Principalele atribuţii

Atribuţiile şi competenţele Direcţiei de Sănătate Publică Timiş sînt stabilite prin Ordinul MS nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti si Legea nr. 95/2006.

D.S.P. Timiş este responsabilă de:

 • punerea în aplicare a politicii şi a programelor naţionale de sănătate publică pe plan local,
 • elaborarea şi implementarea programelor locale,
 • identificarea problemelor locale prioritare de sănătate publică
 • organizarea structurilor sanitare şi a evidenţelor statistice pe probleme de sănătate,
 • planificarea şi derularea investiţiilor finanţate de la bugetul de stat pentru sectorul de sănătate.

Pentru a indeplini aceste obiective DSP Timiş are, in principal urmatoarele atribuţii:

 • acordă consultanţă şi asistenţă tehnică în domeniul evaluării nevoilor, al stabilirii priorităţilor, modalităţilor de implementare şi monitorizare a strategiilor de asistenţă medicală comunitară integrată;
 • colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale în vederea realizării strategiei judeţene şi a listei de priorităţi în domeniul asistenţei medicale a comunităţilor la risc;
 • controlează, monitorizează şi evaluează derularea programelor naţionale şi locale de sănătate cu privire la asistenţa medicală în comunităţile la risc;
 • asigură sprijin pentru formarea personalului care lucrează în reţeaua de asistenţă medicală comunitară, inclusiv joncţiunile cu reţeaua de medicină de familie, accesul la medicamente, servicii ambulatorii şi spitaliceşti;
 • identifică şi controlează implementarea unor programe specifice de consiliere medico-socială, servicii de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vulnerabile: persoane cu dizabilităţi, neasiguraţi, victime ale violenţei domestice, copii din familii dezorganizate, persoane cu probleme de sănătate mintală, precum şi alte categorii de persoane identificate la nivel local ca fiind în situaţii de risc;
 • facilitează şi monitorizează crearea parteneriatelor interinstituţionale la diferite niveluri, a strategiilor şi a protocoalelor comune pentru serviciile de asistenţă comunitară la risc;
 • coordonează serviciile de asistenţă medicală din teritoriu, organizează, coordonează şi participă la asistenţa medicală în caz de calamităţi, epidemii, catastrofe şi alte situaţii deosebite;
 • coordonează studii asupra problemelor de sănătate ale populaţiei din teritoriul dat; colectează şi înregistrează date privind sănătatea populaţiei din comunitatea arondată, utilizând informaţiile în scopul identificării problemelor de sănătate ale acesteia;
 • evaluează şi coordonează asistenţa medicală de sănătate publică, promovarea sănătăţii şi medicine preventive, asistenţa medicală de urgenţă, curativă, de recuperare medicală, asistenţa medico-socială, care se acordă prin unităţile sanitare publice sau private, în teritoriul administrativ;
 • urmăreşte aplicarea criteriilor de control al calităţii serviciilor medicale;
 • coordonează şi controlează asistenţa gravidei, lăuzei şi nou-născutului;
 • în domeniul PNS, implementează, coordonează, monitorizează şi evaluează PNS la nivelul teritoriului arondat. Pot astfel încheia contracte pentru derularea acestora, în condiţii stabilite de norme cu unităţi sanitare publice/private, instituţii publice, furnizori de servicii aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, alte instituţii şi organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, precum şi cu autorităţile administraţiei publice locale care au preluat managementul pentru anumite structuri;
 • informează Ministerul Sănătăţii şi autorităţile administraţiei publice locale asupra stării de sănătate a populaţiei şi asupra concluziilor care rezultă din evaluare, periodic şi ori de câte ori consideră necesar, şi coordonează elaborarea raportului anual asupra stării de sănătate a comunităţii la nivel judeţean
 • asigură supravegherea şi aplicarea legislaţiei de către instituţiile şi organismele care au responsabilităţi în domeniul sănătăţii publice şi de către unităţile sanitare din sectorul privat de asistenţă medicală, colaborând în acest scop cu organismele profesionale din domeniul medico-sanitar la nivel local, cu autorităţile publice locale şi cu alte instituţii abilitate;
 • emite documente de reglementare în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;
 • stabileşte proceduri de informare a opiniei publice cu privire la rezultatele activităţilor de control în sănătatea publică şi în alte situaţii cu risc pentru populaţie;

Implicată în procesul de descentralizare demarat de Ministerul Sănătăţii, DSP Timiş a suferit o serie de modificări ale structurii organizatorice, dar îşi menţin în continuare următoarele competenţe (HG 562/2009):

 • supravegherea epidemiologică şi controlul problemelor de sănătate publică (boli transmisibile şi netransmisibile, determinanţii stării de sănătate, asistenţa de sănătate publică a colectivităţilor organizate de copii şi tineri, asistenţa mamei şi copilului etc.);
 • monitorizarea şi evaluarea factorilor de risc la nivel naţional şi teritorial şi dezvoltarea de măsuri specifice pentru reducerea impactului acestora;
 • coordonarea şi organizarea asistenţei medicale de urgenţă la nivel judeţean;
 • colaborarea cu inspectoratul pentru situaţii de urgenţă în supravegherea şi evaluarea
 • situaţiilor/fenomenelor cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei şi solicitarea colaborării structurilor de specialitate abilitate pentru eliminarea /anihilarea riscului;
 • promovarea sănătăţii;
 • legatura informaţională cu unităţile sanitare;
 • controlul în sănătate publică şi în asistenţa medicală;
 • implementarea programelor naţionale de sănătate;
 • coordonarea profesională a tuturor activităţilor de asistenţă medicală din judet.


