Cladirea DSP Cladirea DSP Cladirea DSP

Bine aţi venit!

Directia de Sanatate Publica este o institutie publica cu personalitate juridica care isi desfasoara activitatea in scopul realizarii politicilor si programelor nationale de sanatate publica, a activitatii de medicina preventiva si a inspectiei sanitare de stat, a monitorizarii starii de sanatate si a organizarii statisticii de sanatate, precum si a planificarii si derularii investitiilor finantate de la bugetul de stat pentru sectorul de sanatate.

DSP reprezinta autoritatea de sanatate publica la nivel local care are in principal urmatoarele atributii:

  • organizeaza si controleaza punerea in aplicare a programelor nationale de sanatate publica la nivel local;
  • organizeaza si supravegheaza activitatea de medicina preventiva din teritoriul judetului;
  • In colaborare cu autoritatile locale, cu institutii de invatamant si organizatii guvernamentale si neguvernamentale, organizeaza actiuni de educatie pentru sanatatea populatiei;
  • exercita atributii specifice de inspectie sanitara de stat prin personalul imputernicit in conditiile legii;
  • coordoneaza serviciile de salvare din teritoriu, organizeaza si coordoneaza asistenta medicala in caz de calamitati, catastrofe si situatii deosebite;
  • organizeaza culegerea si prelucrarea informatiilor statistice medicale, intocmesc rapoarte care sunt puse la dispozitia Ministerului Sanatatii Publice si autoritatilor locale, potrivit legii, respectandu-se confidentialitatea datelor referitoare la persoane;
  • la cererea unor persoane fizice sau juridice, efectueaza servicii privind sanatatea publica , sevicii pentru care percepe tarife potrivit actelor normative in vigoare.

ACTELE NORMATIVE care reglementeaza organizarea si functionarea institutiei:

  • Legea 95/14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii
  • ORDIN nr. 1078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publice judetene si a municipiului Bucuresti
  • Hotararea Guvernului Romaniei 144/02.03 martie 2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii.