Certificate medici/stomatologi/dentisti/farmacisti

Documente, ca de exemplu certificatele de conformitate, cele care atesta obtinerea titlului de medic / medic dentist / farmacist / medic specialist sau primar / asistenti medicali, adeverintele de abilitati dobandite, care se pot solicita la Directiile de Sanatate Publica

Incepand din luna septembrie 2010, documentele care se eliberau numai la sediul Ministerului Sanatatii, ca de exemplu certificatele de conformitate, cele care atesta obtinerea titlului de medic / medic dentist / farmacist / medic specialist sau primar / asistenti medicali, adeverintele de abilitati dobandite, se pot solicita la Directiile de Sanatate Publica.

Dosarele (obligatoriu un dosar plic) cu actele justificative pentru eliberarea documentelor necesare recunoasterii calificarilor romanesti in celelalte state ale Uniunii Europene se depun la Directia de Sanatate Publica Timis, Str. N. Lenau, nr. 10, 300029,

Având în vedere încetarea starii de urgență, Biroul Resurse Umane din cadrul
Direcției de Sănătate Publică a Județului Timiș își măreşte programul de lucru cu publicul,  în condiții care să prevină transmiterea infecției cu virusul SARS CoV-2.

In acest sens vă rugăm să respectaţi măsurile de prevenție impuse: păstrarea distanței şi purtarea măștii de protecție.

Programul de lucru pentru depunere si eliberare documente:

 • Marti - intre orele 10,00 - 14,00
 • Miercuri - intre orele 10,00 - 14,00
 • Luni, Joi si Vineri nu este program de lucru cu publicul

Persoanele responsabile cu gestionarea acestor documente la nivelul Directiei de Sanatate Publica Timis sunt:

 • Ec. Rusu Niculina, consilier resurse umane (cam. 22)
 • Mercea Aurica, consilier resurse umane (cam. 22)                                 
 • Numarul de telefon  la care pot fi contactate persoanele responsabile: 0256-494680 interior 113 sau interior 120

COMUNICAT IMPORTANT AL MINISTERULUI SANATATII

comunicatul complet

Ministerul Sănătății a eliminat copia legalizată din procesul de recunoaștere a calificărilor

Ministerul Sănătăţii COMUNICAT DE PRESĂ

Ministerul Sănătății a eliminat copia legalizată din procesul de recunoaștere a calificărilor Medicii și farmaciștii care doresc eliberarea unui Certificat de Conformitate nu mai trebuie să prezinte la Direcțiile de Sănătate Publică copii legalizate după documente.

Astfel, pentru a fi recunoscute calificările româneşti în celelalte state membre ale Uniunii Europene pentru profesiile de medic, medic dentist şi farmacist, se vor depune copii nelegalizate ale următoarelor documente:

 • Diploma de licenţă, respectiv diploma de medic, medic dentist/medic stomatolog sau farmacist;
 • Foaia matricolă a diplomei de licenţă sau după caz a diplomei de medic, medic dentist/medic stomatolog sau farmacist;
 • Diplomă de bacalaureat;
 • Carnet de rezident;
 • Carte de muncă;
 • Documentele de schimbare a numelui (ex.certificat de căsătorie)
 • Contract/contractele individuale de muncă/contractele de voluntariat şi sau/actele adiţionale ale acestora

La depunere, copiile nelegalizate vor fi însoţite obligatoriu de originale şi vor fi certificate sub semnătură de persoana desemnată din cadrul DSP să
primească aceste dosare.

După certificare, originale se restitue titularilor.

În cazul în care o persoană aduce totuși o copie legalizată după document, atunci instituţia administraţiei publice centrale este obligată să o accepte.

Solicitanţii au în continuare obligaţia de a depune celelalte acte necesare eliberării documentelor de conformitate în formatul solicitat şi până în prezent.

În cazul solicitanţilor care prezintă documente emise de alte state membre ale UE sau state terţe ( ex. diplomă de bacalaureat, certificat de căsătorie, etc.) acestea vor fi însoţite de traducerea în original în limba română.

Măsura intră în vigoare marți, 20 septembrie, și se înscrie în acțiunile Executivului României de simplificare și debirocratizare a interacțiunii cetățenilor cu administrația publică.

CITESTE ANUNTUL MINISTERULUI SANATATII- FOARTE IMPORTANT !!!!

