nou concurs de rezidentiat si au ales loc/post au obligația ca la repartiție să opteze în scris pentru una din specialități ( deoarece NU pot fi simultan rezidenți în două specialități ) și să prezinte  și la Direcția de  Sănătate Publică a Județului Timiș și următoarele documente :
-cerere de ieșire din incompatibilitate
-copie carte identitate in termen de valabilitate
-acolo unde e cazul va prezenta si copie decizie încetare contract individual de muncă sau copie cerere incetare contract individual de muncă care să aibă și numărul de inregistrare de la spitalul platitor actual (cei care renunță la specialitatea avuta).
Cererile de iesire din incompatibilitate vor fi transmise în original centralizat la Ministerul Sanatatii –Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică de către Directia de Sanatate Publica Timis
 
•  cerere incompatibilitate (pdf)     cerere incompatibilitate (word)     Cerere pentru ieșire din starea de incompatibilite a rezidenților aflați în pregătire, care au ales o nouă specialitate, deoarece NU pot fi simultan rezidenți în două specialități; prin cerere se optează pentru pregătirea în una dintre specialități și se renunță la pregătirea în cealaltă specialitate.
 
             Documente pe care le vor primi rezidenții
 
Medicii rezidenți vor primi la repartiție 3 adrese si o adeverinta: 
•    adresa de îndrumare metodologică pentru toată durata pregătirii în rezidențiat pe care o vor prezenta coordonatorului de rezidențiat si copie la spitalul platitor
•    adresa de stagiu cu care se vor prezenta la unitatea sanitară la care au fost repartizați pentru efectuarea primului stagiu
•    adresa către unitatea angajatoare
•    adeverința de confirmare ca rezident