Conducere

Ec. Cismaş-Malac Cornelia - Director executiv și Director executiv adjunct economic

Dr. Dumitru Viorica - Director Executiv Adjunct Sănătate Publică