Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri - Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie Timisoara

Adresa: bld. Eroilor de la Tisa, nr. 22, Timişoara, CP 300575
Telefon: 0256 292 739
Fax: 0256 292 767
web: aippimm.ro

Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie Timişoara este organizat si funcţionează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, în baza ORDINULUI Nr. 658 din 6 aprilie 2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii.

Incă de la înfiinţarea sa, în anul 2005, OTIMMC Timişoara a fost alături de întreprinderile mici şi mijloci din zona sa de activitate contribuind în mod permanent la atingerea principalelor sale obiective:

  • îmbunătăţirea mediului de afaceri favorabil înfiinţării şi dezvoltării IMM
  • dezvoltarea activităţilor productive şi inovative ale IMM
  • îmbunătăţirea accesului IMM la finanţare
  • promovarea culturii antreprenoriale şi susţinerea dezvoltării activităţilor cooperatiste prin programe dedicate meştesugurilor tradiţionale.

Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperatie Timişoara, în conformitate cu atributiile ce îi revin din Regulamentul de Organizare şi Functionare aprobat de Agenţia Pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor Pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii a desfăşurat de-a lungul timpului o activitate susţinută de sprijinire a mediului de afaceri din raza sa de activitate (judetele Timiş, Arad, Caraş-Severin si Hunedoara) prin:

  • îmbunătăţirea accesului întreprinderilor mici şi mijlocii la finanţare, prin acordarea de sprijin financiar şi asistenţă pentru dezvoltarea sistemelor moderne de finanţare, asigurarea fundamentelor informaţionale necesare în vederea elaborării de proiecte viabile de către întreprinzători;
  • acordarea de consiliere şi consultanţă agentilor economici interesati pentru iniţierea de actiuni de demarare a unor afaceri, de dezvoltare si diversificare a activitatii societatilor comerciale precum si a unitatilor cooperatiste;
  • diseminarea informatiilor, asigurarea cadrului organizatoric si implementarea programelor nationale cu finantare de la bugetul de stat;
  • diseminarea informatiilor, asigurarea cadrului organizatoric pentru implementarea proiectelor in cadrul Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice 2007-2013 – Axa Prioritara 1 - Un sistem inovativ si ecoeficient de productie;
Înapoi