Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Timişoara - Regiunea Vest

Principalele atributii si competente ale A.R.P.M. Timisoara, conform Regulamentului - Cadru de Organizare si Functionare al Agentiilor Regionale pentru Protectia Mediului, intocmit în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 918/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, partea I, pct.3. si 4., sunt:

 • Agenţiile regionale pentru protecţia mediului îndeplinesc atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului la nivel regional privind elaborarea şi implementarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare regională, realizarea planificării de mediu la nivelul fiecărei regiuni, asigurarea asistenţei de specialitate în vederea elaborării, revizuirii şi gestionării proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului la nivel regional;
 • Agenţiile regionale pentru protecţia mediului îndeplinesc atribuţii privind implementarea legislaţiei pentru protecţia mediului şi emit acte de reglementare în domeniul protecţiei mediului, în conformitate cu competenţele atribuite de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, prevăzute în legislaţia în vigoare.

Documentele eliberate de A.R.P.M. Timisoara, la cererea persoanelor fizice sau juridice:

Compartimentul Proiecte, Relaţii Publice

 • Răspunsuri la solicitari, cu documente anexate în funcţie de solicitări (copii ale actelor de reglementare, informaţii de specialitate aferente departamentelor tehnice din instituţie, etc.), conform Legii 544/2011 privind accesul la informaţii publice
 • Răspunsuri la solicitari, cu documente anexate în funcţie de solicitări, conform HG 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul
 • Răspunsuri la petiţii şi redirecţionarea petiţiilor către instituţiile competente după caz, conform Ordonanţei Guvernului nr 27/2002 privind soluţionarea petiţiilor

Compartimentul Arii Protejate

 • Autorizatii pentru recoltare, capturare si/sau achizitionare si/sau comercializare in stare vie, proaspata sau semiprelucrata de plante si animale salbatice din flora si fauna salbatica, de catre persoane fizice si juridice
 • Autorizatii de mediu privind functionarea gradinilor zoologice (in colaborare cu Serviciul Reglementari)
 • Declaratia autoritatii responsabile cu monitorizarea siturilor Natura 2000
 • Declaratii de sprijin pentru persoane fizice si juridice care acceseaza fonduri europene neramburasabile pe componente de mediu

Biroul Deseuri si Substante Chimice Periculoase

 • Formular de aprobare a transporturilor deşeurilor periculoase
 • Formular pentru propunerea planului de eliminare a echipamentelor cu conţinut de PCB
 • răspunsuri la solicitări de informaţii sau consiliere care vizează gestiunea deşeurilor şi substanţele chimice.

Compartimentul Laborator

 • Rapoarte de incercare nivel de zgomot in urma efectuarii determinarilor fizico-chimice la comanda unor institutii/societati si in urma solicitarii de catre Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Judetean Timis.

Serviciul Reglementări

 • Decizii finale conform Ord. 135/2010, acorduri, autorizaţii integrate de mediu
 • noi/revizuiri, autorizaţii de mediu noi/revizuiri, clasari, respingeri acorduri si autorizatii
 • de mediu, notificari, suspendari autorizatii de mediu, anulari autorizatii de mediu,
 • adeverinte conform Protocol FEADR, decizii finale conform Hg 107/2004, avize de mediu,
 • avize pentru stabilirea Obligatiilor de mediu, note de constatare in urma verificarilor cu
 • GNM CJ, conform legislatiei specifice de mediu in vigoare.
Înapoi