DSP Timiş eliberează toate documentele publice prevăzute de Legea 544/2001 si care nu intră în sfera de aplicabilitate a Legii 677/2001, cu condiţia să intre în competenţa materială a Direcţiei de Sanatate Publică Timiş.

Servicii Publice Deconcentrate

Administraţia Bazinală de Apă Banat

Adresa: b-dul M. Viteazul nr. 32, Timişoara
Telefon: 0256 491 848
Fax: 0256 491 798, 0256 220 078
E-mail: dispecer@dab.rowater.ro

citeşte tot articolul

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Timiş

Adresa: bd. Republicii, nr. 21, Timişoara
Telefon: 0256 294 627
Fax: 0256 294 234
E-mail: timis@ajofm.anofm.ro

citeşte tot articolul

Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Timiş

Adresa: str. Florimund de Mercy, nr. 2, Timișoara, CP 300085
Telefon: 0256 432 779 sau 0256 430 820
Fax: 0256 433 369
E-mail: ajps_tm@yahoo.com

citeşte tot articolul

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Timişoara - Regiunea Vest

citeşte tot articolul

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Timiş

Adresa: str. Pop de Băseşti 2, Timişoara
Telefon: 0256 494 955 / 995
Fax: 0256 494 955 / 995
Site web: www.apia.org.ro
E-mail: apia.timis@apia.org.ro

citeşte tot articolul

Casa Judeţeană de Pensii Timiş

Adresa: str. A. Şaguna, bl. U6, Timişoara
Telefon: 0256 308 050
Fax: 0256 308 082
E-mail: cjp-tm@mail.dnttm.ro

citeşte tot articolul

Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional a Judeţului Timiş

Adresa: str. Episcop Augustin Pacha nr. 8, Timişoara, CP 300055
Telefon: 0256 493 659, 493.661
Fax: 0256 493 659
Site web: www.dccpcnjtimis.ro
E-mail: dccpctimis@mail.dnttm.ro

citeşte tot articolul

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Timiş

Adresa: str. Gheorghe Laza nr. 9B, Timişoara, CP 300081
Telefon: 0256 499 334
Fax: 0256 499 332
E-mail: info.adm@dgfptm.ro

citeşte tot articolul

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Timiş

Adresa: p-ţa. Libertăţii nr. 1, Timişoara
Telefon:0256 220 944
Fax: 0256 220 921
E-mail: info@dadrtm.ro

citeşte tot articolul

Direcţia Judeţeană pentru accize şi Operaţiuni Vamale Timiş

Adresa: DN 6 km 551+750, OP 7, CP 1362, şos. Timişoara-Lugoj
Telefon: 0256 493 187

citeşte tot articolul

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Timiş

Adresa: str. Lenau nr. 10, Timişoara, CP 300029
Telefon: 0256 494 680
Fax: 0256 494 667
E-mail: dspj.timis@dsptimis.ro

citeşte tot articolul

Inspectoratul Judeţean în Construcţii Timiş

Adresa: str. Romulus nr. 60, Timişoara, CP 300203
Telefon: 0256 497 700
Fax: 0256 498 271
E-mail: timis@isc-web.ro

citeşte tot articolul

Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Timişoara

Adresa: str. Mihail Kogălniceanu nr. 6, Timişoara, CP 300125
Telefon: 0256 294 897
Fax: 0256 205 511
E-mail: itrsvtm@easynet.ro

citeşte tot articolul

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - Organism Intermediar POS DRU Regiunea VEST

Adresa: str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, Timişoara, CP 300125
Telefon: 0256 293 686
Fax: 0356 080 248
E-mail: fsevest@oirposdru-vest.ro

citeşte tot articolul

Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri - Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie Timisoara

Adresa: bld. Eroilor de la Tisa, nr. 22, Timişoara, CP 300575
Telefon: 0256 292 739
Fax: 0256 292 767
web: aippimm.ro

citeşte tot articolul

Direcţia Regională de Statistică Timiş

Adresa: bd. V. Babeş nr. 14, Timişoara, CP 300226
Telefon/Fax: 0256 493 669; 0256 221 206
E-mail: tele@timis.insse.ro
web: www.insse.ro

citeşte tot articolul

Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Timiş

Telefon: 0256 204 911
Fax: 0256 462 377

citeşte tot articolul

Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiş

Adresa: spl. N. Titulescu, nr. 12, Timişoara, CP 300167
Telefon: 0256 407 959
Fax: 0256 203 678
E-mail: itmtimis@itmtimis.ro

citeşte tot articolul