Autorizare a serviciilor de ingrijiri la domiciliu de catre DSP Timis

Autorizare a serviciilor de ingrijiri la domiciliu de catre DSP Timis

Incepand cu data de 01.09.2022 DSP Timis elibereaza Autorizatia de Functionare pentru servicii de ingrijire la domiciliu conform Ord. MS 2520/23.08.2022 privind Aprobarea Normelor de Functionare si Autorizare a serviciilor de ingrijiri la domiciliu.

“Furnizorii de ingrijiri la domiciliu autorizati de catre Ministerul Sanatatii pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin se vor conforma prevederilor acestuia, odata cu expirarea vizei anuale emise de Ministerul Sanatatii.”