Statistică informatică

Informaţii din cadrul compartimentului de statistică DSP Timiş

Legislatie raportari legea 95

Instrucţiuni

Se vor completa machetele pentru fiecare tip de asistenta medicală cu urmatoarele termene:

  • Pentru machetele trimestriale se vor raporta până în data de 20 a lunii urmatoare sfârşitului de trimestru, respective în lunile aprilie (pentru trimestrul I), iulie (pentru trimestrul II), octombrie (pentru trimestrul II) şi ianuarie (pentru trimestrul IV).
  • Pentru machetele anuale raportarea se va face în luna ianuarie până cel târziu în data de 20.

Darea de seamă privind principalii indicatori ai stării de sănătate se va completa atât pentru trimestre, cât şi anual.

Machetele se vor completa în format electronic şi se vor transmite la adresele de e-mail

statisticainf@dsptimis.ro
spitale@dsptimis.ro

Persoane de contact, compartiment statistică DSP Timiş:
Ec. Gruber Camelia
Toroc Mihaela

Machete spital

Machete ambulatoriu specialitate

Machete medicină de familie

Machete medicină scolară

Machete medicină dentară

Cerere cod parafă

 

ORDIN COMUN NR. 1985/1305/5805/2016

Cerere aviz anual prelungire activitate