DSP TIMIS
CALL CENTER: 0214 144 456

Tel verde al DSPJ Timiş pentru informaţii şi sesizări privind situatii epidemiologice:
telefonul de permanenta: 0728 885 727
0770 850 736 si 0770 853 397 
luni-vineri: 08.00 - 16.00

CELULA DE CRIZA DSPJ TIMIS
COMITETUL JUDETEAN CONDUCERE-
COORDONARE-INTERVENTIE
CONTACT PERMANENT SI RAPORTARE PERSOANE
AFLATE IN IZOLARE SAU CARANTINA
0728 885 737
0770 327 879

Trimiteti-ne un e-mail
sau apelaţi
Tel: 0256 494 680
sau 0256 494 682

Tel verde al INSP pentru informații legate de prevenirea infectării cu virusul COVID – 19:
0800 800 358

Informaţii COVID-19 pentru copii

Măsuri recomandate de către Comisiile de Specialitate ale Ministerului Sănătății în vederea reducerii impactului pandemiei COVID-19

Informaţii COVID-19 pentru copii

Buletin informativ

1. Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea DSP Timis:

Ordin nr. 1078 din 27 iulie 2010, privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publice judetene si a municipiului Bucuresti.

Ordin 1078 in format DOCX

2. Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al DSP Timis.

Vezi organigrama în format PDF

Atributiile departamentelor sunt cuprinse in Ordinul 1078/2010 privind regulamentul de organizare si functionare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publice judetene si a municipiului Bucuresti.

Programul de functionare al institutiei DSP Timis:
Luni - Joi 8:00 – 16:30
Vineri 8:00 – 14:00

Registratura DSP Timis / Program de functionare:
Luni, Marti, Joi : 8:30 - 16:30
Miercuri : 8:30 - 18:30
Vineri : 8:30 - 14:30

Programul de audiente:

Director Executiv – Dr.Cioca Flavius
►Marti, orele 13-15

Director Executiv Adjunct Sanatate Publica - Dr.Fira-Mladinescu Corneluta

Director Executiv Adjunct Economic - Ec. Cornelia Cismaș-Malac

Şef Departament de Sănătate Publică - Dr. Muntean Calin

Înscrierea pentru audiente se face la secretariatul DSP Timis, Timisoara, str. N. Lenau nr.10, etaj, cam. 2 Telefonic: 0256/ 494680

3. Numele si prenumele persoanelor din conducerea DSP Timis si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice

Director Executiv – Dr.Cioca Flavius
►Marti, orele 13-15

Director Executiv Adjunct Sanatate Publica - Dr.Fira-Mladinescu Corneluta

Director Executiv Adjunct Economic - Ec. Cornelia Cismaș-Malac

Şef Departament de Sănătate Publică - Dr. Muntean Calin

Responsabil cu aplicarea Legii 544/2001: Bubatu Diana-Cornelia
Telefon: 0256/494680
Email: comunicare@dsptimis.ro

4. Coordonatele de contact ale DSP Timis

Timisoara, str. N. Lenau nr.10
Telefon: 0256/ 494680, 494682
Fax: 0256/ 494667

Timisoara, b.dul “ Dr. Victor Babes” nr.18 (Supraveghere publica)
Telefon: 0256/272750, 272751
Fax: 0256/ 272755

Timisoara, b.dul “ Dr. Victor Babes” nr.18 (Inspectie si Control)
Telefon; 0256/498344
Fax: 0256/ 498239

5. Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil

  1. Raportari
  2. Bugete
  3. Executie

6. Programele si strategiile proprii

Planul naţional multianual integrat de promovare a sanătăţii şi educaţie pentru sănătate

Persoanele (fizice şi juridice) care doresc să se înscrie la consultări, ce vor avea loc în perioada, 7 Martie - 22 Aprilie 2016, cu privire la "Planul naţional multianual integrat de promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate" (afişat pe site-ul Ministerului Sănătăţii) o pot face la:

  • E-mail: educatietm@dsptimis.ro sau promovaretm@yahoo.com;
  • Telefon: 0256-272.750

Program National Prevenirea Sarcinilor Nedorite

Raportări Boli Infecţioase la SSCBT DSP Timiş

Program TBC

Program Naţional Imunizări

Program Naţional Boli Transmisibile Prioritare

7. Lista cuprinzand documentele de interes public

1. Actele normative care reglementeaza activitatea in domeniul sanatatii, precum si functionarea institutiei.

2. Structura organizatorica, atributii, programul de functionare, programul de audiente

3. Numele persoanelor din conducerea institutiei, coordonate, telefon, adrese mail

4. Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil

5. Coordonatele de contact ale autoritatii

6. Date statistice referitoare la evolutia starii de sanatate a populatiei.

7. Coordonate unitati sanitare subordonate

8. Raportul periodic de activitate al institutiei, dupa publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IIIa.

9. Modalitati de contestare a deciziei institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public (vezi formulare Legea 544/2001, privind liberul acces la informatiile de interes public)

8. Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate , potrivit legii.

9. Modalitati de contestare a deciziei autoritatii sau institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

Extras din Legea 544/2001

“ ART. 22

(1) În cazul în care o persoana se considera vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a carei raza teritorială domiciliază sau în a carei raza teritorială se afla sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.
(2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.
(3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
(4) Decizia Curţii de apel este definitiva şi irevocabilă.
(5) Atât plângerea, cât şi recursul se judecă în instanţă, în procedură de urgenţă, şi sunt scutite de taxă de timbru.
----------
Alin. (5) al art. 22 a fost modificat de art. 42 din LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 30 mai 2012.”