Despre DSP Timiş

Mai multe despre Direcţia de Sănătate Publică Timiş

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI TIMIŞ

Timişoara, str. Nikolaus Lenau nr.10

Nikolaus Lenau, numele străzii unde este sediul actual central al DSP Timiş, este numele unui poet romantic austriac, născut în Banatul românesc, la Csatad, lîngă Timişoara, la data de 13 august 1802. Din anul 1926, locul de naştere al poetului se numeşte Lenauheim.

Tînărul Lenau a studiat Filozofia, Dreptul, Medicina şi Agronomia fără, însă, a absolvi nici una dintre aceste facultăţi iar din 1831 părăseşte Austria şi se stabileşte în Germania, la Stuttgart, loc ce îi va influenţa destul de mult creaţia sa artistică La puţin timp de la stabilirea în Germania, Lenau pleacă în America cu gîndul de a-şi vedea creaţia împlinită prin libertatea pe care o promitea ţara de peste Ocean însă curînd, realitatea vieţii de acolo îi spulberă iluziile dar, pe de altă parte, greutăţile si suferinţa trăite de el în America îl desăvîrşesc ca scriitor aşa incît, la revenirea sa în Europa, mai précis la Bremen, în 1833,este primit şi întîmpinat ca un scriitor de renume. Punctul de vîrf în creaţia sa artistică il atinge, odată cu întoarcerea sa la credinţa creştină, în poemul epic “Savonarola”.

Poezia scrisă în ultimii ani din viaţă are drept temă natura şi relaţia omului cu aceasta. Viaţa sa personală este împărţită între o relaţie de dragoste confuză şi un mariaj pregătit de familie tocmai pentru a-l rupe de iubita sa. În timpul pregătirilor pentru nuntă, Lenau suferă un atac de apoplexie şi, două săptămîni mai tîrziu, apare boala din pricina căreia stă internat vreme de şase ani într-un ospiciu.

Poetul moare la 22 august 1850, la 48 de ani şi lasă posterităţii cîteva volume de poezii şi pasteluri scrise într-o manieră destul de controversată. Unii critici chiar indrăznesc să afirme că există o anume asemănare între scrisul profund şi magic al lui Eminescu si cel al lui Lenau.

Sursa: Revista “Agero”

ISTORIC Direcţia de Sănătate Publică Timiş

Primele date care certifică existenţa unei structuri sanitare, în organizarea instituţională a Banatului, apar odată cu anii 60, cînd în cadrul regiunii Banat se înfiinţează o Secţiune de Sănătate funcţională în cadrul Consiliului Popular. Vreme de opt ani, la conducerea secţiei s-au succedat profesorii doctori Ciucă, Ioan Bozdoc, Petre Petrescu, Cornel Proştean şi Iosif Radoslav iar din februarie 1969 le urmează prof. dr. Ioan Lighezan. Noul director mută sediul instituţiei, din incinta Consiliului Popular, in spaţiul pus la dispoziţie de clădirea ce adăpostea Hotel “Banatul”, de pe strada 1 Mai, Piata Operei, iar din 1973, odata cu inaugurarea Spitalului Judeţean din Timişoara, Direcţia Sanitară va funcţiona la parterul spitalului. Din 1981, profesorului dr. Lighezan îi urmează prof.dr. Lucia Anghelescu şi dr. Rodica Novac. Aceste două numiri la conducerea Direcţiei încheie anul 1990, moment de cotitură în societatea românească, cînd sistemul de sănătate îşi rescrie traiectoria folosindu-se de toate valorile sale, conturate pînă atunci, umane şi spirituale.

Timp de trei ani, Direcţia Sanitară continuă sa funcţioneze în incinta Spitalului Judeţean, avîndu-i la conducere pe dr. Victor Babuşceac si profesorii dr. Horia Vermeşan şi Dan Poenaru, personalităţi cu rol de pionierat în sistemul sanitar românesc, respectiv timişorean. Anul 1993 este anul în care una dintre clădirile vechi ale Timişoarei, de pe str. 16 Decembrie 1989, fostă 6 Martie, devine noul sediu al Direcţiei Sanitare. Director este prof.dr. Marioara Sarău, cea care, avînd suportul constant al Ministerului Sănătăţii continuă politica sanitară inovatoare creionată de dr. Babuşceac si profesorii dr. Vermeşan şi Poenaru. De altfel, noua legislaţie uneşte Direcţia Sanitară cu Sanepid (care, prin anii ‚50 se numea Directia Antiepidemica) şi conferă noii instituţii alte prerogative de reprezentare a Ministerului Sănătăţii în teritoriu şi o nouă denumire: Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Timiş.

Sub acest nume, instituţia este condusă în următorii ani de prof. dr. Iosif Adalbert Szucick, conf.dr. Sorin Pescariu şi prof.dr. Dumitru Cîtu, pînă în primăvara anului 2005 cînd, la conducerea DSP Timiş, revine profesorul dr. Horia Vermeşan, de numele căruia se va lega schimbarea sediului instituţiei, ridicarea unui sediu nou pentru Inspecţia Sanitară de Stat şi concretizarea reformei în sănătate, la nivel teritorial, demarată în 2006 de Ministerul Sănătăţii. Tot în anul 2006, Ministerul Sănătăţii schimba denumirea Directiei de Sanatate Publica în Autoritatea de Sănătate Publică a Judeţului Timiş, centrul medical universitar Timişoara devine Centru Regional iar sistemul sanitar coordonat de Autoritatea de Sanatate Publica Timiş îşi redefineşte termenii şi personalul medical.

