Casa Judeţeană de Pensii Timiş

Adresa: str. A. Şaguna, bl. U6, Timişoara
Telefon: 0256 308 050
Fax: 0256 308 082
E-mail: cjp-tm@mail.dnttm.ro

Principalele atribuţii şi competenţe

 • stabilirea şi plata drepturilor de pensie de asigurări sociale şi a pensiilor de serviciu;
 • stabilirea şi plata indemnizaţiilor prevăzute de legi speciale;
 • recuperarea drepturilor băneşti încasate necuvenit;
 • realizarea activităţii de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă;
 • distribuirea biletelor de tratament balnear şi pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului;
 • înregistrarea şi evidenţa contribuabililor asiguraţi prin contracte sau declaraţii de asigurare socială;
 • certificarea stagiului de cotizare şi a punctajului asiguratului şi reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti;
 • coordonarea, îndrumarea şi controlul Casei Locale de Pensii Lugoj;
 • aplicarea regulamentelor comunitare sau a altor instrumente juridice internaţionale în domeniu;
 • exportul prestaţiilor stabilite în străinătate, potrivit convenţiilor încheiate;
 • îndeplinirea, la nivel teritorial, a atribuţiilor privind sistemul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
 • asigurarea execuţiei bugetare în profil teritorial şi confidenţialitatea şi securitatea bazelor de date proprii;
 • rezolvarea contestaţiilor, sesizărilor şi reclamaţiilor, potrivit competenţelor legale;
 • comunicarea cu asiguraţii, cu contribuabilii şi cu beneficiarii sistemului public de pensii; cu organizaţiile, sindicatele şi asociaţiile acestora; cu autorităţile şi instituţiile publice din ţară sau străinătate; cu massmedia;
 • constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor, potrivit competenţelor acordate.
 • organizarea activităţilor de securitate şi sănătate în muncă, de apărare împotriva incendiilor, de protecţie civilă.

Documente eliberate le cererea persoanelor fizice sau juridice

 • informări, raportări, statistici, la solicitarea autorităţilor sau instituţiilor publice;
 • răspunsuri la sesizări, petiţii, scrisori, memorii ale persoanelor fizice sau juridice;
 • formulare tipizate sau cereri-tip pentru activitatea specifică;
 • informaţii de interes public, din oficiu sau la solicitarea persoanelor fizice sau juridice;
 • decizii de pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată, pensie anticipată parţială, pensie de invaliditate, pensie de urmaş;
 • decizii pentru pensii de serviciu;
 • documente privind acordarea drepturilor prevăzute de legi speciale;
 • decizii de suspendare, încetare/sistare a drepturilor;
 • decizii de debit asupra drepturilor stabilite;
 • decizii de încadrare sau neîncadrare în grad de invaliditate;
 • avize de prelungire a concediilor medicale;
 • documente pentru acordarea ajutorului de deces;
 • titluri executorii;
 • confirmarea înfiinţării de popriri;
 • documente pentru acordarea prestaţiilor de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
 • bilete de tratament balnear;
 • adeverinţe privind stagiul de cotizare realizat;
 • notificare de respingere a cererii de emitere a formularului E101;
 • atestatul privind certificarea stagiului de cotizare realizat în România – formularul E205;
 • atestatul pentru înscrierea la pensie – formularul E121;
 • decizii de pensie naţională şi comunitară.
Înapoi