Măsuri recomandate de către Comisiile de Specialitate ale Ministerului Sănătății în vederea reducerii impactului pandemiei COVID-19

Tel verde al DSPJ Timiş pentru informaţii şi sesizări privind situatii epidemiologice:
telefonul de permanenta: 0728885727
0770850736 si 0770853397, luni-vineri: 08.00 - 16.00

CELULA DE CRIZA DSPJ TIMIS
COMITETUL JUDETEAN CONDUCERE-
COORDONARE-INTERVENTIE
CONTACT PERMANENT SI RAPORTARE PERSOANE
AFLATE IN IZOLARE SAU CARANTINA
0728 885 737
0770 327 879

Tel verde al INSP pentru informații legate de prevenirea infectării cu virusul COVID – 19:
0800 800 358

Informaţii COVID-19 pentru copii

Legislaţie rezidenţi

OMS 1879 din 16.12.2019

ORDIN nr. 1.879 din 16 decembrie 2019 privind aprobarea criteriilor şi procedurilor de acreditare şi reacreditare a unităţilor sanitare în care se pot derula programe de rezidenţiat, precum şi reglementarea unor măsuri necesare aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

citeşte tot anunţul

Curricule de pregatire medici rezidenti

Curricule de pregatire medici rezidenti

citeşte tot anunţul

HG 153 din 2018-Regulament acordare sporuri pt. andexa II din Lg.153 din 2017

HOTĂRÂRE nr. 153 din 29 martie 2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare "Sănătate şi asistenţă socială"

citeşte tot anunţul

Legea nr.153 din 2017 -privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Legea nr.153 din 2017 -privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

citeşte tot anunţul

ORDIN nr. 1.333/6.556/2012 Regulament efectuare rezidentiat medicina de urgentaa

ORDIN nr. 1.333/6.556/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea pregătirii prin rezidenţiat în specialitatea Medicină de urgenţă

citeşte tot anunţul

ORDIN nr. 870 din (*actualizat*) pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar

.

citeşte tot anunţul

Ordonanta Guvernului nr.18 din 29 august 2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului

.

citeşte tot anunţul

ORDIN Nr. 1509 din 2 septembrie 2008 actualizat

ORDIN Nr. 1509 din 2 septembrie 2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

citeşte tot anunţul

Ordinul nr.1141/1386/2007 privind modul de efectuare a pregatirii prin rezidentiat in specialitatile prevazute de Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala

Ordinul nr.1141/1386/2007 privind modul de efectuare a pregatirii prin rezidentiat in specialitatile prevazute de Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala141/1386/2007

citeşte tot anunţul

Curricule de pregatire medici rezidenti CU 01.01.2018

CURRICULUM DE PREGATIRE 01 ian. 2018 Rezidenți confirmați în specialitate la 01.01.2018 și ulterior.

citeşte tot anunţul

Curricule de pregatire medici rezidenti CU 01.01.2017 SPEC.PEDIATRICE

CURRICULUM DE PREGATIRE 01 ian. 2017 Rezidenți confirmați în specialități pediatrice la 01.01.2017 și ulterior.

citeşte tot anunţul

REZIDENTIAT 19 NOIEMBRIE 2017

ORDIN nr. 1.163 din 2 octombrie 2017 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe loc şi pe post în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2017 ORDIN nr. 1.161 din 2 octombrie 2017 privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 19 noiembrie 2017 ORDIN nr. 1.162 din 2 octombrie 2017 privind stabilirea specialităţilor deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 19 noiembrie 2017

citeşte tot anunţul

Comunicat - curriculum de pregatire pentru rezidentii din sesiunea noiembrie 2016

Comunicat - curriculum de pregatire În atenția rezidenților care au început pregătirea la 01.01.2017 și ulterior. Pe site-ul Ministerului Sănătății puteți găsi Comunicatul privind specialitățile care au curriculum de pregătire modificat. Curriculum-urile modificate se găsesc în secțiunea Curriculum de pregătire.

citeşte tot anunţul

ORDIN Nr. 973/4592 din 28 iunie 2010 privind aprobarea cuantumului taxei anuale pentru efectuarea stagiului de pregătire în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi de către posesorii certificatului de specialist

ORDIN Nr. 973/4592 din 28 iunie 2010

citeşte tot anunţul

ORDIN Nr. 1333/6556 din 20 decembrie 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea pregătirii prin rezidenţiat în specialitatea Medicină de urgenţă

ORDIN Nr. 1333/6556 din 20 decembrie 2012

citeşte tot anunţul

ORDIN nr. 527 din 20 mai 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încadrarea şi activitatea medicului cu competenţe limitate

.

citeşte tot anunţul