DSP TIMIS
CALL CENTER: 0214 144 456

Program L-V 9.00-17.00
Informatii despre : vaccinare impotriva COVID-19, decizii izolare/carantinare, anchete epidemiologice, raport medical

Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19

Tel verde al DSPJ Timiş 
0770 850 736 si 0770 853 397 

CJCCI(non-stop) 0728885737, 0770327879, 0770849869
Informatii despre : derogari, informari puncte trecere frontiera, legislatie actuala

Tel verde al INSP pentru informații legate de prevenirea infectării cu virusul COVID – 19:
0800 800 358

Informaţii COVID-19 pentru copii

Măsuri recomandate de către Comisiile de Specialitate ale Ministerului Sănătății în vederea reducerii impactului pandemiei COVID-19

Informaţii COVID-19 pentru copii

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Timiş

Înapoi

Adresa: p-ţa. Libertăţii nr. 1, Timişoara
Telefon: 0256/220,944
Fax: 0256/220,921
E-mail: info@dadrtm.ro

Direcţia pentru agricultură judeţeană Timiş este un serviciu public deconcetrat al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin care se asigură, la nivel judeţean, aplicarea politicilor şi stategiilor din domeniul de activitate al ministerului.

Organizarea şi funcţionarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Timiş sunt reglementate de prevederile HG nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, HG nr.751/2010 privind măsurile de reorganizare a direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală.

DAJ Timiş este responsabilă cu implementarea la nivel judeţean a strategiei şi a Programului de guvernare în domeniile agriculturii şi producţiei alimentare, îmbunătăţirilor funciare, precum şi în domeniile conexe: fitosanitar, conservarea şi managementul durabil al solurilor şi al resurselor genetice vegetale şi animale.

Documentele eliberate de către DAJ Timiş la cererea persoanelor fizice sau juridice:

 • Autorizaţie înfiinţare/defrişare plantaţii pomicole;
 • Autorizaţie înfiinţare/defrişare plantaţii viticole;
 • Autorizaţie spaţii comerciale pentru vânzarea vinului în vrac;
 • Licenţe de fabricaţie;
 • Autorizaţie depozit cereale;
 • Decizie privind aprobarea scoaterii definitive din circuitul agricol al terenurilor;
 • Adeverinţă pentru vechime în muncă;
 • Adeverinţă de grupă superioară de muncă;
 • Buletine de avertizare pentru tratamente împotriva bolilor şi dăunatorilor;
 • Atestate producătorii agricoli şi atestate de produs tradiţional
 • Certificate de conformitate cu standardele UE şi certificate Fitosanitare.