În atenţia asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali
În conformitate cu prevederile art.III alin.(1) din Legea nr.278/2015 din 12 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr . 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, activităţile de atestare a titlurilor româneşti de calificare de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical
sunt preluate de către Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi
Asistenţilor Medicali din România .
În acest sens:

 • până la data de 15.12.2015 inclusiv cererile de eliberare a documentelor necesare recunoaşterii calificărilor româneşti de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical în celelalte state membre UE se depun la direcţiile de sănătate publică judeţene respectiv la Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti;
 • în perioada 16 - 31.12.2015 se sistează depunerea solicitărilor din motive organizatorice;
 • începând cu data de 4.01.2016 cererile se vor depune la filiala OAMGMAMR la care solicitantul este membru sau la filiala OAMGMAMR în a cărei rază teritorială acesta domiciliază pentru solicitanţii asistenţi medicali generalişti, moaşe sau asistenţi medicali care nu au dobândit autorizarea în profesie

Descărcare documente

Alte profesii de sanatate

Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor

www.cnred.edu.ro

Directiva 2005/36/CE şi Directiva 2013/55/UE
privind recunoaşterea calificărilor profesionale
Documentul cu textul consolidat poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/Directiva-2005-36-CE-consolidata.pdf (166 pagini / 2,3 MB). Sursa: EUR-Lex

citeste tot

 • Ghid documente care se depun la DSP
 • Certificate Medici/medici dentisti/farmacisti
  • Model cerere
   ATENTIE: Documentele justificative se trec PE CERERE strict in ordinea prevazuta in GHID, iar in DOSARUL PLIC in care se depun actele se aranjeaza documentele exact in aceeasi ordine indicata de ghid.
  • Model adeverinta angajator
   In cazul documentelor care atesta experienta profesionala ceruta de normele comunitare pentru recunoasterea calificarii in celelalte state member UE, iar solicitantii nu pot depune copia legalizata a cartii de munca sau din cartea de munca nu rezulta functia, specialitatea in care desfasoara activitatea si cuantumul normei de incadrare, acestia vor prezenta contractul de munca vizat de ITM sau o adeverinta eliberata de unitatea sanitara de incadrare, intocmita numai dupa modelul de atasat.
   Daca angajatorul este chiar persoana in cauza, adeverinta va fi insotita de o declaratie notariala din care sa rezulte ca datele din adeverinta respectiva sunt corecte si copia legalizata a certificatului de inmatriculare a cabinetului medical, respectiv a societatii comerciale medicale.
   Precizam ca pentru datele inscrise in Adeverinta, intreaga responsabilitate cu privire la autenticitatea si legalitatea acestora revine in exclusivitate unitatii de incadrare emitenta.
  • ACTE NECESARE PENTRU DEPUNERE DOCUMENTE:
  • -lista completa
  • certificate de medic specialist si primar (la cerere, se va atasa copie dupa CI)
  • Certificate de conformitate:

 

RECUNOASTERE DIPLOME

http://www.ms.ro/specialisti-in-domeniul-sanatatii/#tab-id-12

Recunoașterea diplomelor în UE

I. Documente în baza cărora se eliberează certificatele de conformitate și respectiv de experiență profesională necesare recunoașterii calificărilor de medic, medic dentist, farmacist obținute în România în scopul exercitării activităților profesionale in alte state membre U.E., SEE și Confederația Elvețiană.
Documente în baza cărora se eliberează certificatele de conformitate și respectiv de experiență profesională necesare recunoașterii calificărilor de medic, medic dentist, farmacist obținute în România
MEDICI
A. Certificate care atestă formarea în profesia de medic / medic specialist conform cu prevederile DC 2005/36/CE și/sau asimilarea denumirilor titlurilor de calificare cu cel prevăzut pentru România de aceasta normă.
B. Certificat care atesta drepturi câștigate generale în profesia de medic
C. Certificat care atestă drepturi câștigate specifice în profesia de medic:
MEDICI DENTIȘTI
A. Certificate care atestă formarea în profesia de medic dentist conformă cu prevederile DC 2005/36/CE
B. Certificate care atestă drepturi câștigate specifice în profesia de medic dentist
Documente necesare în următoarele situații particulare:
a) titular cabinet medical individual medic / medic dentist:
b) asociat în cadrul unei societăți cu răspundere limitată (SRL):
c) angajat cu contract individual de muncă:
FARMACIȘTI
A. Certificate care atestă formarea în profesia de farmacist conformă cu prevederile DC 2005/36/CE
B. Certificatele care atestă drepturi câștigate generale în profesia de farmacist
II. Documente necesare recunoașterii calificărilor dobândite pe teritoriul celorlalte state membre în profesiile reglementate din sănătate, în vederea facilitării exercitării dreptului de stabilire pe teritoriul României
III. Echivalarea titlurilor oficiale de medic specialist eliberate de Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii
IV. Recunoașterea titlurilor oficiale de medic specialist eliberate de STATELE TERȚE, altele decât Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii

Pentru mai multe detalii accesti recunoastere-diplome