Direcţia Judeţeană pentru accize şi Operaţiuni Vamale Timiş

Adresa: DN 6 km 551+750, OP 7, CP 1362, şos. Timişoara-Lugoj
Telefon: 0256 493 187

Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale are in principal urmatoarele atributiuni

 • Asigura vamuirea marfurilor,aplicarea tarifului vamal de import si a altor norme legale privind trecerea peste frontiera a marfurilor si bunurilor;
 • Verifica drepturile de import si celelalte taxe datorate in vama pentru marfurile si bunurile apartinand agentilor economici si persoanelor fizice si asigura incasarea si varsarea acestora la bugetul de stat;
 • Prevede , constata si sanctioneaza abaterile de la reglementarile legale ce acorda competentae autoritatii vamale;
 • Organizeaza si exercita activitati de control ulterior a declaratiilor vamale, depuse la DJAOV si incheie documente de constatare specifice;
 • Asigura supravegherea vamala si , dupa caz controlul vamal al bunurilor susceptibile a fi sub incidenta legislatiei vamale;
 • Asigura aplicarea legislatiei legale in vigoare la operatorii cu produse accizabile armonizate/nearmonizate si en gross, autorizarea operatorilor neinregistrati si utilizatori finali;
 • Asigura receptionarea si verificarea dosarelor prezentate de operatorii economici in vederea eliberarii autorizatiilor pentru achizitii intracomunitare de produse accizabile;
 • Organizeaza si exercita actiuni de verificare a miscarii produselor accizabile in regim suspensiv;
 • Efectueaza inspectie fiscala in domeniul produselor accizabile şi controlul mijloacelor de transport.

In ceea ce priveste documentele eliberate de catre institutie, la cererea persoanelor fizice/juridice, printre documentele importante enumeram:

 • Informatii privind aplicarea reglementarilor vamale;
 • Autorizatii de destinatar/ expeditor agreeat, autorizatii pentru proceduri simplificate;
 • Atestate de comercializare produse accizabile si energetice;
 • Autorizatii operatori economici cu produse accizabile, in regim suspensiv;
 • Autorizatii agenti economici cu produse accizabile nearmonizate;
 • Acces la diverse aplicatii informatice.
Înapoi