OMSnr. 833 din 2020 pt. modif.OMS 1147 din 2007 ref la efect rezidentiat

11.12.2020

ORDIN nr. 833/4.446/2020 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

Înapoi