De-a lungul anilor, legislaţia sistemului de sănătate îşi va modifica termenii iar ca efect vom fi martori ai schimbărilor de acte normative care redefinesc structura direcţiilor de sănătate, organigrama, atribuţiile şi denumirea instituţiei publice. Astfel, Ordinul MS nr. 127 din februarie 2009, aduce inapoi acestei instituţii titulatura de Direcţie de Sănătate Publică iar anul 2013, an în care facem publice aceste rînduri, găseşte Direcţia de Sănătate Publică din Timişoara, în sediul central din Timişoara, Str. Lenau nr. 10, (între clădirea Primăriei Timişoara şi cea a hotelului Central) şi în încă alte două sedii, tot în Timişoara, respectiv cel de pe str. V Babeş nr.16 unde funcţionează Departamentul de sănătate publică cu Supravegherea stării de sănătate şi Laboratoarele şi sediul de pe Str. Beethoven nr.5 unde se găseşte Serviciul de control în sănătate publică. Întreaga activitate a DSP Timiş, inclusiv cea derulată in judet este sustinuta de atributiile a 126 de angajati, personal contractual şi functionari publici.

Fuziunea Direcţiei Sanitare cu Inspectoratul de Sănătate Publică, respectiv Sanepid , sub umbrela Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Timiş certifică statutul său de serviciu public deconcentrat al Ministerului Sănătăţii, serviciu cu personalitate juridică ce reprezintă autoritatea de sănătate publică la nivel local, abilitată prin lege să pună în practică politica şi programele de sănătate publică.

Instituţia publică a DSPJ Timiş este infiinţată prin act normativ emis în anul 1998, cu termen de aplicare de pînă la 1 ianuarie 1999, cu girul ministrului sănătăţii din acea vreme, Hajdu Gabor.

Conform Ordinului 1078 din 2010, privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene, Directia de Sanatate Publica a judetului Timis este un serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridica, subordonat Ministerului Sanatatii, reprezentind autoritatea de sanatate publica la nivel local, care realizeaza politicile si programele nationale de sanatate, elaboreaza programe locale, organizeaza structurile sanitare, evidentele statistice pe probleme de sanatate, precum si de planificare si derulare a investitiilor finantate de la bugetul de stat pentru sectorul de sanatate.

Personalul Directiei de Sanatate Publica Timis este constituit din functionari publici, personal contractual precum si alte categorii de personal care nu exercita prerogative de putere publica, corp cu pregatire si atributii specifice ce are drept principii generale, in conduita sa profesionala, prioritatea interesului public, asigurarea egalitatii de tratament al cetatenilor in fata autoritatilor si institutiilor publice, profesionalismul, impartialitatea si nediscriminarea, integritatea morala, libertatea gindirii si a exprimarii, respectiv deschiderea si transparenta

Mai 2013/PR

Directia de Sanatate Publica este o institutie publica cu personalitate juridica care isi desfasoara activitatea in scopul realizarii politicilor si programelor nationale de sanatate publica, a activitatii de medicina preventiva si a inspectiei sanitare de stat, a monitorizarii starii de sanatate si a organizarii statisticii de sanatate, precum si a planificarii si derularii investitiilor finantate de la bugetul de stat pentru sectorul de sanatate.

DSP reprezinta autoritatea de sanatate publica la nivel local care are in principal urmatoarele atributii:

  • organizeaza si controleaza punerea in aplicare a programelor nationale de sanatate publica la nivel local;
  • organizeaza si supravegheaza activitatea de medicina preventiva din teritoriul judetului;
  • In colaborare cu autoritatile locale, cu institutii de invatamant si organizatii guvernamentale si neguvernamentale, organizeaza actiuni de educatie pentru sanatatea populatiei;
  • exercita atributii specifice de inspectie sanitara de stat prin personalul imputernicit in conditiile legii;
  • coordoneaza serviciile de salvare din teritoriu, organizeaza si coordoneaza asistenta medicala in caz de calamitati, catastrofe si situatii deosebite;
  • organizeaza culegerea si prelucrarea informatiilor statistice medicale, intocmesc rapoarte care sunt puse la dispozitia Ministerului Sanatatii Publice si autoritatilor locale, potrivit legii, respectandu-se confidentialitatea datelor referitoare la persoane;
  • la cererea unor persoane fizice sau juridice, efectueaza servicii privind sanatatea publica , sevicii pentru care percepe tarife potrivit actelor normative in vigoare.

ACTELE NORMATIVE care reglementeaza organizarea si functionarea institutiei:

  • Legea 95/14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii
  • ORDIN nr. 1078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publice judetene si a municipiului Bucuresti
  • Hotararea Guvernului Romaniei 144/02.03 martie 2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii.